ใช้ remote desktop ของเดิม

Byphunsanit

ใช้ remote desktop ของเดิม

Windows 8 มี remote desktop แบบ fullscreen อยู่แล้ว แต่ใช้ไปใช้มารู้สึกว่า แบบเดิมใช้สดวกกว่า อย่างถ้าเปิด 2 ตัวพร้อมกัน แล้วลากไฟล์ไปมา ตัวใหม่ละบากกับชีวิตมาก
ความจริงเราสามารถเข้าไปใช้แบบเก่าได้โดยโปรแกรมจะอยู่ที่
C:\Windows\system32\mstsc.exe
จะทำเป็น shortcut ไว้ก็ได้

About the author

phunsanit administrator

Leave a Reply