Tag Archive data

PowerBuilder:DataWindow.ShareData

shareData เป็นวิธีที่ใช้ data เดียวกันของ DataWindow โดยจะแชร์กันหมดทุกอย่างทั้ง primary buffer, delete buffer, filter buffer, sort order ประโยชน์เช่น มี DataWindow ตัวแรก ( dw_booking ) ไว้กรอกข้อมูลที่ติดต่อลูกค้าและออกรายงานในรูปแบบใบรับจองตั๋วรถทัวร์ โดยจะมีข้อมูลบางส่วนเป็นเวลานัด หมายเลขเที่ยว ที่นั่ง เวลาใส่กระดาษเล็ก ๆ ใน DataWindow ( dw_ticket ) แบบสวยงามกระทัดรัด ไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลของลูกค้า แต่ร้านค้ามีข้อมูลครบถ้วนอย่าง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ไว้ติดต่อกรณีที่ลูกค้ามาสาย

การเขียนทำได้ด้วย code ง่าย ๆ

dw_original.ShareData(dw_shareing)
หรือ
IF dw_original.ShareData(dw_shareing) = -1 THEN MessageBox("Error !", "ShareData original and shareing")

ตัวอย่าง

dw_booking.ShareData(dw_dw_ticket)
หรือ
IF dw_booking.ShareData(dw_dw_ticket) = -1 THEN MessageBox("Error !", "ShareData booking and ticket")

เมื่อกรอกข้อมูลใน dw_booking จะเห็นว่าข้อมูลจะไปแสดงใน dw_ticket ตามรูปแบบในหน้าที่ design

ข้อควรระวังคือ source ของทั้งสอง Datawindow ต้องมีจำนวน column และ data type เท่ากัน ไม่อย่างนั้นฝั่ง replicate จะไม่แสดงข้อมูล ดูเพิ่มเติมได้จาก ShareData

jQuery.Calx2:binding

เพราะว่าตารางที่ต้องนำมาแสดงค่าการคำนวณมาจากระบบอื่นและใช้ในจุดอื่นๆ ด้วยดังนั้นการเพิ่มแอติบิว data-cell และ data-formula มันไม่ค่อยจะเหมาะนัก ลองใช้ .data แล้วกลับพบว่าสคริปมันไม่ทำงานเหมือน jQuery.Calx2: ใช้สูตร Excel ใน เว็บ ซะงั้น ลองแก้ปัญหาดูจนได้ code

<!doctype html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>jQuery Calx: dynamic</title>
  <link href="../vendor/twbs/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body>
  <table class="table table-bordered table-hover table-striped" id="sheetA" width="100%">
    <thead>
      <tr>
        <td width="58">No.</td>
        <td width="145">First Name</td>
        <td width="126">Last Name</td>
        <td width="135">Relationship to policyholder / main insured</td>
        <td width="191">Employee name<br /> (main insured)</td>
        <td width="100">Period<br /> Start Date<br /> (dd/mm/yy)
        </td>
        <td width="105">Effetive Date<br /> (dd/mm/yy)
        </td>
        <td width="101">Period<br /> End Date<br /> (dd/mm/yy)
        </td>
        <td width="109">DOB</td>
        <td width="51">Age</td>
        <td width="113">ACF - Vital<br /> Annual Premium</td>
        <td width="113">Annually Premium included AGA</td>
        <td width="113">Annual Premium<br /> after 10%<br /> Gr. Discntd</td>
        <td width="107">Prorated Premium<br /> (USD)
        </td>
        <td width="74">Duration Days</td>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>1</td>
        <td>Tianyi</td>
        <td>Deng</td>
        <td>Employee</td>
        <td>-</td>
        <td>15-May-17</td>
        <td>20-Oct-17</td>
        <td>14-May-18</td>
        <td>24-May-1989</td>
        <td>27</td>
        <td>1,022.00</td>
        <td>ccc</td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
      </tr>
    </tbody>
    <tfoot>
      <tr>
        <td colspan="8"></td>
        <td colspan="5">Total Premium to be Refund(USD)</td>
        <td>(622.19)</td>
        <td></td>
      </tr>
    </tfoot>
  </table>
  <script src="../vendor/components/jquery/jquery.min.js"></script>
  <script src="jquery-calx-2.2.7.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function() {

      let sheetA = $('#sheetA');

      let row = $('tr:eq(1)', sheetA);
      $('td:eq(10)', row).attr({
        "data-cell": "K24"
      });
      $('td:eq(11)', row).attr({
        "data-cell": "L24",
        "data-formula": "K24+197"
      });
      $('td:eq(12)', row).attr({
        "data-cell": "M24",
        "data-formula": "L24-(L24*0.1)"
      });
      $('td:eq(13)', row).attr({
        "data-cell": "N24",
        "data-formula": "-(M24*O24)/365"
      });
      $('td:eq(14)', row).attr({
        "data-cell": "O24",
        "data-formula": "H24-G24+1"
      });

      row = $('tr:eq(2)');
      $('td:eq(14)', row).attr({
        "data-cell": "O25",
        "data-formula": "N27"
      });

      sheetA.calx();
    });
  </script>
</body>

</html>

การใช้ .attr() แทน .data() ที่เป็น function โดยตรงกลับทำงานได้ซะงั้น บางครั้ง programmer ก็ต้องอ้อมโลกบ้าง

curl: ส่งไฟล์

และแล้วก็มาถึงจุดที่รอคอย การส่งไฟล์ด้วย curl เหมือนที่ user upload ไฟล์เข้าเว็บ เหมาะกับการเอาไปเขียนโปรแกรมทรานสเฟอร์ไฟล์จากเว็บหนึ่งไปอีกที่หนึ่ง หรือจะเขียน bot ส่งไฟล์ออกไปเก็บเป็นข้อมูลสำรองก็ได้

