หาอินเด็กซ์ที่หายไป

หาอินเด็กซ์ที่หายไป

ถ้าต้องการหาอินเด็กซ์ ที่หายไปในตารางที่มีอินเด็กซ์แบบ auto_increment ไว้หรือคีย์มีค่าแบบเรียงลำดับ 1,2,3,4…

index Alpha
1 a
2 b
4 c
5 e
6 f

ทำได้โดยเอาตารางมาจอยกับตัวเองโดยกำหนดให้ index น้อยกว่าอีกฝั่งอยู่ 1 ค่าแล้วหาว่าฝั่งขวามีข้อมูลรึเปล่า
[sourcecode language=”sql”]SELECT *
FROM testTable AS a
LEFT JOIN testTable AS b
ON a.id = b.key_column – 1
WHERE b.key_column IS NULL;[/sourcecode]

About the author

phunsanit administrator

Leave a Reply