Tag Archive โปรแกรม

Byphunsanit

Winget: ติดตั้งดูแล programs ให้ง่าย ๆ แต่ปลอดภัย

การติดตั้งโปรแกรมให้ปลอดภัยจะต้องเริ่มจากเปิดเว็บไซต์ให้ถูกต้อง เป็นเว็บผู้ผลิตจริง ๆ ไม่ใช่เว็บปลอม แล้วยังต้องมีการไป download update upgrade เป็นระยะ ๆ เพื่อที่จะแก้ปัญหาที่พบ (BUG) และเอาช่องโหวที่ hacker ใช้เข้ามาในเครื่องเรา

winget เป็นเครื่องมือติดตั้งและอัพเกรดที่เด่นเพราะพัฒนาโดย Microsoft ที่ทำ windows เองจึงเชื่อได้ในความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัยและที่สำคัญคือ ติดตั้งมาแล้วในวินโดวส์ 11 และวินโดวส์ 10 1709 (build 16299) ขึ้นไปอยู่แล้ว

 1. เปิด Windows Terminal / PowerShell / Command Prompt (CMD) โดยใช้สิทธิ์ administrator
 2. ค้นหาโปรแกรมที่ต้องการ เช่น chrome จะใช้คำสั่ง winget search chrome แล้วเอ็นเทอร์ จะเห็นตารางออกมา เช่น
  winget search chrome
  NameIdVersionMatchSource
  —————————————————————————————————–
  DC Browser – Chrome and IE k…XP8BV7F2CT4LDKUnknownmsstore
  Google ChromeGoogle.Chrome121.0.6167.161Moniker: chromewinget
  Google Chrome DevGoogle.Chrome.Dev122.0.6226.2Command: chromewinget
  Google Chrome BetaGoogle.Chrome.Beta120.0.6099.5Command: chromewinget
  DichromateDichromate.Browser110.0.5481.178Command: chromewinget
  Chrome Remote DesktopHostGoogle.ChromeRemoteDesktop122.0.6261.0Tag: chromewinget
  Ginger ChromeSaxo_Broko.GingerChrome93.0.4529.0winget
  ChromeCacheViewNirSoft.ChromeCacheView2.45winget
  ICBCChromeExtensionICBC.ICBCChromeExtension1.2.0.0winget
  Google Chrome CanaryGoogle.Chrome.Canary121.0.6128.2winget
  ChromeDriver for Chrome 111Chromium.ChromeDriver114.0.5735.90winget
  360 极速浏览器X360.360Chrome.X22.1.1090.64winget
  360极速浏览器360.360Chrome13.5.2044.0winget
  115浏览器115.115Chrome26.0.2.5winget
  xpchromeweolar.xpchrome115.0.5790.136winget
  Vision Teacher for Chromeboo…Netop.VisionTeacher1.7.6.0winget
  InssistSlashedIo.Inssist16.1.0Tag: chrome-extensionwinget
 3. ติดตั้งโปรแกรมโดยพิมพ์ winget install Google.Chrome แล้วเอ็นเทอร์
 4. ทำขั้นตอนที่ 2 อีกครั้งจนติดตั้งครบทุก program ที่ต้องการ

เพิ่มเติม

Byphunsanit

windows: ลงโปรแกรมหลายเครื่อง

ถ้าต้องลงโปรแกรมเหมือน ๆ กันหลาย ๆ เครื่อง หรือตามไปอัพเดตโปรแกรมทุกเครื่องให้เป็นตัวล่าสุด จะดีมั๋ยถ้าจะลดเวลาที่ต้องใช้ลงไป ใช้สคริปท์ง่าย ๆ หมือนฝั่่ง Linux ที่ใช้ไฟล์เดียวก็ลงโปรแกรมที่ต้องใช้ได้ครบ

ก่อนอื่นโปรแกรมตัวนี้ชื่อ Chocolatey ไม่ต้องไปดาวน์โหลดมาก่อน วิธีติดตั้งมีทั้งแบบใช้คนเดียวและแบบองค์กรขนาดใหญ่ เพื่ออธิบายง่าย ๆ และที่ใช้ตอนนี้ไม่ได้มีเครื่องที่ต้องลงโปรแกรมมาก ขอใช้แบบลงส่วนตัวละกัน

