ติดตั้ง YII

Byphunsanit

ติดตั้ง YII

ลง yii ไม่อยาก ไม่กี่นาทีก็ได้โครงของโปรเจคแล้ว

 1. โหลดตัว framework มาก่อนจาก yiiframework
 2. แตกไฟล์ใส่ htdocs folder ของผมอยู่ที่ D:\xampp\htdocs (ปกติคือ C:\xampp\htdocs)
 3. ถ้าแตกไฟล์เก็บไว้ใน folder D:\xampp\htdocs\yii1 เปิด command พิมพ์
  • d: กด enter
  • พิมพ์ cd D:\xampp\htdocs\yii1\framework กด enter
 4. สร้าง Skeleton Application ถ้าต้องการสร้าง project ชื่อ JumpFlower (คืออะไรหาได้ใน google) เก็บที่ D:\xampp\htdocs\yii1\JumpFlower พิมพ์
  yiic webapp <b>D:\xampp\htdocs\yii1\JumpFlower

  แล้ว enter ตอบ yes รอจนขึ้นข้อความ “your application has been create successfully under …”

 5. เปิดไฟล์ D:\xampp\htdocs\yii1\JumpFlower\protected\config\database.php แก้ เอา comment ออก ใส่ชื่อ database username password ใม่ตามที่ใช้จริง
  <?php
  
  // This is the database connection configuration.
  return array(
  	'connectionString' => 'sqlite:'.dirname(__FILE__).'/../data/testdrive.db',
  	'connectionString' => 'mysql:host=localhost;dbname=yii1',
  	'emulatePrepare' => true,
  	'username' => 'root',
  	'password' => '',
  	'charset' => 'utf8',
  	'tablePrefix'=>'tbl_',
  );

เสร็จ!

About the author

phunsanit administrator

Leave a Reply