Tag Archive management

จัดการ docker ง่ายๆ ด้วย portainer

เมื่อ docker มี container และ image มากขึ้นการที่ใช้ command จัดการเพิ่ม ลบ stop start โดยเฉพาะช่วงที่กำลังหัดเขียน dockerfile หรือ docker-compose การที่ใช้ตัวจัดการด้วย gui จะช่วยให้ทำได้เร็วขึ้น ตัว docker management อย่างเป็นทางการของ docker คือ kitematic แต่มีตัวอื่นที่ใช้ง่ายกว่า คือ portainer

เริ่มจากลองเข้าไปดูการใช้งานได้จากตัว demo demo.portainer.io username คือ admin และ password คือ tryportainer หรือชมจากภาพ DETAILED OVERVIEW ก่อนก็ได้ ถ้าเคยใช้ kitematic มาก่อนจะเห็นว่ามันน่าใช้กว่ามาก

การติดตั้งทำได้ง่ายๆ เพียง

  1. ใช้ command
    docker run --name  portainer -d -p 9000:9000 -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock portainer/portainer

    รอให้โหลด image เสร็จ

  2. เปิดเว็บ http://localhost:9000 กรอกข้อมูลผู้ใช้ รหัสผ่าน และเลือกการ connect แบบ local

แค่นี้ก็สามารถใช้ portainer จัดการกับ image และ container ได้แล้ว

ในครั้งต่อไปที่ต้องการเรียกใช้ให้ใช้ command

docker start  portainer

และเรียกใช้จาก http://localhost:9000 เหมือนเดิม

โปรแกรมจัดการ mysql ง่ายๆ เร็วๆ

การจัดการ database คู่บุญ PHP อย่าง MySql หรือ mariadb ร้อยทั้งร้อย และทุกโฮสต์เตรียมเอาไว้ให้ใช้คือ phpMyAdmin แต่มันตัวอ้วนใหญ่ขึ้นทุกๆปี ตามลูกเล่นที่มากขึ้น ถ้ารีบเอางานขึ้นหรือเตรียมไว้เป็นช่องทางฉุกเฺฉินขอแนะนำ Adminer เป็นมายเอสคิวแอล management ที่ตัวเล็กกว่าเยอะ ฟรี ที่สำคัญคือมีไฟล์แค่ไฟล์เดียว

การติกตั้งแค่โหลดมากจากเว็บ เปลี่ยนชื่อซะหน่อยเพื่อความปลอดภัย ให้เป็นชื่อแบบที่เรารู้อยู่แค่คนเดียว แล้ว ftp ขึ้นไป เรียกใช้ได้เลย อาจจะไม่ถนัดเท่าตัวเดิมแต่การติดตั้ง script import export data แบ็คอัพแก้ตารางก็ทำได้ดี สะดวกพอใช้