Tag Archive dns

Byphunsanit

ทำ dns (Domain Name System) ส่วนตัว

เวลาเขียนระบบใหญ่ๆ ที่สัมพันธ์กันหลาย domain หรือเขียน blog ที่ลูกค้าต้องการให้แต่ละตัวมี domain เป็นของตัวเอง เช่น pitt.bkkblog.com ,dev.bkkblog.com ถ้ามี network มาช่วย set domain ไว้เทสได้ก็ดี
หรือจะสร้าง dns ส่วนตัวไว้ใช้เฉพาะเครื่องที่เป็น server ก็จะง่ายกว่าครับ (วิธีนี้มีผลเฉพาะเครื่องที่เราทำไว้เท่านั้น)

  1. เปิดไฟล์ C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts ถ้าเป็น windows รุ่นหลังต้องเอา read only และกำหนดสิทธิให้เขียนได้ก่อนครับ
  2. เพิ่ม บรรทัด 127.0.0.1 pitt.bkkblog.com ลงไป
  3. ถ้าต้องการเพิ่ม domain อื่นๆ ก็เพิ่มบรรทัด 127.0.0.1 domain ลงไปเรื่อยๆ

ไปที่ browser แล้วพิมพ์ url ว่า pitt.bkkblog.com จะเป็นการดึงข้อมูลจากเครื่องเราครับ