Tag Archive input

joGet: editable input

ต้องการให้ user ต้องคลิก Click to Edit เพื่อที่จะแก้ไขข้อมูล ที่เป็นข้อมูลที่สำคัญๆ เพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ

เพื่อที่จะสามารถ reused code นี้ไปใช้ในฟอร์มอื่นๆ จึงเขียนไว้ในไฟล์กลาง

/*
pitt phunsanit
editable input
version 1
*/
function clickToEdit(inputs) {
$.each(inputs, function(key, value) {
let id = value + "EditFlag";
let input = FormUtil.getField(value);

input
.attr("readonly", true)
.closest(".form-cell")
.append(
'<label style="display: inline;"><input id="' +
id +
'" name="' +
id +
'" type="checkbox" value="Y"> Click to Edit</label>'
);
$("#" + id).on("change", function() {
if ($(this).prop("checked") == true) {
input.prop("readonly", false);
} else {
input.prop("readonly", true);
}
});
});
}

การใช้งานเพียงแค่เรียกใช้ function ถ้าต้องการให้คลิกเพื่อแก้ไข input id firstname, surname, middlename ก็เขียน JavaScript ตามตัวอย่าง

<script src="/jw/assets/scripts.js"></script>
<script>
$(document).ready(function () {

clickToEdit(['firstname', 'surname', 'middlename']);

});
</script>

แก้ validation error ใน YII 2

ฟอร์มของ yii จะมีการแจ้งเตือนถ้าหากพบว่าข้อมูล input ที่เรากรอกใน form ไม่ถูกต้อง โดยจะทำกรอบอินพุต ป้าย label เป็นสีแดงและมีข้อความแสดงใน help-block เพิ่มขึ้นมา บางครั้งก็ทำให้ฟอร์มที่จัดไว้แน่นๆ ไม่ใช่แบบบรรทัดละกล่องข้อความตามแบบเว็บสมัยใหม่ เวลาเจอความผิดพลาด มันก็จะถีบตัวอื่นออกไป หรือดูอัดแน่นเกินไปจนดูไม่สวย

ก็สามารถเอาออกได้โดยใช้ form template เหมือนเดิม โดยยังสามารถทำ validation ได้ตามปกติ

วิธีการคือ

 1. เปิดไฟล์ _form.php ใน view เป้าหมาย
 2. เปลี่ยน
  <?php $form = ActiveForm::begin(['id' => 'login-form']); ?>
  

  เป็น

  <?php $form = ActiveForm::begin([
    'fieldConfig' => [
      'template' => "{label}\n{input}\n{hint}"
    ],
    'id' => 'login-form'
  ]); ?>
  

อย่าลืมเปลี่ยน id นะครับ

ถ้าใช้

use yii\bootstrap\ActiveForm;

ให้เปลี่ยน template เป็น

'template' => "{label}\n{beginWrapper}\n{input}\n{hint}\n{endWrapper}"

YII 2 : Horizontal / inline form

ตามปกติ form ของ yii ที่ใช้ GII generate ออกมาจะเป็นรูปแบบ label บรรทัดหนึ่ง input อีกบรรทัดหนึ่ง อ่านง่าย สวยงามพอสมควร แต่อาจจะไม่ถูกใจบรรดาหัวหน้าอนุรักษ์นิยมทั้งหลาย

yii มีอีกทางเลือกให้ใช้ทำฟอร์ม คือ มี Horizontal form ให้เลือกใช้ yii bootstrap activeform (Horizontal form) อีกตัว

วิธีการคือ

 1. เปิดไฟล์ _form.php ใน view เป้าหมาย
 2. เปลี่ยน use yii\widgets\ActiveForm; เป็น use yii\bootstrap\ActiveForm; ถ้าไม่เปลี่ยนจะเจอ error Setting unknown property: yii\widgets\ActiveForm::layout
 3. เปลี่ยน
  $form = ActiveForm::begin();

  เป็น

  $form = ActiveForm::begin([
    'fieldConfig' => [
      'horizontalCssClasses' => [
        'label' => 'col-sm-2',
        'offset' => 'col-sm-offset-2',
        'wrapper' => 'col-sm-10'
      ]
    ],
    'layout' => 'horizontal'
  ]);
 4. สำเร็จแล้ว ฟอร์มจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบเหมือนกับ Bootstrap Horizontal form โดย

  • layout คือ จะวางฟอร์มเป็นแบบไหน มีให้เลือก คือ default, horizontal และ inline
  • label คือ ค่า grid ของ label
  • wrapper คือ ความกว้างของช่อง input
  • offset คือ การเว้นระยะของพวก checkbox ตั้งไว้เท่ากับ label จะได้ตรงกันพอดี

  เสร็จแล้ว หรือจะใช้การจัด code แบบของผมก็ได้ครับ ไม่อยากสลับ php เข้าออก ไปๆ มาๆ

  <?php
  
  use yii\helpers\Html;
  use yii\bootstrap\ActiveForm;
  
