ตรวจวันที่ด้วย PHP

Byphunsanit

ตรวจวันที่ด้วย PHP

ตั้งใจจะใช้คลาส DateTime ของ php ตรวจความถูกต้องของวันที่ ลองไปลองมา ทำไม 31 กุมพาพันธ์ ถึงผ่านมาได้ละเนี่ย ลองไล่โค้ดดูก็ถูกนี่น่าลองเขียนใหม่

$date = date_create('2011-02-31');
if (!$date)
{
  $e = date_get_last_errors();
  foreach ($e['errors'] as $error) {
    echo "$error\n";
  }
}
else
{
  echo date_format($date, 'Y-m-d');
}
echo'<br />';
try {
  $date = new DateTime('2011-02-31');
} catch (Exception $e) {
  echo $e->getMessage();
  exit(1);
}
echo $date->format('Y-m-d');

มันแปลงให้เป็น 2011-03-03 ฉลาดมาก…….
สุดท้ายก็เปลี่ยนไปใช้

if(checkdate(02, 31, 2011))
{
  echo '<br />ถูกต้องคราบ';
}
else
{
  echo '<br />ลองใหม่น่า';
}

จะใช้คำสั่งใหม่ๆ อะไร ตรวจดูดีๆ นะครับ อาจจะมีเซอร์ไพรส์
ดูเพิ่มเติม

About the author

phunsanit administrator

Leave a Reply