Tag Archive นามสกุล

PowerBuilder: file extension

ในส่วนของ source code ของ PowerBuilder ประกอบด้วยไฟล์นามสกุลต่าง ๆ

ความหมายfile extension
Application source files.sra
Custom user object source files.sru
Data pipeline source files.srp
DataWindow source files.srd
Dynamic link library files.pdb
Function source files.srf
Library files.pbl
Menu source files.srm
Project files.srj
Query source files.srq
Structure source files.srs
Target files.pbt
Window source files.srw
Workspace files.pbw

แบ่งชื่อ นามสกุล คำนำหน้านาม

โจทย์คือการ import ข้อมูลจาก excel เข้าไปเก็บใน database ซึ่งมันก็ไม่ซับซ้อนอะไรถ้าคำนำหน้านาม ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุลมันไม่อยู่ในช่องเดียวกัน แต่ในตารางต้องการให้แยกไว้คนละฟิลย์เพื่อความสดวกในการดึงข้อมูล

ดูง่ายๆ แค่ตัดสตริงค์ตามช่องว่างก็น่าจะได้ แต่อย่างชื่อผม นาย พิชญ์ พันธุ์สนิท และชื่อ นาง ธิติมา แอน ประทุมทิพย์ ต่างกันคือ ตัดออกมาได้อาร์เรย์สมาชิก 3 ตัว และ 4 ตัว ก็เขียนเงื่อนไขได้ง่ายๆ ถ้ามี 4 ตัวก็แสดงว่ามี ชื่อกลาง

title = นาย
firstname = พิชญ์
middlename =
lastname = พันธุ์สนิท

และ
title = นาง
firstname = ธิติมา
middlename = แอน
lastname = ประทุมทิพย์

เขียน if (count($temp) == 4) ก็ได้แล้ว

แต่อย่าง ว่าที่ ร.ต.(หญิง) เต็มศิริ วีรสุข ถ้าใช้วิธี

list($title, $firstname, $middlename, lastname) = explode(' ', 'ว่าที่ ร.ต.(หญิง) เต็มศิริ วีรสุข');

แล้วออกมาเป็น

title = ว่าที่
firstname = ร.ต.
middlename = (หญิง)
lastname = เต็มศิริ

คงไม่งาม และบางราชชื่อไม่มีคำนำหน้านาม (hr ผู้น่ารัก)

โชคดีที่มีคำนำหน้านามไม่เยอะเพราะฉะนั้นใช้วิธีใส่ในอาร์เรย์แล้วเอาไป search หาเอาก็ได้

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>แบ่งชื่อ นามสกุล คำนำหน้านาม</title>
</head>
<body>
<?php

$names = [
  'ซาร่า มาลา กุล เลน ณ อยุธยา',
  'นพ.เหรียญทอง แน่นหนา',
  'นักเทคนิคการแพทย์ภาคภูมิ เดชหัสดิน',
  'นางธิติมา แอน ประทุมทิพย์',
  'นายพิชญ์ พันธุ์สนิท',
  'ว่าที่ ร.ต.(หญิง) เต็มศิริ วีรสุข',
];

$titles = [
  'นพ.',
  'นักเทคนิคการแพทย์',
  'นาง',
  'นาย',
  'ว่าที่ ร.ต.(หญิง)',
];

$results = [];
foreach ($names as $no => $name) {

  $temp = str_replace($titles, '<> ', $name);
  $temp = mb_ereg_replace('/\s+/', '\s', $temp);
  $temp = array_values(array_filter(explode(' ', $temp)));

  if ($temp[0] == '<>') {
    $results[$no]['title'] = substr($name, 0, strpos($name, $temp[1]));
  } else {
    $results[$no]['title'] = '';
    array_unshift($temp, '');
  }

  $results[$no]['firstname'] = $temp[1];
  if (count($temp) == 4) {
    $results[$no]['middlename'] = $temp[2];
    $results[$no]['lastname'] = $temp[3];
  } else {
    unset($temp[0], $temp[1]);
    $results[$no]['middlename'] = '';
    $results[$no]['lastname'] = implode(' ', $temp);
  }
}

echo '<pre>', print_r($results, true), '</pre>';
?>
</body>
</html>

ผลลัพธ์ คือ

Array
(
  [0] => Array
    (
      [title] =>
      [firstname] => ซาร่า
      [middlename] =>
      [lastname] => มาลา กุล เลน ณ อยุธยา
    )

  [1] => Array
    (
      [title] => นพ.
      [firstname] => เหรียญทอง
      [middlename] =>
      [lastname] => แน่นหนา
    )

  [2] => Array
    (
      [title] => นักเทคนิคการแพทย์
      [firstname] => ภาคภูมิ
      [middlename] =>
      [lastname] => เดชหัสดิน
    )

  [3] => Array
    (
      [title] => นาง
      [firstname] => ธิติมา
      [middlename] => แอน
      [lastname] => ประทุมทิพย์
    )

  [4] => Array
    (
      [title] => นาย
      [firstname] => พิชญ์
      [middlename] =>
      [lastname] => พันธุ์สนิท
    )

  [5] => Array
    (
      [title] => ว่าที่ ร.ต.(หญิง)
      [firstname] => เต็มศิริ
      [middlename] =>
      [lastname] => วีรสุข
    )

)

อธิบาย

$temp = str_replace($titles, '<> ', $name);

เปลี่ยนคำนำหน้านามเป็นตัวอื่นก่อน

$temp = mb_ereg_replace('/\s+/', '\s', $temp);

