ตรวจฟอร์มด้วย HTML 5 / jQuery Validation Plugin

Byphunsanit

ตรวจฟอร์มด้วย HTML 5 / jQuery Validation Plugin

HTML 5 มี attribute อย่าง required ช่วยตรวจสอบฟอร์ม แต่มันยังไม่สมบูรณ์ เช่น ใช้ required กับกลุ่ม checkbox ไม่ได้ มันตรวจได้แค่เลือก checkbox ตัวนั้นๆเท่านั้น จะบังคับให้เลือก 1 ในตัวเลือกไม่ได้

ทำให้ต้องใช้เจคิวรี่อย่าง jQuery Validation Plugin ช่วย

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>jQuery Validation : html5 / inline</title>
<link href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.2/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
<!--[if lt IE 9]>
      <script src="http://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
      <script src="http://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<body>
<form action="validation.php" enctype="multipart/form-data" id="formA" method="post">
	<div class="form-group">
		<p>เครื่องปรุง</p>
		<!-- ใส่ required ใน input ตัวแรกก็พอ -->
		<label>
			<input type="checkbox" name="flavoring[]" value="1" required>
			เกลือ</label>
		<label>
			<input type="checkbox" name="flavoring[]" value="2">
			น้ำตาล</label>
		<label>
			<input type="checkbox" name="flavoring[]" value="3">
			น้ำปลา</label>
		<label>
			<input type="checkbox" name="flavoring[]" value="4">
			พริกป่น</label>
		<!-- แสดง error ตรงนี้ อย่าลืม  class="error" -->
		<label for="flavoring[]" class="error"></label>
	</div>
	<div class="form-inline">
		<div class="form-group"><!-- input text ธรรมดา -->
			<label>สั่งวันที่
				<input type="text" name="dateOrder" required data-rule-date="true">
			</label>
		</div>
		<div class="form-group"><!-- input date -->
			<label>ส่งวันที่
				<input type="date" name="dateDelivery" required>
			</label>
		</div>
	</div>
	<div class="form-inline">
		<div class="form-group"><!-- min and max length -->
			<label>
				<input type="text" id="sendto" name="sendto" required minlength="10" maxlength="50" data-rule-email="true">
				Email</label>
		</div>
		<div class="form-group"> <!-- data-rule-equalTo id sendto -->
			<label>
				<input type="email" id="sendtoSame" name="sendtoSame" required data-rule-equalTo="#sendto">
				Email Confirm</label>
		</div>
	</div>
	<div class="form-inline">
		<div class="form-group">
			<label>รับเฉพาะภาพ
				<input type="file" name="image" accept="image/*">
			</label>
		</div>
		<div class="form-group"><!-- style input -->
			<label class="btn btn-primary">รับแต่ .jpeg
				<input type="file" name="jpeg" accept="image/jpeg" style="display:none;">
			</label>
		</div>
	</div>
	<div class="form-inline">
		<div class="form-group">
			<label>ข้าวเปล่า
				<input type="text" name="rice" data-rule-number="true">
			</label>
		</div>
		<div class="form-group">
			<label>แคปหมู (ปลีก สั่งเป็นขีดได้ เช่น 0.5)
				<input type="number" name="friedPorkSkin" step="0.1">
			</label>
		</div>
		<div class="form-group"><!-- custom message -->
			<label>แคปหมู (ส่ง kg.)
				<input type="number" name="friedPorkSkin" data-rule-digits="true" data-message-digits="ขายแต่เป็น KG ครับ">
			</label>
		</div>
	</div>
	<div class="form-group">
		<p>เส้น</p>
		<!-- ใส่ required ใน input ตัวแรกก็พอ -->
		<label>
			<input type="radio" name="noodle" value="1" required>
			เส้นหมี่</label>
		<label>
			<input type="radio" name="noodle" value="2">
			เส้นเล็ก</label>
		<label>
			<input type="radio" name="noodle" value="3">
			เส้นใหญ่</label>
		<label>
			<input type="radio" name="noodle" value="4">
			เส้นหมี่</label>
		<!-- แสดง error ตรงนี้ อย่าลืม  class="error" -->
		<label for="noodle" class="error"></label>
	</div>
	<div class="form-group">
		<label>ลวกนานมั๋ย
			<input type="range" min="2" max="8" step="1">
		</label>
	</div>
	<div class="form-inline">
		<div class="form-group">
			<label>เว็บบริษัท
				<input type="text" name="officeUrl" data-rule-url="true">
			</label>
		</div>
		<div class="form-group">
			<label>เว็บส่วนตัว
				<input type="url" name="blogUrl">
			</label>
		</div>
	</div>
	<input type="submit" value="Submit">
</form>
<script src="assets/jQuery/jquery.min.js"></script>
<script src="plus/jQuery/jquery-validation/jquery.validate.min.js"></script>
<script>
$(function()
{
	$('#formA').validate();
});
</script>
</body>
</html>

About the author

phunsanit administrator

Leave a Reply