<!doctype html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>CURL: send file</title>
  <link href="../vendor/twbs/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body>
  <div class="container">
    <?php
if (count($_FILES) || count($_POST)) {
  $url = 'http://localhost/snippets/PHP/variables.php';

  if (count($_FILES)) {
    $file_name_with_full_path = $_FILES['avatar']['tmp_name'];

    if (function_exists('curl_file_create')) {
      /* php 5.5+ */
      $_POST['avatar'] = curl_file_create($file_name_with_full_path);
    } else {
      $_POST['avatar'] = '@' . realpath($file_name_with_full_path);
    }
  }

  $ch = curl_init();

  curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_ENCODING => 'UTF-8',
    CURLOPT_POST => 1,
    CURLOPT_POSTFIELDS => $_POST,
    //CURLOPT_POSTFIELDS => http_build_query($_POST),
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_URL => $url,
  ]);

  $result = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);

  echo $result;
}
?>
      <form action="curl_file.php" enctype="multipart/form-data" method="post">
        <div class="form-group">
          <label for="name">Name:</label>
          <input class="form-control" id="name" name="name" type="text">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label for="avatar">Avatar:</label>
          <input accept="image/gif, image/jpeg, image/x-png" class="form-control" id="avatar" name="avatar" type="file">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label for="address1">text address:</label>
          <input class="form-control" id="address1" name="address[d]" type="text">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label for="address2">text address 2:</label>
          <input class="form-control" id="address2" name="address[f]" type="text">
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-default">Submit</button>
      </form>
  </div>
</body>

</html>

แต่เพราะ bug ของ function http_build_query ไม่สามารถ encoded query string ในกรณีที่มีไฟล์ได้อย่างถูกต้อง ทำให้ต้องส่งค่าฟอร์มไปโดยไม่เข้ารหัส ดังนั้น ค่าที่เป็น array จึงส่งค่าออกไปผิด

[address]Array
(
  [name] => pitt phunsanit
  [address] => Array
)

จากที่ค้นหาข้อมูลดู ยังไม่มีวิธีที่แก้ปัญหานี้ได้โดยไม่มีผลอาการข้างเคียง คงต้องรอให้ทางทีมงานพัฒนา PHP แก้ปัญหาให้ ตอนนี้ก็พยามหลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลแบบเป็นอาร์เรไปก่อน อาจจะใช้ implode รวมข้อมูลก่อนส่งไปก็ได้

curl: ส่ง ฟอร์มแบบ post

หลังจากตัวอย่าง curl: ส่ง ฟอร์มแบบ get เรามาลองส่งข้อมูลแบบโพสต์กันต่อ เว็บไซต์ส่วนใหญ่จะนิยมส่งค่าในแบบฟอร์มแบบ post มากกว่าแบบ get เพราะว่า url จะดูสวยงาม ไม่เละเทะ ดูแล้วสบายตา และปลอดภัยกว่าการส่ข้อมูลให้เห็นง่ายๆ แบบใช้ url

<!doctype html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>CURL: send post variables</title>
  <link href="../vendor/twbs/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body>
  <div class="container">
    <?php
if (count($_POST)) {
  $url = 'http://localhost/snippets/PHP/variables.php';

  $ch = curl_init();

  curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_ENCODING => 'UTF-8',
    CURLOPT_POST => 1,
    CURLOPT_POSTFIELDS => http_build_query($_POST),
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_URL => $url,
  ]);

  $result = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);

  echo $result;
}
?>
      <form action="curl_post.php" enctype="multipart/form-data" method="post">
        <div class="form-group">
          <label for="name">Name:</label>
          <input class="form-control" id="name" name="name" type="text">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label for="avatar">Avatar:</label>
          <input accept="image/gif, image/jpeg, image/x-png" class="form-control" id="avatar" name="avatar" type="file">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label for="address1">text address:</label>
          <input class="form-control" id="address1" name="address[]" type="text">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label for="address2">text address 2:</label>
          <input class="form-control" id="address2" name="address[]" type="text">
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-default">Submit</button>
      </form>
  </div>
</body>

</html>

จากการเปลี่ยน option ของ curl เล็กน้อยการส่งข้อมูลก็เปลี่ยนไปเป็นแบบ method post แล้ว แต่ก็ยังส่งไฟล์ไปไม่ได้อยู่ดีๆ ใจเย็นๆ ครับบทความหน้าส่งไฟล์ออกไปแน่ๆ ครับ

curl: ส่ง ฟอร์มแบบ get

curl หรือ Client URL Library เป็น function ที่ทำให้ php ทำตัวเป็น browser ที่ใช้เปิดเว็บรับส่งข้อมูลต่างๆ จาก server ของเราไปเซิฟเวอร์เครื่องอื่นๆ

ตัวอย่างการใช้งานที่ง่ายที่สุด คือการใช้ curl โดยการจำลองการส่งข้อมูลจากฟอร์มแบบเมธอดเก็ต หรือที่เรียกง่ายๆว่า ส่งข้อมูลแบบ url นั่นละ

<!doctype html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>CURL: send get variables</title>
  <link href="../vendor/twbs/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body>
  <div class="container">
    <?php
if (count($_GET)) {
  $queryString = http_build_query($_GET);
  $url = 'http://localhost/snippets/PHP/variables.php?' . $queryString;

  echo '<br>$url = ', $url;

  $ch = curl_init();

  curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_URL => $url,
  ]);

