Category Archive C#

Byphunsanit

C#: Error CS0579 Duplicate ‘System.Reflection.AssemblyCompanyAttribute’

เขียน c# อยู่ๆเจอ error Error CS0579 จริงๆ ไม่ใช่อยู่ๆ หรอก ทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยมันถึงแจ้ง error มาให้ดู โดยที่เจอคือ

  • Error CS0579 Duplicate ‘System.Reflection.AssemblyConfigurationAttribute’
  • Error CS0579 Duplicate ‘System.Reflection.AssemblyConfigurationAttribute’
  • Error CS0579 Duplicate ‘System.Reflection.AssemblyFileVersionAttribute’
  • Error CS0579 Duplicate ‘System.Reflection.AssemblyProductAttribute’
  • Error CS0579 Duplicate ‘System.Reflection.AssemblyTitleAttribute’
  • Error CS0579 Duplicate ‘System.Reflection.AssemblyVersionAttribute’

ดูโดยรวมแล้วมันคือไฟล์ที่บันทึกเวอร์ชั่นของโปรเจคที่เราได้เขียนเอาไว้ สาเหตุก็น่าจะง่ายๆ ไปแก้ไขมันแล้วพังนั่นเอง แต่ไม่น่าพังนะ ก็ไปแก้ตามวิธีปกติเองนี่น่า ไปไล่ๆ ดูจนพบวิธีแก้ คือ

  1. ไปที่โฟลเดอร์ของ project ที่มีปัญหา
  2. ค้นหาไฟล์ *.Assemblyinfo.cs
  3. จะเห็นว่ามันมีไฟล์ตัวนี้อยู่ 5 ตัวเลย ลบทิ้งทั้งหมด
  4. ลอง clearn แล้ว run project ดูใหม่ ถ้ายัง error ไปบรรทัดที่มันเตือนอยู่แล้วลบทิ้งไปเลย

Cr. Duplicate AssemblyVersion Attribute