วันและเวลาในจาว่าสคริปต์ : เพิ่ม ลด วัน เวลา

Byphunsanit

วันและเวลาในจาว่าสคริปต์ : เพิ่ม ลด วัน เวลา

ถ้าอยากรู้ว่าอีก 3 วันข้างหน้า เป็นวันอะไร วันที่เท่าไหร่ เราสามารถใช้วิธีเพิ่มค่าให้ ออบเจ็ควันที่และเวลาได้
หลักการคือ อยากจะเพิ่ม หรือ ลดอะไร ก็เรียกเมทอด มาแสดงค่า แล้ว บวก หรือ ลบ จากนั้นเปลี่ยนกลับเป็นออบเจ็ควันที่และเวลาอีกครั้ง

var dateTimeObj = new Date();
document.writeln('<br /> วันเวลาปัจจุบัน '+dateTimeObj.toString() );
dateTimeObj.setDate(dateTimeObj.getDate() + 1);
document.writeln('<br /> เพิ่มอีก 1 วัน '+dateTimeObj.toString() );
dateTimeObj.setDate(dateTimeObj.getDate() + 7);
document.writeln('<br /> เพิ่มอีก 7 วัน '+dateTimeObj.toString() );
dateTimeObj.setMonth(dateTimeObj.getMonth() + 1);
document.writeln('<br /> เพิ่มอีก 1 เดือน '+dateTimeObj.toString() );
dateTimeObj.setYear(dateTimeObj.getFullYear() + 1);
document.writeln('<br /> เพิ่มอีก 1 ปี '+dateTimeObj.toString() );

ดูเพิ่มเติม

About the author

phunsanit administrator

Leave a Reply