  $result = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);

  echo $result;
}
?>
      <form action="curl_get.php" method="get">
        <div class="form-group">
          <label for="name">Name:</label>
          <input class="form-control" id="name" name="name" type="text">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label for="avatar">Avatar:</label>
          <input accept="image/gif, image/jpeg, image/x-png" class="form-control" id="avatar" name="avatar" type="file">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label for="address1">text address:</label>
          <input class="form-control" id="address1" name="address[]" type="text">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label for="address2">text address 2:</label>
          <input class="form-control" id="address2" name="address[]" type="text">
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-default">Submit</button>
      </form>
  </div>
</body>

</html>

ในการแปลงข้อมูลจากแบบฟอร์มจะใช้

$queryString = http_build_query($_GET);

แปลงให้อยู่ในรูปแบบคิวรี่สตริงที่ส่งไปกับ url ได้

การทดสอบทำได้โดยไฟล์ variables.php จำลองเป็นฝั่งรับข้อมูล

<?php
echo '<h3>$_COOKIE</h3><pre>', print_r($_COOKIE, true), '</pre>';
echo '<h3>$_FILES</h3><pre>', print_r($_FILES, true), '</pre>';
echo '<h3>$_GET</h3><pre>', print_r($_GET, true), '</pre>';
echo '<h3>$_POST</h3><pre>', print_r($_POST, true), '</pre>';
echo '<h3>$_REQUEST</h3><pre>', print_r($_REQUEST, true), '</pre>';

ข้อมูลที่ส่งไปจะแสดงกลับมาให้เราเห็น แต่สังเกตุได้ว่า ถึงจะส่งไฟล์ avatar ฝั่งรับก็จะไม่ได้รับ เพราะการส่งข้อมูลแบบนี้จะมีข้อเสียคือ ไม่สามารถส่งไฟล์ได้

PHPExcel: จัดรูปแบบ format ข้อมูล

เมื่อวานเขียน export ข้อมูลออกเป็นไฟล์ excel โดยใช้เวลาไม่นาน เพราะโครงสร้างการทำงานมันเหมือนๆ งานที่เคยทำมา แต่มาตกม้าตายเอาที่การฟอร์เมตของแต่ละ column ให้ตรงกับชนิดข้อมูล เช่น type เป็น date ก็ควรให้เห็นเป็นวันที่ไม่ใช่เลข 1234155 อะไรก็ไม่ทราบ

<?php

include '../vendor/phpoffice/phpexcel/Classes/PHPExcel.php';

set_time_limit(0);

$objPHPExcel = new PHPExcel();

/* Set default style */
$defaultStyle = $objPHPExcel->getDefaultStyle();

$defaultStyle->getFont()
  ->setName('Arial')
  ->setSize(11);

$defaultStyle->getNumberFormat()
  ->setFormatCode('yyyy-mm-dd');

/* Set document properties */
$title = 'columnsType_' . date('Y-m-d_H:i');
$objPHPExcel->getProperties()->setCreator('CMS')
  ->setCategory('Exports Datas')
  ->setDescription($title)
  ->setKeywords('Exports Datas ' . date('Y-m-d'))
  ->setSubject($title)
  ->setTitle($title);

/* create new sheet */
$objWorkSheet = $objPHPExcel->getActiveSheet();
$objWorkSheet->setTitle('Exports Datas');

$columns = [
  'row_number' => ['title' => 'No.', 'type' => 'row_number'],

  'price' => ['title' => 'ราคา', 'type' => 'currency'],

  'dateEnd' => ['title' => 'เริ่มจำหน่าย', 'type' => 'date'],
  'dateStart' => ['title' => 'เริ่มจำหน่าย', 'type' => 'date'],

  'dateApproved' => ['title' => 'เวลาอนุมัติ', 'type' => 'datetime'],

  'height' => ['title' => 'สูง (เมตร)', 'type' => 'float'],
  'width' => ['title' => 'กว้าง (เมตร)', 'type' => 'float'],

  'calculate' => ['title' => 'สูตรคํานวณหวย', 'type' => 'formula'],

  'image' => ['title' => 'ภาพ', 'type' => 'image'],

  'items' => ['title' => 'จำนวน', 'type' => 'integer'],

  'productName' => ['title' => 'ชื่อสินค้า', 'type' => 'string'],

  'timeEnd' => ['title' => 'เวลาขาย', 'type' => 'time'],
  'timeStart' => ['title' => 'เวลาปิดการขาย', 'type' => 'time'],

  'url' => ['title' => 'page', 'type' => 'url'],
];

/* header */
$colNo = -1;
$rowNo = 1;
$colStrings = [];
foreach ($columns as $fieldId => $field) {
  $colNo++;
  $colStrings[$colNo] = $colString = PHPExcel_Cell::stringFromColumnIndex($colNo);
  $objWorkSheet->setCellValue($colString . '1', $field['title']);
  $objWorkSheet->setCellValue($colString . '2', 'type = ' . $field['type']);
}
$headerHeight = $rowNo = 2;

$objPHPExcel->getActiveSheet()->freezePane($colString . ($headerHeight + 1));

/* random data */
$datas = [];
for ($a = 0; $a < 10; $a++) {
  $temp = [];

