Tag Archive apache

Byphunsanit

Apache: redirect

บางครั้งเว็บก็ทำเรื่องเฉพาะกิจอย่างมีกิจกรรมพิเศษช่วงปีใหม่ ก็ใช้วิธี redirct ไป subdomain ก่อนชั่วคราว หรือเปลี่ยนเพิ่มลด URL ทำได้โดยแก้ config

 1. sudo nano /etc/apache2/sites-available/example.com.conf
 2. พิมพ์เพิ่มเติมตามตัวอย่าง โดย
  • 301 Moved permanently : การย้าย URL ไปอยู่ที่ตำแหน่งใหม่อย่างถาวร ให้ GOOGLE จำไว้ว่าทุกลิงค์ที่เคยใช้อยู่เดิม ให้เปลี่ยนเป็นตัวใหม่
  • 302 Found : ใช้ชั่วคราว
  • 307 – Temporary redirect : ใช้ชั่วคราวชั่วคราวตอนนี้  คล้ายกับ 302 แต่จะกลับไปใช้ URL เก่านะ
  • 410 – Content deleted : ลิงค์นี้ ลบออกไปแล้วนะ
  • 451 – Content unavailable for legal reasons :URL นี้ไม่แสดงภายใต้เหตุผลทางกฎหมาย

ดูความหมายประเภทของ Redirect เพิ่มเติมได้ที่ http://Which redirect should I use?

<VirtualHost *:80>
  Redirect 302 / "http://newyear.example.com/"
  ServerName www.pexample.com
</VirtualHost>
 1. รีสตาร์ apache
  sudo systemctl restart apache2
 2. เรียก url ดูถ้าไม่ทำงานให้เช็ดดูตรง ServerAlias และ ServerName ใน config ทั้งหมด เพราะว่าอาจจะทำให้ apache สับสนไปทำงานผิดที่ได้ ให้ใส่ # ไปหน้าบรรทัดเดิมที่คิดว่าเป็นสาเหตุเพื่อ comment ออกไปชั่วคราว restart apache แล้วดูผลอีกครั้ง
Byphunsanit

apache: port

สาเหตุที่ต้องเปลี่ยน port apache จากมาตราฐาน 80, 443 เพราะว่า server ลง iis เอาไว้และต้องการใช้งานทั้งคู่ไปพร้อมๆ กันเลย แต่ที่ลงไว้มันจะชนกันใช้พร้อมกันไม่ได้

วิธีเปลียนก็ไม่ยากแค่หา config ที่มันเขียนเลข port อยู่แล้วใส่เลข port อื่นที่ไม่มีใครใช้ firewall ไม่ block เข้าไปแทน อย่างจะเปลี่ยนจากมาตราฐาน http port 80 เป็น 84 และ https 443 เป็น 85

 1. เปิดไฟล์ C:\xampp\apache\conf\httpd.conf แล้วแก้บรรทัด
  1. Listen 80 แก้เป็น
   Listen 84
  2. ServerName localhost:80 แก้เป็น
   ServerName localhost:84
 2. เปิดไฟล์ C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-ssl.conf แล้วแก้บรรทัด
  1. Listen 443 แก้เป็น
   Listen 85
  2. <VirtualHost _default_:443> แก้เป็น
   <VirtualHost _default_:85>
  3. ServerName www.example.com:443 แก้เป็น
   ServerName www.example.com:85
 3. restart apache
 4. ทดสอบโดยการเปิดเว็บเช่น http://localhost:84 และ https://localhost:85

จริง ๆ แล้วมีผู้ได้กรุณาเขียนวิธีเปลี่ยน apache port ไว้ละเอียดมาก How to change XAMPP apache server port? และดู port ที่ว่างได้จากกิสต์ Well-known ports

