Tag Archive xdebug

ตรวจสอบโค้ดและวัดความเร็ว PHP ด้วย xdebug

การที่ script php เราทำงานไม่เป็นไปตามจุดประสงค์ ปัญหาที่พบบ่อยคือ ตัวแปร หรือการทำงานของโปรแกรมของเราไม่ทำงานที่ได้วางแผนเอาไว้ การหาสาเหตุโดยวิธี echo ค่าตัวแปรออกมาบางครั้งกว่าจะหาเจอก็ต้องแสดงค่า กันวุ่นวายใช้เวลากว่าจะเจออาจจะต้องแก้ไขไฟล์กันหลายครั้ง และอาจจะทำให้โปรแกรมทำงานผิดพลาดจากการที่ลบส่วน debug ออกไปไม่ครบ

ถ้าใช้ xampp เป็น server จะมี xdebug ติดมาช่วยแก้ปัญหาจุดนี้โดยเราสามารถใช้ ใช้ WinCacheGrind (หรือ KCacheGrind บน linux) เปิดไปที่โฟลเดอร์ที่เราตั้งค่าไว้ใน xdebug.profiler_output_dir ซึ่งไฟล์จะมีชื่อเป็น cachegrind.out.XXX (XXX = ตัวเลขตามหลัง)ช่วยแสดงตัวแปร เวลาการทำงาน ของแต่ละคำสั่ง,ฟังก์ชั่น,คลาส ให้เราดูอย่างละเอียด

แต่ถ้าติดตั้ง server ด้วย appserv หรือติดตั้งเองทั้งหมด สามารถลงเพิ่มเติมได้โดยใช้เครื่องมือ Tailored Installation Instructions เพียง copy รายงานจาก function phpinfo() ลงไปจะได้วิธีการติดตั้งและเลือก version ที่เหมาะกับเครื่องของคุณอัตโนมัติครับ โอ้มายลอร์ด (ผมเป็นพุทธ อาจารย์สอนว่าเขาอุทานกันอย่างนี้นะ) มันยอดมาก ทำไม php library อื่นๆ ไม่เอาอย่างบ้างนะ