  $temp['calculate'] = '=RAND()';
  $temp['dateApproved'] = date(DATE_ISO8601, mt_rand(0, 1499291999));
  $temp['dateEnd'] = date('Y-m-d', mt_rand(0, 1499291999));
  $temp['dateStart'] = date('Y-m-d', mt_rand(0, 1499291999));
  $temp['height'] = mt_rand(0, 10) / 10;
  $temp['image'] = 'http://lorempixel.com/400/200/sports/?st=' . mt_rand(1, 500);
  $temp['items'] = mt_rand(999, 9999999);
  $temp['price'] = mt_rand(100, 10000);
  $temp['productName'] = substr(str_shuffle(str_repeat($x = '0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ', ceil(10 / strlen($x)))), 1, 10);
  $temp['timeEnd'] = date('H:i:s', mt_rand(0, 1499291999));
  $temp['timeStart'] = date('H:i:s', mt_rand(0, 1499291999));
  $temp['url'] = 'https://plusmagi.com/?s=' . mt_rand(1, 500);
  $temp['width'] = mt_rand(0, 10) / 10;

  array_push($datas, $temp);
}

/* add data */
$row_number = 0;
foreach ($datas as $item) {
  $colNo = -1;
  $row_number++;
  $rowNo++;
  foreach ($columns as $fieldId => $field) {
    $colNo++;

    $coordinate = $colStrings[$colNo] . $rowNo;

    switch ($field['type']) {
      case 'date':
      case 'datetime':
      case 'time':{
          $ts = strtotime($item[$fieldId]);
          $value = PHPExcel_Shared_Date::PHPToExcel($ts);
        }break;

      case 'image':{
          $value = $item[$fieldId];

          $gdImage = imagecreatefromjpeg($value);
          $objDrawing = new PHPExcel_Worksheet_MemoryDrawing(); /*create object for Worksheet drawing*/

          $objDrawing->setCoordinates($coordinate); /*set image to cell*/
          $objDrawing->setDescription('Customer Signature'); /*set description to image*/
          $objDrawing->setHeight(50);
          $objDrawing->setImageResource($gdImage);
          $objDrawing->setName('Customer Signature'); /*set name to image*/
          $objDrawing->setOffsetX(25); /*setOffsetX works properly*/
          $objDrawing->setOffsetY(10); /*setOffsetY works properly*/
          $objDrawing->setWidth(100); /*set width, height*/

          $objDrawing->setWorksheet($objWorkSheet); /*save*/

          $objWorkSheet->getRowDimension($rowNo)->setRowHeight(60); /* set row height*/
        }break;

      case 'row_number':{
          $value = $row_number;
        }break;

      case 'url':{
          $value = str_replace('http://', '', $item[$fieldId]);
          $objWorkSheet->getCell($coordinate)
            ->getHyperlink()
            ->setTooltip('Click here to access page')
            ->setUrl($item[$fieldId]);
        }break;

      default:{
          $value = $item[$fieldId];
        }break;
    }

    $objWorkSheet->setCellValue($coordinate, $value);
  }
}

/* auto width column */
$cellIterator = $objWorkSheet->getRowIterator()->current()->getCellIterator();
$cellIterator->setIterateOnlyExistingCells(true);
foreach ($cellIterator as $cell) {
  $objWorkSheet->getColumnDimension($cell->getColumn())->setAutoSize(true);
}

/* format for columns */
$colNo = -1;
foreach ($columns as $fieldId => $field) {
  $colNo++;

  $coordinate = $colStrings[$colNo] . ($headerHeight + 1) . ':' . $colStrings[$colNo] . $rowNo;

  switch ($field['type']) {

    case 'currency':{
        $objWorkSheet->getStyle($coordinate)
          ->getNumberFormat()
          ->setFormatCode('#,##0.00');
        /*->setFormatCode(PHPExcel_Style_NumberFormat::FORMAT_NUMBER);*/
      }break;

    case 'date':{
        $objWorkSheet->getStyle($coordinate)
          ->getNumberFormat()
          ->setFormatCode(PHPExcel_Style_NumberFormat::FORMAT_DATE_DMYSLASH);
      }break;

    case 'datetime':{
        $objWorkSheet->getStyle($coordinate)
          ->getNumberFormat()
          ->setFormatCode(PHPExcel_Style_NumberFormat::FORMAT_DATE_DATETIME);
        /*->setFormatCode('Y-m-d H:i:s');*/
      }break;

    case 'float':{
        $objWorkSheet->getStyle($coordinate)
          ->getNumberFormat()
          ->setFormatCode(PHPExcel_Style_NumberFormat::FORMAT_NUMBER_COMMA_SEPARATED1);
      }break;

    case 'integer':
    case 'row_number':{
        $objWorkSheet->getStyle($coordinate)
          ->getNumberFormat()
          ->setFormatCode('#,##');
      }break;

    case 'time':{
        $objWorkSheet->getStyle($coordinate)
          ->getNumberFormat()
          ->setFormatCode(PHPExcel_Style_NumberFormat::FORMAT_DATE_TIME4);
        /*->setFormatCode('Y-m-d H:i:s');*/
      }break;

    default:{
        $objWorkSheet->getStyle($coordinate)
          ->getNumberFormat()
          ->setFormatCode(PHPExcel_Style_NumberFormat::FORMAT_GENERAL);
      }break;
  }

}

$objWriter = PHPExcel_IOFactory::createWriter($objPHPExcel, 'Excel2007');
header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');
header('Content-Disposition: attachment;filename="' . $title . '.xlsx"');
header('Cache-Control: max-age=0');
header('Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, max-age=0');
header('Cache-Control: post-check=0, pre-check=0', false);
header('Pragma: no-cache');
$objWriter->save('php://output');

หลักการต้องทำงานคู่กัน 2 ส่วนคือ

 1. ส่วนใส่ข้อมูล บางชนิดต้องแปลงข้อมูลก่อน เช่น date, datetime, timestamp และ time ต้องเปลี่ยนเป็น unix timestamp ก่อน
 2. ส่วนกำหนด cell format (ในตัวอย่างให้วิธีกำหนดทั้ง column ไปเลย) ต้องเลือกรูปแบบที่เหมาะสมโดยจะกำหนดเอง
  ->setFormatCode('Y-m-d H:i:s');