Byphunsanit

laravel: install in subdirectory / subfolder / shre

laravel ออกแบบมาไม่เหมาะกับ server ที่เป็น share host หรือจำเป็นต้องวางไว้ใน subdirectory / subfolder ร่วมกับโปรเจคอื่นๆ เท่าไหร่เพราะว่าตัวที่ทำงานจะอยู่ที่ /public/index.php แต่ไฟล์ config จะอยู่ที่ /.env นี่ไม่รวมที่เก็บไฟล์ ที่อยู่ใน /storage แต่มันก็เหมือน php framework อื่น ๆ ทุกเจ้านั่นละ

สาเหตุที่มันไม่เหมาะเพราะว่า ใส่ไปใน document root ทั้ง project ( / ) แบบนี้เวลาเรียกใช้จะเป็นแบบ http://localhost/blog/public ก็ดูไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าคนที่เป็น hacker มาเห็น มาดูว่าเว็บนี้เขียนมากับ laravel นี่หวามหมูเลยเพราะถ้าเรียก http://localhost/blog/public/.env นี่จะสามารถโหลด config file ออกไปได้เลย ซึ่งเป็นอะไรที่พลาดมาก

ถ้าแก้ไม่ได้ ก็ทำได้โดยการแก้ apache ให้เห็น folder นี้เป็น Alias Directive หรือที่ iis ใช้คำว่า Virtual Directory ( เป็นวิธีที่ตั้งให้เรียก folder ใน url ได้เหมือนกับว่ามี folder นั้นตาม path นั้น ๆ แต่จริงๆ แล้ว folder นั้นไม่มีอยู่จริงๆ อาจจะชื่ออื่น หรือ link ไป folder อื่น )

 1. ถ้าใช้ xampp (เรารู้ว่าคนเขียน PHP ชอบ) config ของ apache จะอยู่ที่ C:\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf ถ้าใช้ตัวอื่นก็หาไฟล์ .conf ใน apache\conf ดูครับ
 2. เพิ่มบรรทัด Alias “/blog” “C:\xampp\htdocs\blog\public”
  1. “/blog” คือ folder ปลอม ๆ ที่จะให้เห็นใน url
  2. “C:\xampp\htdocs\blog\public” คือ path ของ folder ที่เก็บไฟล์จริงๆ
  3. restart apache

ถ้ายังใช้ไม่ได้อาจจะเพราะว่า config จากส่วนมีผลทำให้ใช้ไม่ได้อาจจะเพิ่ม

<Directory C:\xampp\htdocs\blog\public>
  AllowOverride All
  Require all granted
</Directory>

จากนั้น restart อีกครั้ง ในส่วนนี้จะยังไม่สามารถส่ง query string ได้จะต้องแก้ /public/.htaccess โดยเพิ่ม RewriteBase /laravel-site เช่น RewriteBase /blog จากตัวอย่าง

<IfModule mod_rewrite.c>
  <IfModule mod_negotiation.c>
    Options -MultiViews -Indexes
  </IfModule>

  RewriteEngine On

  # Handle Authorization Header
  RewriteCond %{HTTP:Authorization} .
  RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

  # Redirect Trailing Slashes If Not A Folder...
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_URI} (.+)/$
  RewriteRule ^ %1 [L,R=301]

  # Send Requests To Front Controller...
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteRule ^ index.php [L]
</IfModule>

แก้เป็น

<IfModule mod_rewrite.c>
  <IfModule mod_negotiation.c>
    Options -MultiViews -Indexes
  </IfModule>

  RewriteEngine On

  RewriteBase /blog

  # Handle Authorization Header
  RewriteCond %{HTTP:Authorization} .
  RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

  # Redirect Trailing Slashes If Not A Folder...
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_URI} (.+)/$
  RewriteRule ^ %1 [L,R=301]

  # Send Requests To Front Controller...
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteRule ^ index.php [L]
</IfModule>

ทดสอบดูโดย

 • เปิดเว็บ http://localhost/blog จะต้องเข้าเว็บได้ปกติ
 • เปิดเว็บ http://localhost/blog/robots.txt จะต้องเห็นไฟล์ robots.txt ที่อยู่ใน C:\xampp\htdocs\blog\public
 • เปิดเว็บ http://localhost/blog/.env ต้องไม่เห็น เนื้อหาของไฟล์เด็ดขาดจะเป็น error 404 หรืออะไรก็ว่าไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