 1. เปิด PowerShell ขึ้นมาโดนสิทธิ administrator copy
  Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(‘https://community.chocolatey.org/install.ps1’))
  ไปวางแล้ว enter ก็ลงโปรแกรมติดตั้งเสร็จแล้ว
 2. ต่อไปคือสร้างลิสต์โปรแกรมที่จะติดตั้งลงเครื่องอื่น ๆ ขึ้นมาเพื่อความสดวกจะติดตัว Chocolatey Gui ( ทำแค่เครื่องของเราเครื่องเดียวก็พอ ) พิมพ์ choco install chocolateygui ใน PowerShell แลัว enter
  1. เปิดโปรแกรม Chocolatey GUI จากเมนูของ windows โดยสิทธิ administrator จะเห็นว่าซ้ายมือจะมีอยู่ 2 เมนูคือ
   • This PC คือรายชื่อโปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่องเรา
   • chocolatey จะเป็นหน้าที่ไว้ค้นหาโปรแกรมที่จะติดตั้ง ต้องการจะติดตั้งโปรแกรมอะไรก็ค้นหาเอาจากหน้านี้ คลิกขวา install มันจะดาวน์โหลดโปรแกรมและติดตั้งให้เอง
  2. เมื่อลง program ที่ต้องการครบแล้วไปที่ This PC มุมขวาบนจะมีปุ่ม Export ให้เซฟไฟล์ไว้ใน flash drive จะเป็นไฟล์ Chocolatey.config
 3. ไปที่เครื่องที่จะติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเปิด PowerShell ขึ้นมาโดนสิทธิ administrator และลง Chocolatey เหมือนขั้นตอนที่ 1
 4. ติดตั้งโปรแกรมในลิสต์โดยใช้ choco install <path-to-exported-file> เช่น choco install “E:\Chocolatey.config” โปรแกรมจะถูกติดตั้งเพิ่มตามที่มีอยู่ในลิสต์ที่ได้ทำไว้
 5. เวลาผ่านไปโปรแกรมที่ลงไว้เริ่มเก่าแล้วก็สั่งอัพเดตโดยใช้ choco upgrade all -y ถ้าจะ upgrade บางโปรแกรมหรือจะยกเว้นบางโปรแกรมก็ทำตามคู่มือ https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/upgrade

ถ้าไม่เข้าใจลองดูวิธีได้จากคู่มือ https://docs.chocolatey.org/en-us/chocolatey-gui/user-interface/main-window/actions/export ตัวสคริปต์ที่มันใช้เป็นไฟล์ง่าย ๆ อย่างที่ผมใช้คือ

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<packages>
 <package id="avastfreeantivirus" version="21.6.6446.0" />
 <package id="chocolatey-core.extension" version="1.3.5.1" />
 <package id="chocolatey-dotnetfx.extension" version="1.0.1" />
 <package id="chocolatey-visualstudio.extension" version="1.9.0" />
 <package id="chocolatey-windowsupdate.extension" version="1.0.4" />
 <package id="chocolatey" version="0.10.15" />
 <package id="chocolateygui" version="0.18.1" />
 <package id="dotnetfx" version="4.8.0.20190930" />
 <package id="filezilla" version="3.55.1" />
 <package id="Firefox" version="91.0" />
 <package id="gimp" version="2.10.24.3" />
 <package id="GoogleChrome" version="92.0.4515.131" />
 <package id="googledrive" version="2.34.5075.1619" />
 <package id="greenshot" version="1.2.10.6" />
 <package id="keepass.install" version="2.48.1" />
 <package id="microsoft-teams" version="1.4.00.19572" />
 <package id="microsoft-windows-terminal" version="1.9.1942.0" />
 <package id="notepadplusplus.install" version="8.1.2" />
 <package id="postman" version="8.9.1" />
 <package id="sourcetree" version="3.4.1" />
 <package id="visualstudio-installer" version="2.0.1" />
 <package id="vlc" version="3.0.16" />
 <package id="winmerge" version="2.16.12" />
</packages>

จะลองแก้เองเพื่อที่จะใช้กับ user หลาย ๆ กลุ่มก็ได้ครับ กลุ่มนี้เพิ่มบรรทัดนี้ อีกกลุ่มลงอีกโปรแกรมก็แค่ copy ไปอีกไฟล์ แล้วเพิ่มลดรายชื่อโปรแกรมเอา