  หรือจะใช้ตามมาตราฐานก้ได้ Class PHPExcel_Style_NumberFormat ก็ได้

PHP: no-cache css javascript

ตามคำแนะนำในการทำเว็บให้เร็วคือให้แยกไฟล์ภาพ, css และ javascript ออกมาเพราะว่าไฟล์พวกนี้แทบจะเหมือนๆ กันทุกๆหน้า และเปลี่ยนไม่บ่อยนัก การ set server จึงกำหนดให้ทางฝั่ง browser จดจำ static content (css, images,js files) พวกนี้เอาไว้ จะได้ไม่ต้องโหลดไฟล์พวกนี้ใหม่ ทำให้สิ้นเปลือง (สิ้นเปลือง bandwide แบนด์วิธอันล้ำค่าและมีราคาที่เช่ามาจาก isp และ cpu, ram ที่ใช่จัดการจ่ายไฟล์จาก server ไปให้บราวน์เซอร์ของยูเซอร์)

ปัญหาก็คือ เมื่อเราแก้ไฟล์ image, css หรือ javascript อัพโหลดขึ้นไปบน server แล้วแต่ user ยังได้รับไฟล์ version เดิมๆ อยู่ ที่นิยมกันก็คือ ใส่ตัวแปรแบบสุ่มหรือเวลาตามหลังชื่อไฟล์ เช่น

<link href="styles.css?ts=150151" rel="stylesheet" type="text/css">
...
<script src="scripts.js?ts=150151">
...
<img src="logo.png?ts=150151">

เมื่อต้องการให้ใช้ไฟล์ version ใหม่ก็เปลี่ยนค่าของ ts เป็นค่าอื่น ตัว browser จะถือว่าเป็นคนละไฟล์กับไฟล์เดิมที่เก็บไว้ใน cache ของมันเอง ปัญหาก็คือถ้ามีไฟล์พวกนี้ 100 จุด หรือ 1000 จุดก็ต้องไล่แก้ทั้งหมดให้เหมือนๆกันถึงจะเปลี่ยนไฟล์ทุกตัวให้เป็นตัวใหม่พร้อมๆกัน อาจจะทำเป็น global variable หรือใช้ function จัดการให้แต่มันซับซ้อนเกินไป

อีกวิธีที่ทำได้ง่ายแต่ได้ผลกับทุกๆ ไฟล์คือใช้

header('Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, max-age=0');
header('Cache-Control: post-check=0, pre-check=0', false);
header('Pragma: no-cache');

เมื่อต้องการให้ browser โหลดไฟล์ใหม่อีกครั้ง โดยใส่ใน header ของเว็บ

อ่านเพิ่มเติม HTTP Caching

jQuery: upload แบบ ajax

ตัวอย่างการใช้ jQuery upload ไฟล์แบบ ajax

<!doctype html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>jQuery: form > send file</title>
  <link href="../vendor/twbs/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  <style>
    .progressbar {
      background: #c00000;
      clear: both;
      height: 10px;
      width: 0;
    }

    .progressLoaded {
      width: 50px;
    }

    .progressLoaded::after {
      content: " bytes";
    }

    .progressPercent {
      width: 50px;
    }

    .progressPercent::after {
      content: " %";
    }

    .progressTotal {
      float: left;
      width: 50px;
    }

    .progressTotal::after {
      content: " bytes";
    }

    .progressTotal::before {
      content: " of ";
    }
  </style>
</head>

<body>
  <h1>upload file with ajax</h1>
  <form action="values.php" class="form-horizontal" enctype="multipart/form-data" id="formA" method="post">
    <div class="form-group">
      <label class="col-sm-2 control-label" for="socialidI">หมายเลขบัตรประชาชน</label>
      <div class="col-sm-10">
        <input class="form-control" id="socialidI" maxlength="13" name="socialid" placeholder="หมายเลขบัตรประชาชน" type="number">
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label class="col-sm-2 control-label" for="photoI">ภาพถ่าย</label>
      <div class="col-sm-10">
        <input class="form-control" id="photoI" name="photo" placeholder="upload file" type="file">
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <div class="col-sm-10 text-right">
        <button type="submit" class="btn btn-success">ส่งข้อมูล</button>
      </div>
    </div>
  </form>
  <div class="col-sm-12">
    <h4>Progress</h4>
    <div class="progressLoaded"></div>
    <div class="progressTotal"></div>
    <div class="progressPercent"></div>
    <div class="progressbar"></div>
  </div>
  <div class="col-sm-12" id="resultA"></div>
  <script src="../vendor/components/jquery/jquery.min.js"></script>
  <script>
    function xhrProgress(xhr) {
      if (xhr.upload) {
        // For handling the progress of the upload
        xhr.upload.addEventListener('progress', function (e) {
          if (e.lengthComputable) {
            $('.progressTotal').html(e.total);
            $('.progressLoaded').html(e.loaded);

            percentComplete = parseInt((e.loaded / e.total * 100), 10);
            $('.progressPercent').html(percentComplete);
            $('.progressbar').css("width", percentComplete + '%');
          }
        }, false);
      }
      return xhr;
    }

    $(function () {

      var formA = $('#formA');

      formA.submit(function (event) {
        event.preventDefault();

