ทำตาราง yii 2 ให้เก็บหลายภาษา

ทำตาราง yii 2 ให้เก็บหลายภาษา

ต่อจาก ทำ yii 2 ให้รับหลายภาษา หลังจากใส่คำแปรให้ text ต่างๆ แล้วเราจะแยกเก็บ database ภาษาต่างๆ ออกจากกัน คนไทยก็อยากจะอ่านภาษาไทย คนจีนก็อ่านเป็นแต่ภาษาตัวเอง

 1. ติดตั้ง OmgDef/yii2-multilingual-behavior โดยแก้ composer.json ใส่[code language=”php”]
  "require": {

  "omgdef/yii2-multilingual-behavior": "~2.0"

  },
  [/code]run composer update
 2. สร้างตาราง โดยแยกตารางหลักที่เก็บ id และฟิลย์ที่ใช้ร่วมกัน อีกตารางเก็บ field ที่แยกตามภาษาต่างๆเช่น content, title[code language=”sql”]
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `post` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `enabled` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT ‘1’,
  `log_created` datetime NOT NULL,
  `log_updated` datetime NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `postLang` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `post_id` int(11) NOT NULL,
  `language` varchar(6) NOT NULL,
  `title` varchar(255) NOT NULL,
  `content` TEXT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `post_id` (`post_id`),
  KEY `language` (`language`)
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

  ALTER TABLE `postLang`
  ADD CONSTRAINT `postlang_ibfk_1` FOREIGN KEY (`post_id`) REFERENCES `post` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
  [/code]อย่าลืมใส่ id และ language มันจำเป็นต้องใช้ เก็บว่า record นี้เป็นภาษาอะไร

 3. สร้าง model โดยใช้ gii ตามปกติทั้ง 2 ตาราง
 4. เปิด model ของตารางหลัก ตัวอย่างคือ ..\model\Post.php ใส่ code[code language=”php”]

  use omgdef\multilingual\MultilingualBehavior;
  use omgdef\multilingual\MultilingualQuery;

  public static function find()
  {
  $q = new MultilingualQuery(get_called_class());
  $q->multilingual();
  return $q;
  }

  public function behaviors()
  {
  return [
  ‘ml’ => [
  ‘class’ => MultilingualBehavior::className(),
  ‘languages’ => [
  ‘en’,
  ‘jp’,
  ‘th’,
  ],
  ‘defaultLanguage’ => ‘en’,
  ‘langForeignKey’ => ‘post_id’,
  ‘tableName’ => "{{%postlang}}",
  ‘attributes’ => [
  ‘content’,
  ‘title’,
  ]
  ]
  ];
  }

  [/code]

  • languages ภาษาทั้งหมดที่ใช้ได้
  • defaultLanguage ภาษาเริ่มต้น
  • langForeignKey ใส่ฟิลย์ที่ เชื่อมทั้ง 2 ตารางไว้ด้วยกัน (primary key)
  • tableName ชื่อตารางที่เก็บส่วนแปลภาษาไว้
  • attributes ฟิลย์ทั้งหมด ที่ต้องการทำระบบแปลภาษา
 5. เปิด ไฟล์ _form.php ที่เราใช้กับโมเดลนี้ขึ้นมา ใส่[code language=”php”]

  <?= $form->field($model, ‘title_jp’)->textInput([‘maxlength’ => 255]) ?>
  <?= $form->field($model, ‘title_en’)->textInput([‘maxlength’ => 255]) ?>
  <?= $form->field($model, ‘title_th’)->textInput([‘maxlength’ => 255]) ?>

  [/code]
 6. ทดลอง save ดู ตารางใน database จะเก็บข้อมูลไว้

 7. แก้จุดอื่นๆ อย่าง view index.php ตามรูปแบบ ฟิลย์_ตัวย่อภาษา

About the author

phunsanit administrator

Leave a Reply