อีกข้อดีของ jQuery

Byphunsanit

อีกข้อดีของ jQuery

ในภาษา javaScript สามารถใช้ window.onload ในการเรียกใช้ฟังก์ชั่นที่ต้องการให้ทำงานเมื่อโหลดหน้าเว็บเสร็จแล้ว โดยไม่ต้องใส่อีเว็น onload ในหน้าเว็บ แต่สามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น เช่น

<script>
window.onload=function(){
	alert('function 1')
}
window.onload=function(){
	alert('function 2')
}
</script>

จะเห็นได้ว่ามีแต่ข้อความ function 2 ออกมา เพราะคำสั่งชุดแรกโดนล้างออกไป เป็นสาเหตุที่คำสั่ง javascript บางตัวทำงานด้วยกันไม่ได้

ต่างจาก jQuery ที่เราสามารถใช้ $(function(){ … }) ได้โดยไม่จำกัด

About the author

phunsanit administrator

Leave a Reply