        $.ajax({
          "beforeSend": function (jqXHR, settings) {
            /* แยกตัวแปรไว้ตรวจสอบข้อมูล */
            var params = settings.data;

            if (settings.data.get('socialid') == '') {

              jqXHR.abort();
              alert('กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชน');

              return false;
            }

            if (settings.data.get('photo').name == '') {

              jqXHR.abort();
              alert('กรุณาอัพโหลดรูปภาพ');

              return false;
            }

          },
          "contentType": false,
          "data": new FormData(formA[0]),
          "method": "POST",
          "processData": false,
          "success": function (data, textStatus, jqXHR) {
            $('#resultA').html(data);
          },
          "url": "values.php",
          "xhr": function () {
            return xhrProgress($.ajaxSettings.xhr());
          },

        });

      });

    });
  </script>
</body>

</html>

ไฟล์ที่รอรับข้อมูล

<?php
echo 'FILE<pre>', print_r($_FILES, true), '</pre>';
echo 'GET<pre>', print_r($_GET, true), '</pre>';
echo 'POST<pre>', print_r($_POST, true), '</pre>';

วิธีนี้ใช้ความสามารถใหม่ FormData ที่ใช้กับ browser เก่าแก่กว่า Internet Explorer 10 หรือ Edge ไม่ได้ ดูเพิ่มเติม

jQuery: ส่ง form แบบ ajax ชั้นสูง

ก่อนที่จะใช้ jQuery ส่งข้อมูลแบบ ajax ออกไป อาจจะใช้ javascript ทำงานเบื้องต้นก่อนได้เช่น การตรวจสอบข้อมูล (validation) ว่า user ได้ทำการกรอกข้อมูลตามที่จำเป็นครบรึเปล่า หรือนำข้อมูลออกไปจากแบบฟอร์ม โดยที่ไม่ต้องไปทำในฝั่ง server

ใน jQuery Ajax สามารถทำได้โดยการระบุ “beforeSend” ตาม code ตัวอย่าง

$.ajax({
  "beforeSend": function(jqXHR, settings) {

    /* ใส่ตัวแปรเข้าไปเพิ่ม */
    settings.data += '&ajax=true';

    /* แยกตัวแปรไว้ตรวจสอบข้อมูล */
    var params = new URLSearchParams(settings.data);

    /* บังคับกรอกข้อมูล */
    if (params.get('way') == 'socialid' && params.get('socialid') == '') {

      jqXHR.abort();
      alert('กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชน');

      return false;
    } else if (params.get('way') == 'phone' && params.get('phone') == '') {

      jqXHR.abort();
      alert('กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์');

      return false;
    }

    if (params.get('amount') == '') {

      jqXHR.abort();
      alert('กรุณากรอกจำนวนเงิน');

      return false;
    }

    /* เอาข้อมูลที่ไม่ต้องการส่งออก */
    settings.data = RemoveParameterFromUrl(settings.data, 'way');
    settings.data = RemoveParameterFromUrl(settings.data, 'way');
    if (params.get('way') == 'socialid') {
      settings.data = RemoveParameterFromUrl(settings.data, 'phone');
    } else {
      settings.data = RemoveParameterFromUrl(settings.data, 'socialid');
    }

  },
  "data": formA.serialize(),
  "method": "POST",
  "success": function(data, textStatus, jqXHR) {
    $('#resultA').html(data);
  },
  "url": "values.php",
});

เราจะดูข้อมูลที่รวบรวมมาได้ใน object settings.data และสามารถต่อ string เพิ่มเข้าไปได้เหมือนการต่อ string

settings.data += '&ajax=true';

การที่จะแยกข้อมูลออกมาสามารถใช้

var params = new URLSearchParams(settings.data);

แบ่งข้อมูลออกมาเป็น array เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลหรือจะนำไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่นเดียวกันก็สามารถ delete ลบข้อมูลที่ไม่ได้การออกไปได้โดยใช้ function

function RemoveParameterFromUrl(url, parameter) {
  return url.replace(new RegExp('^([^#]*\?)(([^#]*)&)?' + parameter + '(\=[^&#]*)?(&|#|$)'), '$1$3$5').replace(/^([^#]*)((\?)&|\?(#|$))/, '$1$3$4');
}

ตัวอย่าง form เขียนโดยยกกรณีโอนเงินโดยใช้ พร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ user จะเลือกได้ว่าจะโอนเงินโดยใช้ บัตรประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับแทนที่จะใช้หมายเลขบัญชี

<!doctype html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>jQuery: Advance Form Send</title>
  <link href="../vendor/twbs/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body>
  <h1>พร้อมเพย์ (PromptPay)</h1>
  <form action="values.php" class="form-horizontal" id="formA" method="post">
    <div class="form-group">
      <label class="col-sm-2 control-label">โอนเงินด้วย</label>
      <div class="col-sm-10">
        <div class="radio">
          <label>
            <input checked name="way" type="radio" value="socialid"> หมายเลขบัตรประชาชน
          </label>
        </div>
        <div class="radio">
          <label>
            <input name="way" type="radio" value="phone"> หมายเลขโทรศัพท์
          </label>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label class="col-sm-2 control-label" for="socialidI">หมายเลขบัตรประชาชน</label>
      <div class="col-sm-10">
        <input class="form-control" id="socialidI" maxlength="13" name="socialid" placeholder="หมายเลขบัตรประชาชน" type="number">
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label class="col-sm-2 control-label" for="phoneI">หมายเลขโทรศัพท์</label>
      <div class="col-sm-10">
        <input class="form-control" id="phoneI" maxlength="11" name="phone" placeholder="หมายเลขโทรศัพท์" type="tel">
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="amount" class="col-sm-2 control-label">จำนวนเงิน</label>
      <div class="col-sm-10">
        <div class="input-group">
          <input class="form-control" id="amount" max="5000" min="0" name="amount" placeholder="จำนวนเงิน" type="number">
          <div class="input-group-addon">&#3647;</div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <div class="col-sm-10 text-right">
        <button type="submit" class="btn btn-success">โอนเงิน</button>
      </div>
    </div>
  </form>
  <div class="col-sm-12" id="resultA"></div>
  <script src="../vendor/components/jquery/jquery.min.js"></script>
  <script>
    function RemoveParameterFromUrl(url, parameter) {
      return url.replace(new RegExp('^([^#]*\?)(([^#]*)&)?' + parameter + '(\=[^&#]*)?(&|#|$)'), '$1$3$5').replace(/^([^#]*)((\?)&|\?(#|$))/, '$1$3$4');
    }