 1. Alias Directive
Byphunsanit

ERR_CONTENT_DECODING_FAILED

ไปเปิด option บีบอัดข้อมูลใน CodeIgniter

$config['compress_output'] = true;

หลังเปิดเว็บก็ดูปกติดี จนเกือบจะเลิกเทสไปละ จนมาเจอว่า javaScript ที่เคยใช้ได้ปกติกับมี error เปิดไฟล์ออกมาดูใน chrome มันขึ้น error

หน้าเว็บใน http://xxx อาจหยุดให้บริการชั่วคราวหรืออาจถูกย้ายไปยังที่อยู่เว็บใหม่อย่างถาวร
ERR_CONTENT_DECODING_FAILED

เจอว่าเกิดได้จากหลายสาเหตุมากแต่เพราะเพิ่งไปเปิด zlib มาเลยเน้นมันเป็นพิเศษ จนเจอว่าไปแก้ php.ini เปลี่ยน

zlib.output_compression = On

ก็แก้ได้แล้ว

เวลาเขียน program อะไรเล็กๆ น้อยๆ ก็ทำให้ระบบเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

Fixing ERR_CONTENT_DECODING_FAILED in Apache+PHP

Byphunsanit

ทำ Virtual Host ใน Apache

เพราะว่าต้องแยกส่วนของ frontend และ backend ไว้คนละ server เพื่อความสดวกและปลอดภัย โดยทั้งคู่จะติดต่อกันผ่านทาง api แต่เวลาเขียนมีคอมพิวเตอร์แค่เครื่องเดียว ตามปกติสามารถทำได้โดยแยกงานไว้คนละ folder และเพื่อให้เหมือนของจริงยิ่งขึ้นก็ใข้วิธีทำ Virtual Host แยกออกเป็น 2 เซิร์ฟเวอร์ (ถึงจะแค่เครื่องจำลองก็เถอะ)

ทำได้โดยการเปิดไฟล์ C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf และเพิ่ม


## backend
Listen 81
<VirtualHost *:81>

  CustomLog "D:\xampp\htdocs\cms_backend\logs\apacheAccess.txt" common
  ErrorLog "D:\xampp\htdocs\cms_backend\logs\apacheError.txt"

  php_flag display_errors on
  php_flag log_errors on
  php_value error_log "D:\xampp\htdocs\cms_backend\logs\phpError.txt"
  php_value error_reporting 2147483647

  DocumentRoot "D:\xampp\htdocs\cms_backend\www"

  ServerAdmin [email protected]
  ServerName backend.localhost

</VirtualHost>

## frontend
Listen 82
<VirtualHost *:82>

  CustomLog "D:\xampp\htdocs\cms_frontend\logs\apacheAccess.txt" common
  ErrorLog "D:\xampp\htdocs\cms_frontend\logs\apacheError.txt"

  php_flag display_errors on
  php_flag log_errors on
  php_value error_log "D:\xampp\htdocs\cms_frontend\logs\phpError.txt"
  php_value error_reporting 2147483647

  DocumentRoot "D:\xampp\htdocs\cms_frontend\www"

  ServerAdmin [email protected]
  ServerName frontend.localhost

</VirtualHost>

อธิบาย

Listen
คือหมายเลขพอร์ตที่จะให้รอรับ request อย่าตั้งให้ชนกับตัวอื่น
CustomLog, ErrorLog
คือไฟล์ log ที่แยกออกมาของแต่ละ virtual host โดยสามารถอ่านคู่มือได้จาก Log Files
php_flag, php_value
คือ การปรับแต่ง php เป็นพิเศษสำหรับ server ตัวนี้เท่านั้น
DocumentRoot
คือ folder ที่ไว้เก็บ php ที่เราตั้งใจแยกไว้ เป็น code ชุดเดียวกับที่เราจะเอาขึ้น server จริง
ServerAdmin, ServerName
คือ ข้อมูล server แต่ละตัว

