Tag Archive PHP

Linux: upgrade PHP version ล่าสุด

php ก็เหมือนโปรแกรมอื่น ๆ จะมีการอัพเดต อัพเกรดเวอร์ชั่นเป็นระยะเพื่อเพิ่มความสามารถและความปลอดภัย การอัพเดตใน linux และ wsl สามารถทำได้ง่าย ๆ

 1. Update ระบบโดยรวมก่อน

  sudo apt update && sudo apt -y upgrade
 2. เพิ่ม Surý PHP APT repository

  sudo apt update

  sudo apt install -y lsb-release gnupg2 ca-certificates apt-transport-https software-properties-common

  sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
 3. ติดตั้ง PHP ตัวล่าสุด

  sudo apt install php8.2
 4. เช็ค php version โดย

  php -v
 5. ติดตั้ง extension เพิ่มเติม เช่น

  sudo apt-get install -y libapache2-mod-php8.2 libphp8.2-embed mcrypt openssl php-bcmath php-cli php-common php-curl php-fpm php-gd php-gmp php-intl php-mbstring php-mysql php-tokenizer php-xml php-xmlrpc php-zip php8.2 php8.2-bcmath php8.2-cgi php8.2-cli php8.2-common php8.2-curl php8.2-dev php8.2-fpm php8.2-gd php8.2-imagick php8.2-imap php8.2-mbstring php8.2-mysql php8.2-phpdbg php8.2-soap php8.2-xml php8.2-xmlrpc php8.2-zip
 6. ผูก Apache และ PHP

  sudo apt install apache2 php-fpm

ดูเพิ่มเติม How To Install PHP 8.2 on Ubuntu 22.04|20.04|18.04

การติดตั้ง PHP หลายเวอร์ชั่น บน IIS

การติดตั้ง PHP หลายๆ เวอร์ชั่นบน IIS หรือการติดตั้ง UAT และ production server อยู่ในเครื่องเดียวกัน สามารถทำได้โดยใช้ Handler Mappings

การตั้งค่า Handler Mappings

 1. เปิดโปรแกรม Internet Information Services (IIS) Manager
 2. คลิกที่ site ที่ต้องการ, folder ที่จะให้สามารถ run PHP ได้ หรือที่ชื่อ server ถ้าต้องการให้ ทุก site สามารถ run PHP ได้
 3. คลิก Handler Mappings
  Request path:
  *.php
  Module:
  FastCgiModule ถ้าไม่มีให้เลือก GGI เพิ่มในตัวเลือกการติดตั้ง IIS หรืออ่าน note ในหน้า Using FastCGI to Host PHP Applications on IIS 7
  Executable:
  ใส่ path ชี้ไปที่ php-cgi.exe เช่น C:\Program Files\PHP\v7.2\php-cgi.exe อย่าลืมเปลี่ยนช่องด้านหลังจาก *.dll เป็น *.exe ด้วย
  Name:
  เช่น PHP_via_FastCGI 7.2
 4. คลิก OK
 5. ตอบ Yes
 6. (ไม่จำเป็น) คลิกที่ site หรือ server แล้ว restart
 7. Test

php: ส่งอีเมล์

การส่งอีเมล์ในภาษา php จะเขียนได้ง่ายๆ ในรูปแบบ

<?php
$headers = 'Content-Type: text/html; charset=UTF-8';
$message = 'เคยได้ยินไหม ที่ใครเคยบอกว่ารัก....เป็นดั่งรองเท้าคู่หนึ่งฉันได้ลองหา เพื่อมีวันหนึ่งที่ฉัน....ได้เจอรองเท้าที่ถูกใจบางทีก็ดูคับเกินไป บางที่ไม่เหมาะสมกับฉัน... ซักเท่าไหร่จนได้มาพบได้เจอรองเท้าคู่หนึ่ง... ที่ดูแล้วเข้ากับฉันมาถึงวันนี้... ก้าวเดินด้วยกันก็นาน... และตัวฉันยังพอใจบางคนบอกไม่สวยเท่าไหร่ แต่นี่คือที่ฉันมั่นใจ* ว่าฉันไม่เคยจะเปลี่ยนใจจากรองเท้าที่ฉันใส่อาจจะดูว่าเก่าเกินไปแต่ฉันก็ผูกพัน ตื่นเช้าขึ้นมา ก็ใส่เดินไป ก้าวไปกับฉันได้ออกไปเจอกับสิ่งดีดี ที่มีด้วยกัน ..... ตลอดไปแม้หนทางที่เดินไป มันจะดูไม่ง่ายดาย แต่ฉันก็ยังจะก้าวไปกับรองเท้าคู่ใจของฉัน .... ต่อไปบางทีก็ดูคับเกินไป บางที่ไม่เหมาะสมกับฉันบางคนบอกไม่สวยเท่าไหร่ แต่นี่คือที่ฉันมั่นใจ(*) ได้ออกไปเจอกับสิ่งดีดี ที่มีด้วยกัน..... ตลอดไปเคยได้ยินไหมที่ใครเคยบอกว่ารักเป็นดั่งรองเท้าคู่หนึ่ง';
$subject = 'ความรักกับรองเท้า';
$to = '[email protected]';