    $(function () {
      var formA = $('#formA');

      formA.submit(function (event) {
        event.preventDefault();

        $.ajax({
          "beforeSend": function (jqXHR, settings) {

            /* ใส่ตัวแปรเข้าไปเพิ่ม */
            settings.data += '&ajax=true';

            /* แยกตัวแปรไว้ตรวจสอบข้อมูล */
            var params = new URLSearchParams(settings.data);

            /* บังคับกรอกข้อมูล */
            if (params.get('way') == 'socialid' && params.get('socialid') == '') {

              jqXHR.abort();
              alert('กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชน');

              return false;
            } else if (params.get('way') == 'phone' && params.get('phone') == '') {

              jqXHR.abort();
              alert('กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์');

              return false;
            }

            if (params.get('amount') == '') {

              jqXHR.abort();
              alert('กรุณากรอกจำนวนเงิน');

              return false;
            }

            /* เอาข้อมูลที่ไม่ต้องการส่งออก */
            settings.data = RemoveParameterFromUrl(settings.data, 'way');
            settings.data = RemoveParameterFromUrl(settings.data, 'way');
            if (params.get('way') == 'socialid') {
              settings.data = RemoveParameterFromUrl(settings.data, 'phone');
            } else {
              settings.data = RemoveParameterFromUrl(settings.data, 'socialid');
            }

          },
          "data": formA.serialize(),
          "method": "POST",
          "success": function (data, textStatus, jqXHR) {
            $('#resultA').html(data);
          },
          "url": "values.php",
        });
      });
    });
  </script>
</body>

</html>

และฝั่ง server side ที่ควรจะมีการ validation ตรวจสอบข้อมูลซ้ำอีกครั้งเพื่อความมั่นใจ แต่ตัวอย่างนี้จะแสดงข้อมูลที่ทางฝั่ง server ได้รับเท่านั้น เพื่อให้เห็นการ edit แก้ข้อมูลที่ส่งไป

<?php
echo 'GET<pre>', print_r($_GET, true), '</pre>';
echo 'POST<pre>', print_r($_POST, true), '</pre>';

CodeIgniter: php-amqplib

ลองเขียน custom driver สำหรับติดต่อกับ RabbitMQ / AMQP ยังไม่สมบูรณ์แต่ก็ดีกว่าการที่ต้องมา connect ผ่าน php-amqplib ทุกครั้งที่จะใช้ตามปกติ

 1. config file ก่อนตามระเบียบ
  <?php
  defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
  
  /*
  | -------------------------------------------------------------------
  | RABBITMQ CONNECTIVITY SETTINGS
  | -------------------------------------------------------------------
  | This file will contain the settings needed to access your RabbitMQ.
  |
  | For complete instructions please consult the 'RabbitMQ Connection'
  | page of the User Guide.
  |
  | -------------------------------------------------------------------
  | EXPLANATION OF VARIABLES
  | -------------------------------------------------------------------
  |
  |  ['connection_timeout'] => 3.0,
  |  ['context'] => null,
  |  ['heartbeat'] => 0
  |  ['host'],
  |  ['insist'] => false,
  |  ['keepalive'] => false,
  |  ['locale'] => 'en_US',
  |  ['login_method'] => 'AMQPLAIN',
  |  ['login_response'] => null,
  |  ['password'],
  |  ['port'],
  |  ['read_write_timeout'] => 3.0,
  |  ['user'],
  |  ['vhost'] => '/',
   */
  $config['RabbitMQ']['connects'] = [
    'default' => [
      'connection_timeout' => 3.0,
      'context' => null,
      'heartbeat' => 0,
      'host' => '127.0.0.1',
      'insist' => false,
      'keepalive' => false,
      'locale' => 'en_US',
      'login_method' => 'AMQPLAIN',
      'login_response' => null,
      'password' => 'guest',
      'port' => 5672,
      'read_write_timeout' => 3.0,
      'user' => 'guest',
      'vhost' => '/',
    ],
  ];
  
  /*
  | -------------------------------------------------------------------
  | RABBITMQ DEBUG SETTINGS
  | -------------------------------------------------------------------
  |
   */
  $config['RabbitMQ']['debug'] = false;
  
 2. ถึงคิวไฟล์ driver ที่จะเป็นตัวกลางระหว่าง codeigniter และ php-amqplib
  <?php
  use PhpAmqpLib\Connection\AMQPStreamConnection;
  use PhpAmqpLib\Message\AMQPMessage;
  
  class RabbitMQ extends AMQPStreamConnection
  {
  
    public function __construct($config = array())
    {
      $this->CI = &get_instance();
  
      $this->config = $config['RabbitMQ'];
  
      if ($this->config['debug'] == true) {
        define('AMQP_DEBUG', true);
      }
    }
  
    public function connect($dsnId = 'default') {
      $dsn = $this->config['connects'][$dsnId];
  