เอาสเปซที่มีมากกว่า 1 ตำแหน่งแทนที่ด้วยช่องว่าแค่ 1 ตำแหน่งก็พอ

$temp = array_values(array_filter(explode(' ', $temp)));

แบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆ โดย array_values(array_filter()) จะทำให้อินเด็กซ์ของอาร์เรย์เป็นไปตามลำดับ

array_unshift($temp, '');

ถ้าไม่มีคำนำหน้านามก็ใส่ให้มัน ลำดับอาร์เรย์จะได้ไม่เคลื่อนไป

$results[$no]['lastname'] = implode(' ', $temp);

เพราะว่าบางคน นามสกุล จะมีช่องว่างจำนวนมาก เช่น มาลา กุล เลน ณ อยุธยา และถ้าแบ่งข้อมูลผิด ผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่

พรีวิวรูปที่อัพโหลด

ถ้าเวลาเรา upload รูปขึ้น server คงจะดีถ้าเราเห็นว่าเราเลือกภาพถูกรึเปล่า หรือขนาดมันใหญ่เกินไปมั๋ย เราทำได้โดยการแสดงภาพ Preview ขนาด ความกว้าง ความสูง และทำการตรวจสอบก่อนจะได้ไม่เสียเวลา

ตัวอย่าง jQuery Upload Image Preview Demo

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>jQuery Upload Image Preview</title>
</head>
<body>
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
	<label>เฉพาะรูปภาพ
		<input type="file" name="pic" accept="image/*">
	</label>
</form>
<img id="picPreview">
<dl>
	<dt>image dimensions width</dt>
	<dd id="picDimensionsWidth"></dd>
	<dt>image dimensions height</dt>
	<dd id="picDimensionsHeight"></dd>
	<dt>lastModified</dt>
	<dd id="picLastModified"></dd>
	<dt>lastModifiedDate</dt>
	<dd id="picLastModifiedDate"></dd>
	<dt>name</dt>
	<dd id="picName"></dd>
	<dt>original file upload path</dt>
	<dd id="picPath"></dd>
	<dt>size</dt>
	<dd id="picSize"></dd>
	<dt>type</dt>
	<dd id="picType"></dd>
</dl>
<script src="//code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js"></script>
<script>
$('[name="pic"]').change(function(){

	/* original file upload path */
	$('#picPath').text($(this).val());

	var file = this.files[0];
	/* get picture details */
	$('#picLastModified').text(file.lastModified);
	$('#picLastModifiedDate').text(file.lastModifiedDate);
	$('#picName').text(file.name);
	$('#picSize').text(file.size);
	$('#picType').text(file.type);

	/* set image preview */
	if( ! file.type.match(/image.*/))
	{
		return true;
	}
	var reader = new FileReader();
	reader.onload = function (event)
	{
		$('#picPreview').attr('src', event.target.result);

		/* get image dimensions */
		var image = new Image();
		image.src = reader.result;
		image.onload = function()
		{
			$('#picDimensionsWidth').text(image.width);
			$('#picDimensionsHeight').text(image.height);
		};

	}
	reader.readAsDataURL(file);

});
</script>
</body>
</html>

เลือกชนิดไฟล์อัพโหลด

คุณสมบัติที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของ HTML 5 คือเราสามารถกำหนดให้อินพุทยอมรับชนิดไฟล์ตามที่เราต้องการได้ ช่องใส่ภาพประจำตัว ก็น่าจะใส่ได้แค่นามสกุล jpeg อย่างน้อยก็ png หรือ gif แต่ก็มียูเซอร์ copy รูปใส่ word upload เข้ามา สมกับ used เซ่อๆ จริงๆ
เราสามารถกำหนดได้โดยใช้ accept Attribute ตามตัวอย่าง

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>HTML5 Form Input Accept</title>
<style>
label
{
	display: block;
}
</style>
</head>
<body>
<form action="" enctype="multipart/form-data">
	<label>เฉพาะไฟล์เสียง
		<input type="file" name="files[]" accept="audio/*">
	</label>
	<label>เฉพาะรูปภาพ
		<input type="file" name="files[]" accept="image/*">
	</label>
	<label>เฉพาะวีดีโอ
		<input type="file" name="files[]" accept="video/*">
	</label>
	<label>pdf
		<input type="file" name="files[]" accept="application/pdf">
	</label>
	<label>.gif หรือ .png
		<input type="file" name="files[]" accept="image/gif, image/png">
	</label>
	<label>.jpg
		<input type="file" name="files[]" accept="image/pjpeg, image/jpeg">
	</label>
	<input type="submit">
</form>
</body>
</html>

จะสังเกตุว่าเวลาเรา browse file มันจะแสดงเฉพาะนามสกุลที่เรากำหนด แต่ยังเปลี่ยนตัวเลือกไปเป็น All Files (*.*) ได้อยู่ดี มันแค่ช่วยให้เลือกไฟล์ได้ง่ายขึ้น ยังรับประกันไม่ได้อยู่ดีว่าจะได้นามสกุลไฟล์ที่ถูกต้อง หรือไฟล์ที่ส่งมานามสกุลถูกตาม Extension แต่ก็ไม่ได้รับรองว่าไฟล์มันเป็นจริงตามนามสกุลที่ส่งมา จุดที่อันตรายก็เลยต้องมาตรวจชนิดไฟล์ในผั่ง server อยู่เหมือนเดิม

ค่าที่ใส่ใน accept คือ MIME Types ดูเพิ่มเติมได้ที่ The Complete List of MIME Types