if (mail($to, $subject, $message, $headers)) {
	echo 'ส่งอีเมล์แล้ว';
} else {
	echo 'ไม่สำเร็จ';
}

แต่ถ้าใช้ xampp ในการติดตั้ง server ถึงจะติดตั้ง Mercury (mail server ที่ติดมากับ xampp) จะไม่สามารถส่งได้ทันที การส่งอีเมล์ จะทำให้เกิด error Warning: mail(): “sendmail_from” not set in php.ini or custom “From:” header missing in แก้ได้โดยเปิดไฟล์ C:\xampp\php\php.ini และถ้าใช้ windows ให้ลบ ; หน้า sendmail_from หรือ ถ้าเป็นเม็ค / linux ให้ลบ ; หน้า sendmail_path ออกไป

; For Win32 only.
; http://php.net/sendmail-from
sendmail_from = [email protected]

; For Unix only. You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i").
; http://php.net/sendmail-path
;sendmail_path =

แต่ถ้าส่งอีเมล์ไปที่ไม่ใช่ local host จะเห็น error Warning: mail(): SMTP server response: 553 We do not relay non-local mail, sorry. แก้โดยไปดูที่ xampp Control Panel หลัง mercury คลิก Admin จะมี mercury/32 เปิดขึ้นมา ไปที่ Configuration > MercuryS SMTP Server > Connection control แล้วเอาติ๊กหน้า Do not permit SMTP relaying of non-local mail ออกไป

php: xdebug

การเขียน unit testing หรือทำ uat โปรแกรมที่เขียนว่ามีข้อบกพร่องบ้างหรือเปล่า การ debug ใน php จะนิยมใช้ XDEBUG EXTENSION FOR PHP การติดตั้ง xdebug ใน xampp ไม่ยากเลย (ง่ายกว่าใน docker ตั้งเยอะ) ผมเคยเขียนการติดตั้งไว้ใน ตรวจสอบโค้ดและวัดความเร็ว PHP ด้วย xdebug แต่ไม่ได้อธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดเอาไว้ ครั้งนี้จะเขียนวิธีอย่างละเอียด

การติดตั้ง xdebug

 1. download extension มาจาก XDEBUG EXTENSION FOR PHP | DOWNLOADS
  แต่ถ้าไม่แน่ใจ ทางผู้พัฒนาได้ทำ Tailored Installation Instructions ไว้ให้ แค่ copy หน้า phpinfo ของเว็บที่เราใช้มาวางใน textarea แล้วกด Analyse my phpinfo() output ก็จะได้ version และ config มาแล้ว
 2. นำไฟล์ .dll ไปไว้ใน php’s Extensions directory: เช่น C:\xampp\php\ext
 3. เปิดไฟล์ php’s Configuration File: เช่น C:\xampp\php\php.ini เพิ่มคอนฟิก
  [Xdebug]
  xdebug.profiler_append = 1
  xdebug.profiler_enable = 0
  xdebug.profiler_enable_trigger = 0
  xdebug.profiler_output_dir = "C:\xampp\tmp"
  xdebug.profiler_output_name = cachegrind.out.%t.%p
  xdebug.remote_enable = true
  xdebug.remote_handler = "dbgp"
  xdebug.remote_host = "localhost"
  xdebug.remote_port = 9000
  xdebug.trace_output_dir = "C:\xampp\tmp"
  zend_extension = "C:\xampp\php\ext\php_xdebug-2.5.5-7.1-vc14.dll"

  ด้านล่างของไฟล์

 4. เปิดและปิด Apache ใหม่อีกครั้ง

เปิดหน้า phpinfo อีกครั้ง ลองค้นหาคำว่า xdebug อีกครั้ง ถ้าเจอแปลว่าการติดตั้งเสร็จแล้ว

