Tag Archive shortcut

Byphunsanit

WSL: Remove links shortcut

การนำ link ออกโดยไม่เป็นการลบไฟล์ข้างในออก ทำได้โดย

 1. cd ไปที่ parent path ที่ต้องการจะนำ linlk ออกก่อน เช่น ทำ links ไว้ที่ /var/www/prototypes_laravel/www ก็จะเป็น /var/www/prototypes_laravel

  cd /var/www/prototypes_laravel
 2. list รายการที่เป็น link โดย

  ls -l

  จะเห็นข้อมูลประมาณ
  total 0
  lrwxrwxrwx 1 root root 48 Jul 5 10:40 www -> /mnt/c/UsersDatas/var/www/prototypes_laravel/www
  list รายการที่เป็น link โดย

  ls -l

  จะเห็นข้อมูลประมาณ

  total 0
  lrwxrwxrwx 1 root root 48 { เวลา } www -> /mnt/c/UsersDatas/var/www/prototypes_laravel/www

  โดยหลังเวลาจะเห็นส่วนที่เป็น link คือ www
 3. นำลิงค์ออกไปโดยคำสั่ง sudo unlink { link } เช่น

  sudo unlink www

path /var/www/prototypes_laravel จะไม่มี folder www ให้เห็นแล้ว แต่ใน /mnt/c/UsersDatas/var/www/prototypes_laravel/www จะยังมีไฟล์ต่าง ๆ อยู่ครบเหมือนเดิม

Byphunsanit

WSL: Creating links shortcut

การสร้าง hard link หรือ Symbolic link ใน linux จะคล้าย ๆ การทำ shortcut ให้สามารถเข้าไปใช้ไฟล์หรือfolder ได้ง่าย ๆ เหมือน windows shortcut

การใช้ command นี้มีรูปแบบ ln source_file target_file เช่น ต้องการทำ shortcut ให้ /mnt/c/UsersDatas/var/www/prototypes_laravel/www สามารถเรียกใช้ได้จาก /var/www/prototypes_laravel/www ใน linux จะใช้คำสั่ง

sudo ln -s /mnt/c/UsersDatas/var/www/prototypes_laravel/www /var/www/prototypes_laravel/www

ทดสอบโดยใช้ คำสั่งเช่น cd /var/www/prototypes_laravel/www
ls
จะเห็นว่าสิ่งที่อยู่ด้านในจะเหมือนกับที่อยู่ใน /mnt/c/UsersDatas/var/www/prototypes_laravel/www หรือ C:\UsersDatas\var\www\prototypes_laravel\www

ดูเพิ่มเติม