ลง google chrom บน linux kali

Byphunsanit

ลง google chrom บน linux kali

ถึง kali จะมี firefox esr (Firefox Extended Support Release) แถมมาให้แต่ยังไงบางอย่างใช้ Google Chrome กับ extension บางอย่างมันสดวกกว่าอยู่ดี แต่ kali ลงยากเย็นกว่าปกติเลยลงวิธีติดตั้งไว้หน่อย

 1. ทำตามประเพณีก่อน
  sudo apt-get update
 2. โหลดตัวติดตั้งมาจาก google โดยตรง
  sudo wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb
 3. เพราะว่าเป็นตัวติดตั้งของ debian จึงต้องลง gdebi package manager มาช่วย
  sudo apt-get install gdebi -y
 4. เริ่มติดตั้งกันซะที
  sudo gdebi google-chrome-stable_current_amd64.deb
 5. เปิด program โดย
  google-chrome
  สำหรับ user ทั่วไป
  google-chrome -no-sandbox
  สำหรับ root (อันตรายเพราะไปปิดการกักกันไม่ให้เว็บสามารถเข้าไปใช้ส่วนอื่นของเครื่องได้)

About the author

phunsanit administrator

Leave a Reply