ทดสอบโดย restart apache ใหม่และเปิดเว็บ

Byphunsanit

เขียนหน้า 404 แบบง่ายๆ

เป็นธรรมดาที่เวลาเว็บมีอายุนานๆ แล้วจะมีการที่เพิ่มลดหน้าเพจ มีภาพที่โดนลบออก มีโดนย้ายตำแหน่ง รวมถึงพวก hacker ที่พยามจะมาเดินเล่นหา file ต่างๆ ที่อาจจะสามารถใช้รวบรวมข้อมูลไปทำอันตรายต่างๆได้ หลายๆเว็บจึงทำหน้า 404 not found ไว้ เพื่อ

 • บอกว่าไฟล์นี่ไม่มีแล้วนะ
 • พา user ไปหน้า search ข้อมูล หรือหน้าที่รวมความช่วยเหลือ
 • ป้องกันไม่ให้มาค้นหาไฟล์อะไรง่ายๆ โดยการเดาชื่อไฟล์ เพราะจะได้หน้านี้กลับไป เป็นการถ่วงเวลาอย่างหนึ่งให้ระบบตรวจจับการบุกรุกสามารถเห็นได้ง่ายขึ้น

  สร้างไฟล์ .htaccess ไว้ใน folder หลักของเว็บ หรือ directory ที่ต้องการ โดยเขียน

  RewriteEngine on
  
  RewriteRule (.*) 404.html [L]
  

  ถ้ามีคำสั้่งอื่นๆ อยู่แล้ว ก็ให้ใส่คำสั่ง RewriteRule (.*) 404.html [L] ไว้ล่างสุด และเขียนไฟล์ 404.html ไว้เนื้อหาภายในก็เปลี่ยนไปตามจุดประสงค์ที่ต้องการ จะแค่ภาพ 404 ที่มีตามเน็ตก็ได้

Byphunsanit

default file รูปด้วย .htaccess

ทำระบบสมาชิกโดยแต่ละ user จะมีภาพประจำตัว โดยเก็บในรูปแบบ \datas\peoples\id ของ user.jpg แต่บางคน (ส่วนใหญ่) ไม่ส่งภาพมา แต่ในหลายๆ หน้าจะมีจุดที่แสดงภาพสมาชิก

มี 2 ทางเลือกคือ

 • ใช้คำสั่ง file_exists ตรวจสอบดูว่ามีไฟล์นี้รึเปล่า ถ้ามีก็เอาภาพไปแสดง ถ้าไม่ก็แสดงภาพเป็นเงาดำๆ ให้ดูไป
 • อีกวิธีคือ แสดงภาพเหมือนว่ามีไฟล์นี้จริงๆ แต่ถ้าหาไฟล์ไม่เจอก็ให้ server ไปดึงไฟล์ดีฟอล์ตมาแสดง โดยใน code ไม่ต้องตรวจสอบอะไรเลย

วิธีการคือ สร้างไฟล์ .htaccess ใน \datas\peoples\ โดยมีเนื้อหาคือ

RewriteEngine on

# If requested resource exists as a file or directory go to it
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f
RewriteRule (.*) - [L]

# Else rewrite requests for non-existent .jpg to default.jpg
RewriteRule (.jpg$) default.jpg [L]

# Else rewrite requests for non-existent resources to 404.html
RewriteRule (.*) ../404.html [L]

เมื่อมีการเรียกใช้ภาพ .jpg มาใน folder \datas\peoples\ ตัว apache จะไปหาก่อนว่าไฟล์นั้นมีหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็จะใช้ไฟล์ default.jpg มาแสดงแทน แค่นี้ก็ไม่ต้องตรวจสอบทุกจุดที่แสดงภาพแล้วว่ามีภาพจริงๆ หรือเปล่า

ถ้าใช้ git อ่านเรื่อง git: ไม่สนไฟล์ในโพลเดอร์นี้ ยกเว้น ด้วย

Byphunsanit

จัดระเบียบเซิร์ฟเวอร์

ในครั้งแรกที่เราเรียนเขียนเว็บจะถูกสอนให้เก็บไฟล์ ในโฟลเดอร์ public_html หรือ www เพื่อจะได้เรียกใช้ได้จากเว็บ พอเว็บเราโตขึ้นมันทำให้สับสน และมีปัญหาตามมา เช่น