ERR_CONTENT_DECODING_FAILED

ไปเปิด option บีบอัดข้อมูลใน CodeIgniter

$config['compress_output'] = true;

หลังเปิดเว็บก็ดูปกติดี จนเกือบจะเลิกเทสไปละ จนมาเจอว่า javaScript ที่เคยใช้ได้ปกติกับมี error เปิดไฟล์ออกมาดูใน chrome มันขึ้น error

หน้าเว็บใน http://xxx อาจหยุดให้บริการชั่วคราวหรืออาจถูกย้ายไปยังที่อยู่เว็บใหม่อย่างถาวร
ERR_CONTENT_DECODING_FAILED

เจอว่าเกิดได้จากหลายสาเหตุมากแต่เพราะเพิ่งไปเปิด zlib มาเลยเน้นมันเป็นพิเศษ จนเจอว่าไปแก้ php.ini เปลี่ยน

zlib.output_compression = On

ก็แก้ได้แล้ว

เวลาเขียน program อะไรเล็กๆ น้อยๆ ก็ทำให้ระบบเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

Fixing ERR_CONTENT_DECODING_FAILED in Apache+PHP

PHP: php-amqplib แบบต่อเนื่อง

ในบาง page เราอาจจะต้องการที่จะใช้ queuing หลายตัว แทนที่จะ connect / disconnect หลายๆครั้ง เราสามารถใช้ batch / bulk ในการส่งช้อมูลให้ rabbitmq ในครั้งเดียวได้

<?php

include 'RabbitMQConnection.php';

use PhpAmqpLib\Message\AMQPMessage;

$exchange_name = 'customers';
$queue_name = 'invoices';

/**
 * Declares exchange
 *
 * @param string $exchange_name
 * @param string $type
 * @param bool $passive
 * @param bool $durable
 * @param bool $auto_delete
 * @param bool $internal
 * @param bool $nowait
 * @param array $arguments
 * @param int $ticket
 * @return mixed|null
 */
$channel->exchange_declare($exchange_name, 'fanout', false, true, false);

/**
 * Declares queue, creates if needed
 *
 * @param string $queue
 * @param bool $passive
 * @param bool $durable
 * @param bool $exclusive
 * @param bool $auto_delete
 * @param bool $nowait
 * @param array $arguments
 * @param int $ticket
 * @return mixed|null
 */
 list($queueName, $message_count, $consumer_count) = $channel->queue_declare($queue_name, false, true, false, false);

$properties = [
  'content_type' => 'application/json',
  'delivery_mode' => AMQPMessage::DELIVERY_MODE_PERSISTENT,
];

for ($a = 1; $a <= 1000; $a++) {
  $datas = [
    'id' => str_pad($a, 4, '0', STR_PAD_LEFT),
    'rand' => rand(0, 100),
    'time' => date('Y-m-d H:m:s'),
  ];

	$msg_body = json_encode($datas);

	$msg = new AMQPMessage($msg_body, $properties);

	/**
	 * Publishes a message
	 *
	 * @param AMQPMessage $msg
	 * @param string $exchange
	 * @param string $routing_key
	 * @param bool $mandatory
	 * @param bool $immediate
	 * @param int $ticket
	 */
	$channel->basic_publish($msg, $exchange_name, $queue_name);

  /**
   * Publishes a message
   *
   * @param AMQPMessage $msg
   * @param string $exchange
   * @param string $routing_key
   * @param bool $mandatory
   * @param bool $immediate
   * @param int $ticket
   */
  $channel->basic_publish($msg, $exchange_name, $queue_name);

  echo '<br>' . $msg_body;
}

/**
 * Publish batch
 *
 * @return void
 */
$channel->publish_batch();

$channel->close();
$connection->close();

อ่านเพิ่มเติม

PHP: ใช้ RabbitMQ / AMQP โดย php-amqplib

ถึงจะติดตั้ง extension amqp ไว้แล้วก็จริงแต่เพราะว่าการติดตั้งอะไรเพิ่มให้ระบบเซิร์ฟเวอร์บริษัทจำเป็นต้องมีการขออนุมัติจากคณะกรรมการซะก่อน เพื่อความสดวกจึงใช้ php-amqplib/php-amqplib แทนโดยสามารถติดตั้งได้โดยใช้ composer ได้เลย

