แปลงชนิดตัวแปรใน PHP

Byพิชญ์ พันธุ์สนิท

แปลงชนิดตัวแปรใน PHP

PHP เป็นภาษาที่ยืดหยุ่นเรื่องตัวแปรมาก เราใช้ตัวแปรได้โดยไม่ต้องประกาศก่อน และประกาศตัวแปรได้โดยไม่ระบุประกาศชนิดของตัวแปร (variable’s type) ทำให้เขียนได้สะดวก เพราะ PHP จะเลือกชนิดของตัวแปรให้อัตโนมัติ แต่บางครั้งก็ก่อให้เกิดปัญหา เช่น สับสนระหว่าง ค่า 1 หรือ true บางครั้งอาจจะใช้วิธี คูณ หรือ บวกบังคับให้เป็นตัวเลข ความจริง PHPสามารถเปลี่ยนชนิดตัวแปรได้โดยการ casting ตัวแปร (PHP เรียกว่า Type Juggling) ทำโดยการระบุชนิดตัวแปรไปข้างหน้า เช่น

<?php
$foo = 10;   // $foo เป็น integer
$bar = (boolean) $foo;  // $bar เป็น boolean
?>
คำสั่ง ชนิดตัวแปร
(int), (integer) integer
(bool), (boolean) boolean
(float), (double), (real) float
(string) string
(array) array
(object) object
(unset) NULL

About the author

พิชญ์ พันธุ์สนิท administrator

You must be logged in to post a comment.