ลง google chrom บน linux kali

ลง google chrom บน linux kali

ถึง kali จะมี firefox esr (Firefox Extended Support Release) แถมมาให้แต่ยังไงบางอย่างใช้ Google Chrome กับ extension บางอย่างมันสดวกกว่าอยู่ดี แต่ kali ลงยากเย็นกว่าปกติเลยลงวิธีติดตั้งไว้หน่อย

 1. ทำตามประเพณีก่อน[code language=”text”]sudo apt-get update[/code]
 2. โหลดตัวติดตั้งมาจาก google โดยตรง[code language=”text”]sudo wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb[/code]
 3. เพราะว่าเป็นตัวติดตั้งของ debian จึงต้องลง gdebi package manager มาช่วย[code language=”text”]sudo apt-get install gdebi -y[/code]
 4. เริ่มติดตั้งกันซะที[code language=”text”]sudo gdebi google-chrome-stable_current_amd64.deb[/code]
 5. เปิด program โดย
  [code language=”text”]google-chrome[/code]
  สำหรับ user ทั่วไป
  [code language=”text”]google-chrome -no-sandbox[/code]
  สำหรับ root (อันตรายเพราะไปปิดการกักกันไม่ให้เว็บสามารถเข้าไปใช้ส่วนอื่นของเครื่องได้)

About the author

phunsanit administrator

Leave a Reply