สร้างส่วน connect กับ RabbitMQ ก่อน

<?php

/* define('AMQP_DEBUG', true); */

require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

use PhpAmqpLib\Connection\AMQPStreamConnection;

$connection = new AMQPStreamConnection('localhost', 5672, 'guest', 'guest');
$channel = $connection->channel();

ค่าคงที่ define(‘AMQP_DEBUG’, true); ใช้เปิด debug mode ของตัว class php-amqplib

การส่งข้อมูล

<?php

include 'RabbitMQConnection.php';

use PhpAmqpLib\Message\AMQPMessage;

$exchange_name = 'customers';
$queue_name = 'invoices';

/**
 * Declares exchange
 *
 * @param string $exchange_name
 * @param string $type
 * @param bool $passive
 * @param bool $durable
 * @param bool $auto_delete
 * @param bool $internal
 * @param bool $nowait
 * @param array $arguments
 * @param int $ticket
 * @return mixed|null
 */
$channel->exchange_declare($exchange_name, 'fanout', false, true, false);

/**
 * Declares queue, creates if needed
 *
 * @param string $queue
 * @param bool $passive
 * @param bool $durable
 * @param bool $exclusive
 * @param bool $auto_delete
 * @param bool $nowait
 * @param array $arguments
 * @param int $ticket
 * @return mixed|null
 */
list($queueName, $message_count, $consumer_count) = $channel->queue_declare($queue_name, false, true, false, false);

$datas = [
  'rand' => rand(0, 100),
  'time' => date('Y-m-d H:m:s'),
];

$msg_body = json_encode($datas);

$properties = [
  'content_type' => 'application/json',
  'delivery_mode' => AMQPMessage::DELIVERY_MODE_PERSISTENT,
];

$msg = new AMQPMessage($msg_body, $properties);

/**
 * Publishes a message
 *
 * @param AMQPMessage $msg
 * @param string $exchange
 * @param string $routing_key
 * @param bool $mandatory
 * @param bool $immediate
 * @param int $ticket
 */
$channel->basic_publish($msg, $exchange_name, $queue_name);

echo '<br>' . $msg_body;

$channel->close();
$connection->close();

จากนั้นรับ message

<?php

include 'RabbitMQConnection.php';

set_time_limit(0);

$exchange_name = 'customers';
$queue_name = 'invoices';

/**
 * Declares exchange
 *
 * @param string $exchange_name
 * @param string $type
 * @param bool $passive
 * @param bool $durable
 * @param bool $auto_delete
 * @param bool $internal
 * @param bool $nowait
 * @param array $arguments
 * @param int $ticket
 * @return mixed|null
 */
$channel->exchange_declare($exchange_name, 'fanout', false, true, false);

/**
 * Declares queue, creates if needed
 *
 * @param string $queue
 * @param bool $passive
 * @param bool $durable
 * @param bool $exclusive
 * @param bool $auto_delete
 * @param bool $nowait
 * @param array $arguments
 * @param int $ticket
 * @return mixed|null
 */
list($queueName, $message_count, $consumer_count) = $channel->queue_declare('', false, false, true, false);
$channel->queue_bind($queue_name, $exchange_name);

$callback = function ($msg) {

  $datas = json_decode($msg->body, true);
  fwrite(fopen('RabbitMQReceive.txt', 'a+'), print_r($datas, true));

  sleep(substr_count($msg->body, '.'));

  /* delete message */
  $msg->delivery_info['channel']->basic_ack($msg->delivery_info['delivery_tag']);
};

/**
 * Starts a queue consumer
 *
 * @param string $queue_name
 * @param string $consumer_tag
 * @param bool $no_local
 * @param bool $no_ack
 * @param bool $exclusive
 * @param bool $nowait
 * @param callback|null $callback
 * @param int|null $ticket
 * @param array $arguments
 * @return mixed|string
 */
$channel->basic_consume($queue_name, '', false, false, false, false, $callback);

while (count($channel->callbacks)) {
  /**
   * Wait for some expected AMQP methods and dispatch to them.
   * Unexpected methods are queued up for later calls to this PHP
   * method.
   *
   * @param array $allowed_methods
   * @param bool $non_blocking
   * @param int $timeout
   * @throws \PhpAmqpLib\Exception\AMQPOutOfBoundsException
   * @throws \PhpAmqpLib\Exception\AMQPRuntimeException
   * @return mixed
   */