  ?>
  
  <div class="user-form">
  <?php
  $form = ActiveForm::begin([
    'fieldConfig' => [
      'horizontalCssClasses' => [
        'label' => 'col-sm-2',
        'offset' => 'col-sm-offset-2',
        'wrapper' => 'col-sm-10'
      ]
    ],
    'layout' => 'horizontal'
  ]);
  
  echo $form->field($model, 'username')->textInput(),
  $form->field($model, 'email')->textInput(),
  $form->field($model, 'status')->checkbox(array('label'=>'enable')),
  '<div class="form-group">',Html::submitButton($model->isNewRecord ? Yii::t('app', 'Create') : Yii::t('app', 'Update'), ['class' => $model->isNewRecord ? 'btn btn-success' : 'btn btn-primary']);
  ActiveForm::end();
  echo'</div>';

พรีวิวรูปที่อัพโหลด

ถ้าเวลาเรา upload รูปขึ้น server คงจะดีถ้าเราเห็นว่าเราเลือกภาพถูกรึเปล่า หรือขนาดมันใหญ่เกินไปมั๋ย เราทำได้โดยการแสดงภาพ Preview ขนาด ความกว้าง ความสูง และทำการตรวจสอบก่อนจะได้ไม่เสียเวลา

ตัวอย่าง jQuery Upload Image Preview Demo

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>jQuery Upload Image Preview</title>
</head>
<body>
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
	<label>เฉพาะรูปภาพ
		<input type="file" name="pic" accept="image/*">
	</label>
</form>
<img id="picPreview">
<dl>
	<dt>image dimensions width</dt>
	<dd id="picDimensionsWidth"></dd>
	<dt>image dimensions height</dt>
	<dd id="picDimensionsHeight"></dd>
	<dt>lastModified</dt>
	<dd id="picLastModified"></dd>
	<dt>lastModifiedDate</dt>
	<dd id="picLastModifiedDate"></dd>
	<dt>name</dt>
	<dd id="picName"></dd>
	<dt>original file upload path</dt>
	<dd id="picPath"></dd>
	<dt>size</dt>
	<dd id="picSize"></dd>
	<dt>type</dt>
	<dd id="picType"></dd>
</dl>
<script src="//code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js"></script>
<script>
$('[name="pic"]').change(function(){

	/* original file upload path */
	$('#picPath').text($(this).val());

	var file = this.files[0];
	/* get picture details */
	$('#picLastModified').text(file.lastModified);
	$('#picLastModifiedDate').text(file.lastModifiedDate);
	$('#picName').text(file.name);
	$('#picSize').text(file.size);
	$('#picType').text(file.type);

	/* set image preview */
	if( ! file.type.match(/image.*/))
	{
		return true;
	}
	var reader = new FileReader();
	reader.onload = function (event)
	{
		$('#picPreview').attr('src', event.target.result);

		/* get image dimensions */
		var image = new Image();
		image.src = reader.result;
		image.onload = function()
		{
			$('#picDimensionsWidth').text(image.width);
			$('#picDimensionsHeight').text(image.height);
		};

	}
	reader.readAsDataURL(file);

});
</script>
</body>
</html>

เลือกชนิดไฟล์อัพโหลด

คุณสมบัติที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของ HTML 5 คือเราสามารถกำหนดให้อินพุทยอมรับชนิดไฟล์ตามที่เราต้องการได้ ช่องใส่ภาพประจำตัว ก็น่าจะใส่ได้แค่นามสกุล jpeg อย่างน้อยก็ png หรือ gif แต่ก็มียูเซอร์ copy รูปใส่ word upload เข้ามา สมกับ used เซ่อๆ จริงๆ
เราสามารถกำหนดได้โดยใช้ accept Attribute ตามตัวอย่าง

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>HTML5 Form Input Accept</title>
<style>
label
{
	display: block;
}
</style>
</head>
<body>
<form action="" enctype="multipart/form-data">
	<label>เฉพาะไฟล์เสียง
		<input type="file" name="files[]" accept="audio/*">
	</label>
	<label>เฉพาะรูปภาพ
		<input type="file" name="files[]" accept="image/*">
	</label>
	<label>เฉพาะวีดีโอ
		<input type="file" name="files[]" accept="video/*">
	</label>
	<label>pdf
		<input type="file" name="files[]" accept="application/pdf">
	</label>
	<label>.gif หรือ .png
		<input type="file" name="files[]" accept="image/gif, image/png">
	</label>
	<label>.jpg
		<input type="file" name="files[]" accept="image/pjpeg, image/jpeg">
	</label>
	<input type="submit">
</form>
</body>
</html>

จะสังเกตุว่าเวลาเรา browse file มันจะแสดงเฉพาะนามสกุลที่เรากำหนด แต่ยังเปลี่ยนตัวเลือกไปเป็น All Files (*.*) ได้อยู่ดี มันแค่ช่วยให้เลือกไฟล์ได้ง่ายขึ้น ยังรับประกันไม่ได้อยู่ดีว่าจะได้นามสกุลไฟล์ที่ถูกต้อง หรือไฟล์ที่ส่งมานามสกุลถูกตาม Extension แต่ก็ไม่ได้รับรองว่าไฟล์มันเป็นจริงตามนามสกุลที่ส่งมา จุดที่อันตรายก็เลยต้องมาตรวจชนิดไฟล์ในผั่ง server อยู่เหมือนเดิม

ค่าที่ใส่ใน accept คือ MIME Types ดูเพิ่มเติมได้ที่ The Complete List of MIME Types