Tag Archive Library

PowerBuilder: Deploy

การ Deploy โปรเจกต์ powerbuilder ไปยัง user สามารถทำได้โดยมีส่วนประกอบ 2 ส่วนด้วยกัน

 1. ไฟล์ *.exe
  • ชื่อไฟล์โดยปกติจะโดนระบุไว้ในไฟล์ *.pbt
  • ถ้าไม่มีการเพิ่มหรือลด library ใน target ก็ไม่จำเป็นต้องส่งไฟล์นี้ให้ user
 2. ไฟล์ *.pbd
  • เป็นไฟล์ที่เกิดจากการแปลงไฟล์ library ( *.pbl ) โดยจะมีชื่อเดียวกันแต่นามสกุล .pbd โดยจะอยู่ใน path เดียวกัน
  • สามารถนำไฟล์ pbd ไปแทนที่ไฟล์เดิมในเครื่อง user ได้ทันที ตัว .exe จะสามารถใช้ datawindow, function, window และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่อยู่ใน library version นั้น ๆ ได้ทันที
  • ไฟล์ pbd อื่น ๆ สามารถเรียกใช้สิ่งที่อยู่ใน pbd อื่น ๆ ได้ ถ้ายังเป็นชื่อเดิม มี parameter เหมือนเดิม ถึงตัวมันเองจะเก่ากว่า หรือว่าใหม่กว่าไฟล์ pbd ตัวนั้น ๆ

ข้อดีจากคุณสมบัติของไฟล์ pbd และ exe ทำให้เวลาที่ส่งโปรแกม update ให้ user สามารถส่งบางฟีเจอร์ ไปให้ user แต่ละกลุ่มได้โดยการส่ง pbd ให้ต่างกัน กลุ่ม a อาจจะได้รับไฟล์ pbd ที่ใหม่กว่าเพื่อทดลองใช้ฟีเจอร์ใหม่ ๆ ในเมนูเดียวกันกับกลุ่ม b ที่ได้รับไฟล์ pbd เวอร์ชั่นก่อนหน้าที่ใช้งานได้ อาจจะไม่ดีนัก แต่ทำงานได้อยู่

สร้าง project ใหม่โดยใช้ composer

เดี่ยวนี้ framework ต่างๆก็ใช้ package manager อย่าง composer ติดตั้ง library ต่างๆ รวมทั้งติดตั้ง framework อื่นๆ อย่าง jQuery ถ้าต้องการที่จะสร้างโครงการของเราเองก็ทำได้ง่ายๆ

 1. สร้าง folder ใหม่ขึ้นมา เช่น C:\xampp\htdocs\snippets
 2. พิมพ์[code language=”text” title=”command”]composer init[/code]
 3. ตอบคำถามไปตามละดับ เช่น [code language=”text” title=”command”]
  D:\>cd D:\xampp\htdocs\snippets

  D:\xampp\htdocs\snippets>composer init

  Welcome to the Composer config generator

  This command will guide you through creating your composer.json config.

  Package name (<vendor>/<name>) [pitt.p/snippets]: pitt/snippets
  Description []: code snippets
  Author [, n to skip]: Pitt Phunsanit <[email protected]>
  Minimum Stability []: stable
  Package Type (e.g. library, project, metapackage, composer-plugin) []: project
  License []: mit

  Define your dependencies.

  Would you like to define your dependencies (require) interactively [yes]? yes
  Search for a package: jquery

  Found 15 packages matching jquery

  [0] components/jquery
  [1] frameworks/jquery
  [2] contao-components/jquery
  [3] yiisoft/jquery
  [4] etdsolutions/jquery
  [5] ovidentia/jquery
  [6] mygento/jquery
  [7] quickapps-plugins/jquery
  [8] intelogie/jquery
  [9] apnet/jquery
  [10] jquery/jquery
  [11] yepsua/jquery4php
  [12] venne/jquery2.0-module
  [13] sonata-project/jquery-bundle
  [14] blueimp/jquery-file-upload

  Enter package # to add, or the complete package name if it is not listed: 0
  Enter the version constraint to require (or leave blank to use the latest version):
  [/code]

