ไม่ให้คนอื่น Remote Desktop

Byphunsanit

ไม่ให้คนอื่น Remote Desktop

หลายคนคงบอกว่า ง่ายๆ ไปปิด remote ซะจบ แต่ถ้ายังต้องใช้ก็มีเคล็ดลับอยู่

  1. โดยในช่อง search ในเมนูให้พิมพ์ compmgmt.msc แล้วเอ็นเทอร์
  2. Computer management ก็จะเปิดขึ้นมา ไปที่ Local Users and Groups > users เลือก user ที่เราจะให้ remote ได้ คลิกขวา ในช่อง Full name: ใส่ชื่อใหม่เข้าไป สมมุติว่า doraemon กด apply กด ok
  3. logout ออกไปก่อน login เข้ามาใหม่ user เดิมจะหายไป ไม่ต้องตกใจครับ เพราะมันเปลี่ยนชื่อเป็น doraemon ไปแล้ว ส่วนข้อมูล รูป ไฟล์อะไรต่างๆ ของเรายังอยู่เหมือนเดิม
  4. ไปทดลอง remote เครื่องของเราจากเครื่องอื่น จะใช้โปรแกรมตาม Remote mac linux windows mobile ก็ได้้รับรองว่าถ้าใช้ user doraemon ถึงรู้รหัสผ่าน สะกดถูกทุกตัวก็เข้าไม่ได้ เพราะความจริงต้องใช้ยูเซอร์เดิมก่อนเปลี่ยนชื่อครับ ปลอดภัยขึ้นอีกนิดหนึ่ง

About the author

phunsanit administrator

Leave a Reply