      $this->connection = new AMQPStreamConnection($dsn['host'], $dsn['port'], $dsn['user'], $dsn['password'], $dsn['vhost'], $dsn['insist'], $dsn['login_method'], $dsn['login_response'], $dsn['locale'], $dsn['connection_timeout'], $dsn['read_write_timeout'], $dsn['context'], $dsn['keepalive'], $dsn['heartbeat']);
  
      $this->channel = $this->connection->channel();
    }
  
    public function disconnect()
    {
      $this->channel->close();
      $this->connection->close();
    }
  
    public function setMessageJson($datas)
    {
      $msg_body = json_encode($datas);
  
      $properties = [
        'content_type' => 'application/json',
        'delivery_mode' => AMQPMessage::DELIVERY_MODE_PERSISTENT,
      ];
  
      return new AMQPMessage($msg_body, $properties);
    }
  
  }
 3. ที่นี้ก็ controller ที่จะทำงานให้
  <?php
  defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
  
  class Messaging extends CI_Controller
  {
    public function __construct()
    {
      parent::__construct();
  
      $this->load->driver('RabbitMQ');
    }
  
    public function receive()
    {
      set_time_limit(0);
  
      $this->rabbitmq->connect();
  
      $exchange_name = 'customers';
      $queue_name = 'invoices';
  
  /**
   * Declares exchange
   *
   * @param string $exchange_name
   * @param string $type
   * @param bool $passive
   * @param bool $durable
   * @param bool $auto_delete
   * @param bool $internal
   * @param bool $nowait
   * @param array $arguments
   * @param int $ticket
   * @return mixed|null
   */
      $this->rabbitmq->channel->exchange_declare($exchange_name, 'fanout', false, true, false);
  
  /**
   * Declares queue, creates if needed
   *
   * @param string $queue
   * @param bool $passive
   * @param bool $durable
   * @param bool $exclusive
   * @param bool $auto_delete
   * @param bool $nowait
   * @param array $arguments
   * @param int $ticket
   * @return mixed|null
   */
      list($queueName, $message_count, $consumer_count) = $this->rabbitmq->channel->queue_declare('', false, false, true, false);
      $this->rabbitmq->channel->queue_bind($queue_name, $exchange_name);
  
      $callback = function ($msg) {
  
        $datas = json_decode($msg->body, true);
        fwrite(fopen('RabbitMQReceive.txt', 'a+'), print_r($datas, true));
  
        sleep(substr_count($msg->body, '.'));
  
        /* delete message */
        $msg->delivery_info['channel']->basic_ack($msg->delivery_info['delivery_tag']);
      };
  
  /**
   * Starts a queue consumer
   *
   * @param string $queue_name
   * @param string $consumer_tag
   * @param bool $no_local
   * @param bool $no_ack
   * @param bool $exclusive
   * @param bool $nowait
   * @param callback|null $callback
   * @param int|null $ticket
   * @param array $arguments
   * @return mixed|string
   */
      $this->rabbitmq->channel->basic_consume($queue_name, '', false, false, false, false, $callback);
  
      while (count($this->rabbitmq->channel->callbacks)) {
  /**
   * Wait for some expected AMQP methods and dispatch to them.
   * Unexpected methods are queued up for later calls to this PHP
   * method.
   *
   * @param array $allowed_methods
   * @param bool $non_blocking
   * @param int $timeout
   * @throws \PhpAmqpLib\Exception\AMQPOutOfBoundsException
   * @throws \PhpAmqpLib\Exception\AMQPRuntimeException
   * @return mixed
   */
        $this->rabbitmq->channel->wait();
      }
  
      $this->rabbitmq->channel->close();
      $connection->close();
    }
  
    public function send()
    {
      $this->rabbitmq->connect();
  
      $exchange_name = 'customers';
      $queue_name = 'invoices';
  
  /**
   * Declares exchange
   *
   * @param string $exchange_name
   * @param string $type
   * @param bool $passive
   * @param bool $durable
   * @param bool $auto_delete
   * @param bool $internal
   * @param bool $nowait
   * @param array $arguments
   * @param int $ticket
   * @return mixed|null
   */
      $this->rabbitmq->channel->exchange_declare($exchange_name, 'fanout', false, true, false);
  
  /**
   * Declares queue, creates if needed
   *
   * @param string $queue
   * @param bool $passive
   * @param bool $durable
   * @param bool $exclusive
   * @param bool $auto_delete
   * @param bool $nowait
   * @param array $arguments
   * @param int $ticket
   * @return mixed|null
   */
      list($queueName, $message_count, $consumer_count) = $this->rabbitmq->channel->queue_declare($queue_name, false, true, false, false);
  
      $datas = [
        'rand' => rand(0, 100),
        'time' => date('Y-m-d H:m:s'),
      ];
  
  /**
   * Declares message
   *
   * @param array $datas
   * @return string
   */
      $msg = $this->rabbitmq->setMessageJson($datas);
  
  /**
   * Publishes a message
   *
   * @param AMQPMessage $msg
   * @param string $exchange
   * @param string $routing_key
   * @param bool $mandatory
   * @param bool $immediate
   * @param int $ticket
   */
      $this->rabbitmq->channel->basic_publish($msg, $exchange_name, $queue_name);
  
      echo '<br><pre>' . print_r($datas, true), '</pre>';
  
      $this->rabbitmq->disconnect();
  
    }
  
  }
  
 4. ทดสอบโดยเรียก http://localhost/CodeIgniter-3.1.3/messaging/send และ http://localhost/CodeIgniter-3.1.3/messaging/receive