  $channel->wait();
}

$channel->close();
$connection->close();

ข้อมูลจะถูกดำเนินการโดย function callback .ในตัวอย่างจะถูกเขียนไว้ใน RabbitMQReceive.txt และถูกลบออกไปโดย การกำหนดค่าให้ delivery_info

หลักการการทำงานคือ

 1. ย้าย process ที่ไม่ต้องทำทันทีไปทำงานทีหลังโดยใช้ การส่ง ตัวแปรที่จำเป็นไปในรูปแบบ message ให้ rabbitmq ทำให้ user ไม่จำเป็นต้องรอและรู้สึกว่าเว็บทำงานให้อย่างรวดเร็ว
 2. message จะถูกเก็บใน queue ที่ชื่อ “invoices”
 3. เมื่อ server ว่าง ก็เรียก message ใน queue ที่เก็บไว้ ดึงข้อมูลออกมา เพื่อนำไปทำงานต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

PHP: ติดตั้ง RabbitMQ / AMQP Driver

ที่ทำงานนำ RabbitMQ มาทำระบบ messaging middleware เพื่อที่จะไม่ต้องให้ลูกค้ารอการทำงานเบื้องหลังบางอย่าง โดยเก็บงานที่ไม่เร่งด่วนไว้ทำในภายหลัง

ตัว RabbitMQ เป็นหนึ่งในโปรแกรม Messaging ที่ใช้มาตราฐาน AMQP: Advanced Message Queuing Protocol หรือ ISO/IEC 19464:2014 โปรแกรมตัวอื่นๆ เช่น Apache Qpid และ OpenAMQP

การติดตั้ง

 1. download ตัว driver มาจากเว็บ PECL: amqp โดยเลือกให้ตรงกับ version ของ php
 2. แตกไฟล์ php_amqp.dll ไปไว้ที่ extension_dir เช่น C:\wamp64\bin\php\php5.6.25\ext
 3. แตกไฟล์ rabbitmq.1.dllไปไว้ที่ C:\Windows\System ระวัง! ไม่ใช่ System32 นะครับ
 4. แก้ไฟล์ C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.23\bin\php.ini เพิ่ม extension=php_amqp.dll
 5. restart apache ใหม่
 6. เปิด phpinfo ขึ้นมาหา amqp ถ้ามีก็แสดงว่าติดตั้ง extension amqp สำเร็จ

อ่านเพิ่มเติม

PHP: json_encode ไม่มีผลลัพธ์

เจอว่า json_encode มันไม่ return ผลลัพธ์ ออกมาเลยในหน้าเดียวกัน แต่ต่างกันที่ product id ลอง print_r / var_dump ตัว array ที่เข้าไปใน function ก็ปกติดี ไม่ได้มากมาย หรือมีเครื่องหมายพิเศษอะไร ลอง debug ดูถึงเจอว่าถ้าใช้ function json_last_error() มันจะ return เลข 7 กลับมาในหน้าที่มีปัญหา ลองค้นดูรหัส 7 คือ infinity number ลอง unset ตัว key ที่เป็น float(-INF) ดูก็กลับเป็นปกติจริงๆ

