สร้างภาพโมเสค (mosaic) วิธีที่ง่ายที่สุด

Byphunsanit

สร้างภาพโมเสค (mosaic) วิธีที่ง่ายที่สุด

การสร้างภาพโมเสคมีอีกวิธีครับ และคิดว่าคงไม่มีอะไรที่จะทำได้ง่ายกว่านี้อีกแล้ว เพียงเข้าไปที่เว็บ Image Mosaic Generator upload ภาพของคุณขึ้นไป รอซักครู่หนึ่งคุณจะเห็นภาพตัวอย่างค่อยๆ แสดงออกมาอย่างรวดเร็ว ซึ่งความเป็นจริงแล้ว ไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้น เพราะไม่เกิน สามนาที คุณจะได้ภาพผลลัพธ์ออกมาก เพี่ยงแต่ภาพประกอบเป็นภาพที่เก็บไว้ในตัวโปรแกรมเอง ไม่ใช่ภาพถ่ายของคุณ ความหมายอาจจะลดลงบ้าง แต่ภาพที่ได้มักจะสวยงามกว่า เพราะมีแหล่งข้อมูลให้โปรแกรมเลือกมากกว่านั้นเองครับ
สร้างภาพโมเสค (mosaic) วิธีที่ง่ายที่สุด
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สร้างภาพโมเสค (mosaic) อย่างง่าย ๆ

About the author

phunsanit administrator

Leave a Reply