Fix jQuery Selectmenu

Byphunsanit

Fix jQuery Selectmenu

selectmenu เป็น ui ของ jquery ที่ออกมาแก้ปัญหา select ไออี แสดงผลไม่เหมือนมาตราฐานตัวอื่นๆ
เข้าไปดูได้ที่ http://wiki.jqueryui.com/Selectmenu ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงกำลังพัฒนายังมีปัญหาอยู่บ้างครับ
ผมเข้าไปแก้โค้ทแก้ปัญหาการส่งค่าผิดพลาด เพราะของเดิมมันจะส่งค่าลำดับของ option ออกมาแทนที่จะเป็นค่าใน value
เปิดโค้นไปที่ value: function(newValue) { และแก้บรรทัด return this.element[0].selectedIndex;
เป็น return this.element[0].value;
ถ้าหากคุณพบวิธีแก้ปัญหาอื่น หรือวิธีที่ดีกว่านี้ ช่วยกันแจ้งไปที่ fix selectmenu
ช่วยๆ กันแก้ครับ จะได้ใช้ของดีกันนาน ๆ

About the author

phunsanit administrator

Leave a Reply