Tag Archive ดาต้าเบส

โปรแกรมจัดการ mysql ง่ายๆ เร็วๆ

การจัดการ database คู่บุญ PHP อย่าง MySql หรือ mariadb ร้อยทั้งร้อย และทุกโฮสต์เตรียมเอาไว้ให้ใช้คือ phpMyAdmin แต่มันตัวอ้วนใหญ่ขึ้นทุกๆปี ตามลูกเล่นที่มากขึ้น ถ้ารีบเอางานขึ้นหรือเตรียมไว้เป็นช่องทางฉุกเฺฉินขอแนะนำ Adminer เป็นมายเอสคิวแอล management ที่ตัวเล็กกว่าเยอะ ฟรี ที่สำคัญคือมีไฟล์แค่ไฟล์เดียว

การติกตั้งแค่โหลดมากจากเว็บ เปลี่ยนชื่อซะหน่อยเพื่อความปลอดภัย ให้เป็นชื่อแบบที่เรารู้อยู่แค่คนเดียว แล้ว ftp ขึ้นไป เรียกใช้ได้เลย อาจจะไม่ถนัดเท่าตัวเดิมแต่การติดตั้ง script import export data แบ็คอัพแก้ตารางก็ทำได้ดี สะดวกพอใช้

MySql ต่างกับ sql server

อ่านเจอคำถามนี้ใน facebook

อยากทราบว่าถ้าเราเปลี่ยน database จาก mysql เป็น sql server 2008 นอกจากส่วน connect แล้ว โค๊ดเก่าจากmysql จะสามารถใช้ได้เหมือนเดิมไหมครับ (ผมใช้ codeigniter เขียนครับ)

เลยลองยกตัวอย่างดู โดยใช้ PDO แทน function ของแต่ละ database จะได้เห็นได้ชัดเจน

schema_mysql.php สำหรับ mysql[code language=”php” title=”schema_mysql.php”]
<?php
$database = ‘yii2advanced’;

try {
$dbh = new PDO(
‘mysql:host=localhost;dbname=’ . $database,
‘root’,

);
} catch (PDOException $e) {
exit(‘Error!: ‘ . $e->getMessage());
}
$dbh->query(‘SET NAMES utf8’);

switch ($_GET[‘op’]) {
case ‘columns’:{
$table = $_GET[‘table’];

$sql = "SELECT `COLUMN_NAME` AS name
,`DATA_TYPE` AS type
,IFNULL(`CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH`, 0) AS maxlength
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE table_name = ‘" . $table . "’;";
$sth = $dbh->prepare($sql);
$sth->execute();
$results = [];
if ($sth->rowCount() > 0) {
while ($row = $sth->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
array_push($results, $row);
}
echo json_encode($results, JSON_NUMERIC_CHECK);
}
}break;
case ‘tables’:{
$sql = ‘SHOW TABLES IN ‘ . $database . ‘;’;
$sth = $dbh->prepare($sql);
$sth->execute();
$results = [];
if ($sth->rowCount() > 0) {
while ($row = $sth->fetch(PDO::FETCH_COLUMN)) {
array_push($results, $row);
}
}
echo json_encode($results);
}break;
}
[/code] และ schema_sqlsrv.php สำหรับ Microsoft sql server[code language=”php” title=”schema_sqlsrv.php”]
<?php
$database = ‘TPA’;

try {
$dbh = new PDO(
‘sqlsrv:Server=MAGI\SQLEXPRESS;Database=’ . $database
);
} catch (PDOException $e) {
exit(‘Error!: ‘ . $e->getMessage());
}
$dbh->query(‘SET CHARACTER_SET utf8_unicode_ci’);
$dbh->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

switch ($_GET[‘op’]) {
case ‘columns’:{
$table = $_GET[‘table’];

