ฐานข้อมูลระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล

Byphunsanit

ฐานข้อมูลระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล

จะทำระบบดึงข้อมูลหลายระดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล ของประเทศไทย โดยถ้าเลือกจังหวัดแล้วจะแสดงอำเภอในจังหวัดนั่นๆ ให้เลือก แล้วสามารถเลือกตำบลได้ต่อไป

ข้อมูลตำบลมีให้โหลดโดยค้นหาว่า ฐานข้อมูล ไทยตำบล ผมไม่ทราบว่าใครเป็นคนทำคนแรก แต่ก็ขอขอบคุณที่แบ่งปันครับ ^_^
เวอร์ชั่นล่าสุดน่าจะเป็นของบล๊อก ScriptCase มีการใส่รหัสไปรษณีย์ เพิ่มเข้ามาด้วย

 1. สร้างตารางข้อมูลก่อน จากไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บด้านบน หรือจากที่อื่นครับ
 2. สร้างไฟล์ thailandJSON.php ดึงข้อมูลตามตัวอย่าง
  <?php
  $dsn = mysqli_connect('localhost','root','','iso 3166-2') or die('Error ' . mysqli_error($link));
  mysqli_query($dsn, "SET NAMES 'utf8';");
  
  switch($_REQUEST['subdivisions'])
  {
  	case 'province' :
  	{
  		$sql = 'SELECT `PROVINCE_ID` AS value, `PROVINCE_NAME` AS text
  FROM `province`
  ORDER BY CONVERT(`PROVINCE_NAME` USING TIS620) ASC';
  	}break;
  	case 'amphur' :
  	{
  		$sql = 'SELECT `AMPHUR_ID` AS value, `AMPHUR_NAME` AS text
  FROM `amphur`
  WHERE `PROVINCE_ID` = '.$_REQUEST['parent_id'].'
  ORDER BY CONVERT(`AMPHUR_NAME` USING TIS620) ASC';
  	}break;
  	case 'district' :
  	{
  		$sql = 'SELECT `DISTRICT_ID` AS value, `DISTRICT_NAME` AS text
  FROM `district`
  WHERE `AMPHUR_ID` = '.$_REQUEST['parent_id'].'
  ORDER BY CONVERT(`DISTRICT_NAME` USING TIS620) ASC';
  	}break;
  }
  
  $result = mysqli_query($dsn, $sql);
  $datas = array();
  while($row = mysqli_fetch_array($result))
  {
  	array_push($datas, ['value' => $row['value'], 'text' => $row['text']]);
  }
  
  header('Content-type: application/json; charset=utf-8');
  echo json_encode($datas);
  
 3. ทดลองเรียกใช้งาน ดู
  • ../thailandJSON.php?subdivisions=province
  • ../thailandJSON.php?subdivisions=amphur&parent_id=1
  • ../thailandJSON.php?subdivisions=district&parent_id=22

อย่าลืมแก้ ข้อมูล การ connect ให้ตรงกับตอนสร้างฐานข้อมูลด้วย

About the author

phunsanit administrator

Leave a Reply