 1. จากที่อาจจะมีแค่ joomla อยู่อย่างเดียว ก็จะใส่ phpbb เพิ่มเข้าไป ถ้าไม่ย้ายไฟล์ joomla ไปไว้ใน folder ย่อย ก็ต้องใส่ phpbb ไปใน folder ย่อยเวลาจะเรียกใช้ก็เรียก domain1.com/phpbb  ถ้าไม่ถูกใจ phpMyAdmin ตัวเก่าๆที่ติดมากับโฮสต์ จะใช้ตัวใหม่ก็สร้าง folder phpMyAdmin ขึ้นมา ไปเรื่อยๆ แล้วมันจะมีปัญหาอะไรละ
  • ถ้าจะเปลี่ยนจากจูมล่าเป็น wordpress ก็ต้องมาหาว่า folder นี้เป็นของ joomla นะ ต้องดูให้แน่ใจว่ามันไม่ถูกใช้โดยโป��แกรมอ��่น จะท���้งไว้ก็เสียพื้นที่ไปเปล่าๆ
  • การ update อัตโนมัติของบางโปรแกรมอย่าง prestashop ให้วิธีลบทั้งโฟลเดอร์ออกไปทั้งหมด แล้วแตกไฟล์เข้าไปใหม่ ถ้าใน folder นั้นๆ มีไฟล์ของโปรแกรมอื่นละ มันก็ล่มโดยที่เราไม่รู้ตัว
  • บางครั้งโปรแกรมต้องใช้การ config ที่ต่างกัน อย่าง joomla จะเตือนถ้าพบว่า magic_quotes_gpc  เปิดอยู่ แต่โปรแกรมโบราณต้องเปิดไว้ ถ้าเราก็บแยกโพลเดอร์ก็สามารถใช้ .htaccess เปิดปิดได้ตามความต้องการ
 2. จะสร้างเว็บใหม่ ใช้ joomla เหมือนกัน ไว้ที่เดียวกัน บางครั้งสับสน ว่าโพลเดอร์นี้ เป็นของโดเมนไหน

ถ้าเราเก็บไฟล์โดยใช้รูปแบบ public_html/domain1.com, public_html/domain2.com, public_html/ domain3.com ก็จะแก้ปัญหาข้อ 2 ได้

ในแต่ละ domain ก็แบ่งย่อยเป็น joomla, phpbb อีก ให้โปรแกรมแต่ละตัวแยกอิสระต่อกัน

แต่ การที่จะให้ผู้ใช้ลูกค้าของเราดูเว็บ แบบ http://domain1.com/domain1.com/Joomla คงไม่ดีแน่ ทั้งในเรื่องความสะดวกและ SEO เราสามารถใช้ ไฟล์ .htaccess  point ชี้ root diretory ให้เราใหม่

 1. เปิดไฟล์ .htaccess ในโฟลเดอร์ public_html  ถ้าไม่มี ก็สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ ด้วย โปรแกรม notepad แล้ว save เป็นชื่อ .htaccess ตรง Save As Type เลือกเป็น All Files (*.*)
 2. พิมพ์ ตามตัวอย่างเลยครับ
  # BlueHost.com
  # .htaccess main domain to subdirectory redirect
  # Do not change this line.
  RewriteEngine on
  # Change example.com to be your main domain.
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?example.com$
  # Change 'subdirectory' to be the directory you will use for your main domain.
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/subdirectory/
  # Don't change the following two lines.
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  # Change 'subdirectory' to be the directory you will use for your main domain.
  RewriteRule ^(.*)$ /subdirectory/$1
  # Change example.com to be your main domain again.
  # Change 'subdirectory' to be the directory you will use for your main domain
  # followed by / then the main file for your site, index.php, index.html, etc.
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?example.com$
  RewriteRule ^(/)?$ subdirectory/index.html [L]
  	

  copy คู่มือของเซิร์ฟเวอร์มานั่นละ แต่กลัวลืมเลยขอ note ไว้หน่อยหนึ่ง

 3. แก้ example.com เป็น domain ของเรา แก้ subdirectory เป็นโฟลเดอร์ของเรา
 4. ทดลองเข้า โดเมน domain ของเรา จะพบว่าเราเห็นไฟล์ในโฟลเดอร์ subdirectory อีกชั้นหนึ่งไม่ใช่ ตัว public_html
Byphunsanit