$sql = "SELECT [COLUMN_NAME] AS name
,[DATA_TYPE] AS type
,ISNULL([CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH], 0) AS maxlength
FROM TPA.INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = ‘" . $table . "’;";
$sth = $dbh->prepare($sql, [PDO::ATTR_CURSOR => PDO::CURSOR_SCROLL]);
$sth->execute();
$results = [];
if ($sth->rowCount() > 0) {
while ($row = $sth->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
array_push($results, $row);
}
echo json_encode($results, JSON_NUMERIC_CHECK);
}
}break;
case ‘tables’:{
$sql = ‘SELECT [TABLE_NAME] FROM ‘ . $database . ‘.INFORMATION_SCHEMA.Tables;’;
$sth = $dbh->prepare($sql, [PDO::ATTR_CURSOR => PDO::CURSOR_SCROLL]);
$sth->execute();
$results = [];
if ($sth->rowCount() > 0) {
while ($row = $sth->fetch(PDO::FETCH_COLUMN)) {
array_push($results, $row);
}
echo json_encode($results);
}
}break;
}
[/code]

ถึงจะพยามออกแบบ extension ตัวนี้ให้ทำงานได้ทุก database แต่แค่การ connection ก็ต่างกันแล้วแต่ละตัวต่างก็มี ตัวเลือกเพิ่มเติมไม่เหมือนกัน อย่าง การเลือกชุดตัวอักษร SET NAMES utf8 และ SET CHARACTER_SET utf8_unicode_ci ใน sql server (ภาษาไทย ภาษาเดียวก็มีให้เลือกกันเหนื่อยแล้วว่าจะใช้ตัวไหน ลองอ่าน LAB TEST : ความแตกต่างของ SQL THAI Collation แต่ละแบบ) จุดนี้พอจะเข้าใจได้เพราะมาจากคนละบริษัทกัน มาจากคนละความคิด

จุดต่อมา mySql ใช้ ` ` แต่ sql server ใช้ [ ] ในการบอกว่านี่คือชื่อเฉพาะนะ วิธีแก้ก็ง่ายๆ อย่าไปใส่มัน ยกเว้นว่าจะไปใช้ชื่อที่ตรงกับศัพท์สงวน (reserved words) เอาไว้ จำเป็นต้องใช้เพื่อให้ตัว database ไม่สับสน

ถ้าต้องต้องเปลี่ยนฐานข้อมูลก็หลีกเลี่ยงคำพวกนี้ไว้ก่อน

คำสั่งเกี่ยวกับโครงสร้างฐานข้อมูล ต่างเจ้าก็ต่างกัน ทั้งชื่อ type และ key บางครั้งชื่อเดียวกันแต่เก็บข้อมูลได้ไม่เท่ากัน การจะดึงข้อมูลโครงสร้างตารางออกมาก็ใช้คำสั่งต่างกัน ในตัวอย่าง switch case ทั้งสองตัวจะเป็นการ query ดูตารางทั้งหมดในฐานข้อมูลและชนิดของฟิลย์ในตารางทั้งหมด ซึ่งไม่ได้ไกล้เคียงกันเลย (นานๆ จะใช้ที ไม่ต้องไปจำมันก็ได้ ยกเว้นคุณจะเขียน curd ใช้เอง)