 4. ตอบคำถามไปเรื่อยๆ รูปแบบ packages จะสัมพันกับ url ใน github เช่น https://github.com/jquery/jquery ถ้าไม่ทราบหาได้ขากเว้บ packagist.org จนสุดท้ายจะสร้างไฟล์ composer.json ขึ้นมา[code language=”javascript” title=”composer.json”]
  {
  "authors": [{
  "email": "[email protected]",
  "homepage": "https://pitt.plusmagi.com",
  "name": "pitt phunsanit",
  "role": "Developer"
  }],
  "description": "snippet",
  "homepage": "https://pitt.plusmagi.com",
  "license": "mit",
  "minimum-stability": "stable",
  "name": "pitt/snippet",
  "require": {
  "ckeditor/ckeditor": "*",
  "components/jquery": "*",
  "components/jquery-migrate": "*",
  "components/jqueryui": "*",
  "phpoffice/phpexcel": "^1.8",
  "twbs/bootstrap": "*"
  },
  "type": "project"
  }[/code]
 5. โหลด library โดยคำสั่ง[code language=”text” title=”command”]composer update[/code]

ไฟล์จุถูกเก็บในโฟลเดอร์ vendor/xxx/yyy อย่างเรียบร้อยและเหมือนกันทุกเครื่องถ้าลง package เดียวกัน version เดียวกัน

api,framework,ide,library

คำพวกนี้จะเจอเป็นประจำในคู่มือเวลาเขียนเว็บดูเหมือนจะมีความหมายเดียวกัน ความจริงมีรายละเอียดมีแตกต่างกันบ้างโดย

 • ฟังชั่น (function) คือชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งโดยเฉพาะ
 • เอพีไอ (api) คือส่วนติดต่อที่อนุญาติให้เอาไปใช้เวลาเขียนโปรแกรม เช่นเอพีไอที่ทำหน้าที่ติดต่อกับดาด้าเบส ตัวทีทำหน้าที่ติดต่อกับกล้องถ่ายภาพ แต่ละเอพีไอประกอบด้วยฟังก์ชั่นทำหน้าที่ต่างๆ กันไป
 • ไลบารี (library) เปรียบเหมือนห้องสมุดที่มีชุดคำสั่งสำรับอำนวยความสดวกในการเขียนด้านใดด้านหนึ่ง เหมือนห้องสมุดจะมีหนังหนังสือให้เลือกใช้ เช่น jquery เป็นไลบารี (ห้องสมุดเฉพาะด้าน javascript) ซึ่งมีเอพีไอ (หนังสือ) ให้เรียกใช้ เช่น Selectors ไว้เลือกส่วนต่างๆ ของโค้ท html มี Manipulation ไว้แก้ไขโค้ท html
 • เฟรมเวิร์ค (framework) ตามตัวอักษรคือ กรอบการทำงาน โครงสร้างหรือจะเรียกว่านั่งร้านก็ได้ โดยจะต่างจากไลบารีเพราะ
  1. คำสั่งเราจะอยู่ในเฟรมเวิร์ค(กรอบ) ได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นต่างจากไลบารีที่สามารถเรียกใช้พร้อมกันหลายตัว
  2. การทำงานจะไม่มีการเรียกใช้เอพีไอโดยตรงแต่จะผ่านเฟรมเวิร์คทำให้สามารถเขียนครั้งเดียวเอาไปใช้ในสภาพแวดล้อมต่างกันได้ เช่น ภาษาตะกูลดอทเน็ตคำสั่งของเราจะไม่เรียกใช้เอพีไอของวินโดวส์โดยตรงแต่จะผ่านดอทเน็ตเฟรมเวิร์คอีกที ทำให้ถึงเป็นวินโดวส์ต่างเวอร์ชั่นกัน แต่ถ้าเฟรมเวิร์คเวอร์ชั่นเดียวกันเป็นล่ามให้ก็จะทำงานเหมือนกัน
 • ไอดีอี (ide) คือสภาพแวดล้อมที่เราใช้เขียนโปรแกรม ประกอบด้วยหลายส่วน
  • เครื่องมือที่เราใช้เขียนโปรแกรม เช่น อิดิพลัส ,ดรีมวีฟเวอร์ ,วิชวลสตูดิโอ
  • ตัวแปรภาษาต่างๆ
  • ตัวดีบัคโค้ท
  • เซิร์ฟเวอร์