ปิด magic_quotes ด้วย htaccess

Joomla 3 จะมีปัญหาภาพไม่ขี้น ไม่สามารถติดตั้งได้ เพราะว่าเปิด magic_quotes_gpc ไว้ ถ้าเราไม่สามารถปิด ใน php.ini ได้ (เช่าแชร์เซิร์ฟเวอร์เค้าใช้ต้องทำใจ) หรือมีโปรแกรมโบราณสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสามอยู่ด้วย ทำให้ปิดไม่ได้ เราก็สามารถทำได้ด้วยไฟล์ .htaccess

 1. เปิดไฟล์ .htaccess ในโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์จูมล่าไว้ ถ้าไม่มี ก็สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ ด้วย โปรแกรม notepad แล้ว save เป็นชื่อ .htaccess ตรง Save As Type เลือกเป็น All Files (*.*)
 2. พิมพ์
  # disabel magic_quotes for joomla
  php_flag magic_quotes off
  php_flag magic_quotes_gpc off
  php_value magic_quotes 0
  php_value magic_quotes_gpc 0
  
Byphunsanit

การ config visual Directory ใน apache

หลังจากลง appserv หรือ xampp เราก็จะสามารถเข้าไปเพื่อเขียนงานได้ทันที ในบางครั้งการทำเว็บก็มีความต้องการให้บางส่วนของเว็บทำงานเป็นพิเศษต่างจากปกติที่โปรแกรมจัดไว้ให้ เช่น เว็บมีขนาดใหญ่มากไม่เหมาะที่จะเก็บไว้ในไดร์ฟเดียวกับเว็บอื่นๆ ไม่ต้องการที่จะที่จะเก็บไว้ในไดร์ฟซี หรือต้องวางไว้โดยใช้ port พิเศษเพื่อความปลอดภัย
ใช้ editplus เปิด Config จะอยู่ที่ C:\xampp\apache\conf\httpd.conf ใช้ เนื่องจากต้องการจะแยก config ทีเพิ่มมาใหม่ไว้อีกที่เพื่อความเป็นระเบียบและบริหารง่าย จะใช้วิธี include ให้ไปอ่านจากอีกไฟล์หนึ่ง เพิ่มบรรทัด
Include “C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-plus.conf” หลัง include คือ ชื่อไฟล์และพาร์ทที่จะเก็บ config ตัวใหม่
ถ้าต้องการ map directory ใหม่ใช้

Alias /www2 "d:/www2/"
<Directory "d:/www2">
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

อธิบายคือ map directory d:/www2 โดยจะสามารถเรียกโดย url http://localhost/www2/
ถ้าต้องการกำหนด port หรือค่าอื่นๆด้วย

Listen 8080
Alias /www2 " d:/www2/"
<Directory "d:/www2/">
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews ExecCGI
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
<VirtualHost *:8080>
ServerAdmin [email protected]
DocumentRoot "d:/www2"
ServerName Plus.localhost
ServerAlias dev.localhost
ErrorLog "logs/Plus.localhost-error.log"
CustomLog "logs/Plus.localhost-access.log" combined
</VirtualHost>

จะต่างกันที่เรียกโดย url http://localhost:8080 คือต้องระบุ port ด้วยและ config บางส่วนจะต่างกัน
เช่น การกำหนดอีเมล์ผู้ดูแล domain
อ่าน ทำ dns (Domain Name System) ส่วนตัว เพิ่มเติมครับ