Tag Archive downtime

Byphunsanit

NGINX: test configuration

การคอนฟิกซ์ใน nginx มันมีความซับซ้อนมากกว่า Apache มาก ในการแก้ configuration จึงควรใช้การทดสอบการคอนพิกซ์เพื่อป้องกันปัญหา downtime การหยุดทำงานโดยไม่จำเป็น การเทสจะมี 2 parameters คือ

 • nginx -t เช็คไฟล์คอนฟิกซ์ทั้งหมด รวมไปถึงไฟล์ที่อ้างถึงในคอนฟิกซ์ทั้งหมด
 • nginx -T ( ทีใหญ่ ) เหมือนด้านบนแต่เล่นใหญ่
  1. แสดงพาธไฟล์ว่าอยู่ที่ไหน ในรูปแบบ
   # configuration file { path to }:
   เช่น
   # configuration file /etc/nginx/nginx.conf:
  2. แสดงเนื้อหาในไฟล์ทั้งหมด ทำให้ไล่ดูง่ายกว่าว่าคำสั่งนี้ อยู่ที่ไหนบ้าง

อ่านเพิ่มเติม