รหัสต่างๆ คือ

JSON error codes
Code Constant Meaning Availability
0 JSON_ERROR_NONE No error has occurred  
1 JSON_ERROR_DEPTH The maximum stack depth has been exceeded  
2 JSON_ERROR_STATE_MISMATCH Invalid or malformed JSON  
3 JSON_ERROR_CTRL_CHAR Control character error, possibly incorrectly encoded  
4 JSON_ERROR_SYNTAX Syntax error  
5 JSON_ERROR_UTF8 Malformed UTF-8 characters, possibly incorrectly encoded PHP 5.3.3
6 JSON_ERROR_RECURSION One or more recursive references in the value to be encoded PHP 5.5.0
7 JSON_ERROR_INF_OR_NAN One or moreNANor INFvalues in the value to be encoded PHP 5.5.0
8 JSON_ERROR_UNSUPPORTED_TYPE A value of a type that cannot be encoded was given PHP 5.5.0
9 JSON_ERROR_INVALID_PROPERTY_NAME A property name that cannot be encoded was given PHP 7.0.0
10 JSON_ERROR_UTF16 Malformed UTF-16 characters, possibly incorrectly encoded PHP 7.0.0
<!doctype html>
<html>
  <head>
   <meta charset="utf-8">
   <link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
   <title>PHP: json_encode error</title>
   <meta content="Pitt Phunsanit" name="author" />
  </head>
  <body>
   <div class="container">
     <?php
      $datas = [
      	'ininfity' => -9e1000,
      	'title' => 'title',
      ];
      ?>
     <div class="row"><label class="col-md-2" for="">Datas Arrya:</label><textarea class="col-md-10" cols="100" rows="6"><?=var_dump($datas); ?></textarea></div>
     <div class="row"><label class="col-md-2" for="">Json Datas:</label><textarea class="col-md-10" cols="100" rows="6"><?=json_encode($datas); ?></textarea></div>
     <div class="row">
      <label class="col-md-2" for="">Json Error:</label>
      <div class="col-md-10"><?=json_last_error(); ?></div>
     </div>
     <table class="table table-striped">
      <caption><strong>JSON error codes</strong></caption>
      <thead>
        <tr>
         <th>Code</th>
         <th>Constant</th>
         <th>Meaning</th>
         <th>Availability</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody class="tbody">
        <tr>
         <td><strong><code><?=JSON_ERROR_NONE; ?></code></strong></td>
         <td><strong><code>JSON_ERROR_NONE</code></strong></td>
         <td>No error has occurred</td>
         <td class="empty">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
         <td><strong><code><?=JSON_ERROR_DEPTH; ?></code></strong></td>
         <td><strong><code>JSON_ERROR_DEPTH</code></strong></td>
         <td>The maximum stack depth has been exceeded</td>
         <td class="empty">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
         <td><strong><code><?=JSON_ERROR_STATE_MISMATCH; ?></code></strong></td>
         <td><strong><code>JSON_ERROR_STATE_MISMATCH</code></strong></td>
         <td>Invalid or malformed JSON</td>
         <td class="empty">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
         <td><strong><code><?=JSON_ERROR_CTRL_CHAR; ?></code></strong></td>
         <td><strong><code>JSON_ERROR_CTRL_CHAR</code></strong></td>
         <td>Control character error, possibly incorrectly encoded</td>
         <td class="empty">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
         <td><strong><code><?=JSON_ERROR_SYNTAX; ?></code></strong></td>
         <td><strong><code>JSON_ERROR_SYNTAX</code></strong></td>
         <td>Syntax error</td>
         <td class="empty">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
         <td><strong><code><?=JSON_ERROR_UTF8; ?></code></strong></td>
         <td><strong><code>JSON_ERROR_UTF8</code></strong></td>
         <td>Malformed UTF-8 characters, possibly incorrectly encoded</td>
         <td>PHP 5.3.3</td>
        </tr>
        <tr>
         <td><strong><code><?=JSON_ERROR_RECURSION; ?></code></strong></td>
         <td><strong><code>JSON_ERROR_RECURSION</code></strong></td>
         <td>One or more recursive references in the value to be encoded</td>
         <td>PHP 5.5.0</td>
        </tr>
        <tr>
         <td><strong><code><?=JSON_ERROR_INF_OR_NAN; ?></code></strong></td>
         <td><strong><code>JSON_ERROR_INF_OR_NAN</code></strong></td>
         <td>
           One or more
           <a class="link" href="http://php.net/manual/de/language.types.float.php#language.types.float.nan" target="_blank"><strong><code>NAN</code></strong></a>
           or <a class="link" href="http://php.net/manual/de/function.is-infinite.php" target="_blank"><strong><code>INF</code></strong></a>
           values in the value to be encoded
         </td>
         <td>PHP 5.5.0</td>
        </tr>
        <tr>
         <td><strong><code><?=JSON_ERROR_UNSUPPORTED_TYPE; ?></code></strong></td>
         <td><strong><code>JSON_ERROR_UNSUPPORTED_TYPE</code></strong></td>
         <td>A value of a type that cannot be encoded was given</td>
         <td>PHP 5.5.0</td>
        </tr>
        <tr>
         <td><strong><code><?=JSON_ERROR_INVALID_PROPERTY_NAME; ?></code></strong></td>
         <td><strong><code>JSON_ERROR_INVALID_PROPERTY_NAME</code></strong></td>
         <td>A property name that cannot be encoded was given</td>
         <td>PHP 7.0.0</td>
        </tr>
        <tr>
         <td><strong><code><?=JSON_ERROR_UTF16; ?></code></strong></td>
         <td><strong><code>JSON_ERROR_UTF16</code></strong></td>
         <td>Malformed UTF-16 characters, possibly incorrectly encoded</td>
         <td>PHP 7.0.0</td>
        </tr>
      </tbody>
     </table>
   </div>
  </body>
</html>

