Tag Archive โค้ทอินิกเตอร์

Byphunsanit

ERR_CONTENT_DECODING_FAILED

ไปเปิด option บีบอัดข้อมูลใน CodeIgniter

$config['compress_output'] = true;

หลังเปิดเว็บก็ดูปกติดี จนเกือบจะเลิกเทสไปละ จนมาเจอว่า javaScript ที่เคยใช้ได้ปกติกับมี error เปิดไฟล์ออกมาดูใน chrome มันขึ้น error

หน้าเว็บใน http://xxx อาจหยุดให้บริการชั่วคราวหรืออาจถูกย้ายไปยังที่อยู่เว็บใหม่อย่างถาวร
ERR_CONTENT_DECODING_FAILED

เจอว่าเกิดได้จากหลายสาเหตุมากแต่เพราะเพิ่งไปเปิด zlib มาเลยเน้นมันเป็นพิเศษ จนเจอว่าไปแก้ php.ini เปลี่ยน

zlib.output_compression = On

ก็แก้ได้แล้ว

เวลาเขียน program อะไรเล็กๆ น้อยๆ ก็ทำให้ระบบเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

Fixing ERR_CONTENT_DECODING_FAILED in Apache+PHP