การใช้ Abstraction Layers แทนที่จะใช้ Vendor Specific Database Extensions หรือที่เรียกกันว่า native driver ที่เป็นของฐานข้อมูลแต่ละตัว เพราะว่าต้องการที่จะใช้คำสั่งเหมือนๆ กัน ไม่ต้องมาคิดว่าฐานข้อมูลแบบนี้ใช้ function ชื่อนี้ เวลาเปลี่ยน ชนิดฐานข้อมูลก็แค่เปลี่ยนตรง connection ก็พอแล้วไม่ต้องเขียนคำสั่งใหม่ แต่จริงๆ แล้วยังไม่มี Abstraction Layers ตัวไหน หรือของ framework ไหน ไม่ว่าจะเป็น codeigniter, yii, laravel แม้แต่ .net หรือ java ที่แปลง sql query แล้วสามารถทำงานได้เหมือนกันกับทุกๆ ตัว แค่ทำได้ 80% ของทั้งหมดในตัวอย่าง pdo ของ sql server ถ้าไม่ระบุ PDO::ATTR_CURSOR เพิ่มเข้าไป มันก็จะไม่รู้เลยว่า query ออกมามีผลลัพธ์ออกมารึเปล่า และถ้าสังเกตุจะมีคำสั่งที่ใช้ตรวจสอบค่า NULL และแทนด้วยค่าอื่นใน MySQL ใช้ IFNULL แต่ SQL SERVER ใช้ ISNULL การทำงาน โครงสร้างเหมือนกัน แต่เขียนไม่เหมือนกัน แทนกันไม่ได้ (:

update ข้อมูลใน MySQL แบบหลายตาราง

กำลังทำ presashop ตัวใหม่อยู่ จำเป็นต้องใส่ต้อง copy feature จากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งสำหรับ product 1,600 รายการ ถ้าเลือกใส่ใน backend ปกติถึงทำกัน 3 คนมือก็หงิกอยู่ดี (ยังไม่ต้องคิดว่าถ้าทำพลาดละ) และเพราะ prestashop เก็บข้อมูลโดยแยกแต่ละภาษา ออกไปอีกตารางจึ้งต้องเขียน sub query ตามแบบ
SQL Update column values using subquery
query ของผมเป็น
[code language=”sql”]
UPDATE `feature_value_lang` AS target INNER JOIN (
SELECT `id_feature_value` ,`value`FROM `feature_value_lang`
WHERE `id_lang` = 1
) AS source ON target.`id_feature_value` = source.`id_feature_value`
AND target.`id_lang` = 3
SET target.`value` = source.`value`
[/code]

copy ข้อมูลใน MySQL

บางครั้งต้องการข้อมูลจำนวนมาก เพื่อ test บางอย่าง เช่น ระบบแบ่งหน้า โชคดีที่มายเอสคิวแอลสามารถ copy มาจาก record อื่นๆได้ เช่น
[code language=”sql”]
INSERT INTO tableName (col1, col2, col3, …)
SELECT col1, col2, col3, … FROM tableName
WHERE primarykey = 1
[/code]
สมมุติจะคัดลอกตาราง `cds` ในดาต้าเบส cdcol ที่เป็นตัวอย่างติด xampp มา ถ้าไม่มีสร้างใหม่ได้จาก query
[code language=”sql”]
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cds` (
`titel` varchar(200) COLLATE latin1_general_ci DEFAULT NULL,
`interpret` varchar(200) COLLATE latin1_general_ci DEFAULT NULL,
`jahr` int(11) DEFAULT NULL,
`id` bigint(20) unsigned NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=7 ;

INSERT INTO `cds` (`titel`, `interpret`, `jahr`, `id`) VALUES
(‘Beauty’, ‘Ryuichi Sakamoto’, 1990, 1),
(‘Goodbye Country (Hello Nightclub)’, ‘Groove Armada’, 2001, 4),
(‘Glee’, ‘Bran Van 3000’, 1997, 5);

ALTER TABLE `cds`
ADD PRIMARY KEY (`id`);
[/code]
เราจะ copy เพิ่มโดยคิวรี่
[code language=”sql”]
INSERT INTO `cds`(`titel`, `interpret`, `jahr`)
SELECT `titel`, `interpret`, `jahr`
FROM `cds`
WHERE `id` = 5
[/code]
สังเกตุ จะไม่เลือก ฟิลด์ id เพราะ field มันเป็น primary key หลังจากรันคิวรี่จะเห็นว่าข้อมูลเพิ่มขึ้นมาใหม่เหมือนข้อมูลใน id = 5 ทุกอย่างยกเว้น id