PHP วันที่ เวลา คำนวณ

ตัวอย่างการเพิ่ม ลด แสดงเวลา คำนวณ ช่วงเวลาใน php

<?php
$date = new DateTime('now');
echo '<br>วันเวลาปัจจุบัน ', $date->format('d/m/Y');
echo '<br>ถ้าเป็นที่สหรัฐจะเขียนแบบนี้ ', $date->format('m/d/Y');
$dateUS = new DateTime('now', new DateTimeZone('America/New_York'));
echo '<br>เวลาของเค้าคือ ', $dateUS->format('m/d/Y H:i:s');
echo '<br>ถ้าเป็น MySQL จะเก็บแบบนี้ ', $date->format('Y-m-d H:i:s');
echo '<br>ถ้าเป็น ISO 8601 จะเก็บแบบนี้ ', $date->format('c');
echo '<br>ถ้าเป็น Unix จะเก็บแบบนี้ ', $date->format('U');
echo '<hr>';
echo '<br>เพิ่มอีก 1 วัน ', $date->modify('+1 day')->format('d/m/Y');
echo '<br>เพิ่มอีก 7 วัน ', $date->modify('+1 day')->format('d/m/Y');
echo '<br>เพิ่มอีก 1 เดือน ', $date->modify('+1 month')->format('d/m/Y');
echo '<br>เพิ่มอีก 1 ปี ', $date->modify('+1 year')->format('d/m/Y');
echo '<hr>';
echo '<br>ลดอีก 1 วัน ', $date->modify('-1 day')->format('d/m/Y');
echo '<br>ลดอีก 7 วัน ', $date->modify('-1 day')->format('d/m/Y');
echo '<br>ลดอีก 1 เดือน ', $date->modify('-1 month')->format('d/m/Y');
echo '<br>ลดอีก 1 ปี ', $date->modify('-1 year')->format('d/m/Y');
echo '<hr>';
$timeStart = DateTime::createFromFormat('d/m/Y', '5/8/1982');
echo '<br>ฉันเกิดวันที่ ', $timeStart->format('d/m/Y');
echo '<hr>';
echo '<br>อายุ ', $timeStart->diff($date)->format('%y'), ' ปี ', $timeStart->diff($date)->format('%m'), ' เดือน ', $timeStart->diff($date)->format('%d'), ' วัน';
echo '<br>คิดอายุเป็น ', $timeStart->diff($date)->format('%a'), ' วัน';
echo '<br>ถ้าจะหากิจกรรมระหว่างวันเกิด ถึงปัจจุบันคือ xxx BETWEEN ', $timeStart->format('Y-m-d 00:00:00'), ' AND ', $date->format('Y-m-d 23:59:59');

ผลที่ได้

วันเวลาปัจจุบัน 11/11/2016
ถ้าเป็นที่สหรัฐจะเขียนแบบนี้ 11/11/2016
เวลาของเค้าคือ 11/11/2016 14:29:35
ถ้าเป็น MySQL จะเก็บแบบนี้ 2016-11-11 20:29:35
ถ้าเป็น ISO 8601 จะเก็บแบบนี้ 2016-11-11T20:29:35+01:00
ถ้าเป็น Unix จะเก็บแบบนี้ 1478892575


เพิ่มอีก 1 วัน 12/11/2016
เพิ่มอีก 7 วัน 13/11/2016
เพิ่มอีก 1 เดือน 13/12/2016
เพิ่มอีก 1 ปี 13/12/2017


ลดอีก 1 วัน 12/12/2017
ลดอีก 7 วัน 11/12/2017
ลดอีก 1 เดือน 11/11/2017
ลดอีก 1 ปี 11/11/2016


ฉันเกิดวันที่ 05/08/1982


อายุ 34 ปี 3 เดือน 6 วัน
คิดอายุเป็น 12517 วัน
ถ้าจะหากิจกรรมระหว่างวันเกิด ถึงปัจจะปัญคือ xxx BETWEEN 1982-08-05 00:00:00 AND 2016-11-11 23:59:59

ถ้าต้องการหาจำนวนเดือน ให้อ่าน นับ เดือนโดย PHP อ่านเพิ่มเติม date — Format a local time/date, The DateTimeZone class, The DateInterval class