ติดตั้ง Poor Man’s T-SQL Formatter

ติดตั้ง Poor Man’s T-SQL Formatter

Poor Man’s T-SQL Formatter จะติดตั้งได้ใน SQL Server Management Studio ( SSMS ) เวอร์ชั่นเก่า ๆ ได้ แต่ตัวติดตั้งรุ่นใหม่ ๆ เมื่อติดตั้งแล้ว จะไม่สามารถคลิกเมนูของตัว extension ได้ แก้ได้ง่าย ๆ โดย

  1. เปิดไฟล์ C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server Management Studio 18\Common7\IDE\Ssms.exe.config
  2. ค้นหาบรรทัด <assemblyBinding
  3. เพิ่มข้อความ
    <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Shell.12.0" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/> <bindingRedirect oldVersion="2.0.0.0-15.0.0.0" newVersion="15.0.0.0"/>
    </dependentAssembly>
  4. ปิดและเปิด SQL Server Management Studio ใหม่

เท่านี้ก็สามารถใช้ Poor Man’s T-SQL Formatter จัดรูปแบบ sql ได้แล้ว

About the author

phunsanit administrator

Leave a Reply