ขึ้นบรรทัดใหม่ใน textarea

Byphunsanit

ขึ้นบรรทัดใหม่ใน textarea

ข้อมูลถูกเก็บไว้เป็น string ยาวๆ โดยแบ่งหัวข้อย่อยโดยใช้ @ นำหน้า ต้องการให้แสดงใน textarea โดยขึ้นบรรทัดใหม่ที่ละหัวข้อจะได้อ่านง่ายหน่อย

การเขียนให้ javascript จัดรูปแบบให้เขียนได้ในบรรทัดเดียว

string.split('\n').join('').split('@').join('\n@').replace(/^\s/, '');

ทดลอง หรือเขียนดูเอง ถ้า textarea id เท่ากับ detail จะเขียน code ง่ายๆได้เป็น

<!doctype html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>jQuery: textarea newline</title>
  <link href="../vendor/twbs/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body>
  <h1>Textarea newline</h1>
  <form action="values.php" class="form-horizontal" id="formA" method="post">
    <div class="form-group">
      <label for="detail">Example textarea</label>
      <textarea class="form-control" id="detail" rows="10"></textarea>
    </div>
  </form>
  <div class="col-sm-12" id="resultA"></div>
  <script src="../vendor/components/jquery/jquery.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function () {
      let textarea = $('#detail');

      function format() {
        let temp = textarea.val().split('\n').join('').split('@').join('\n@').replace(/^\s/, '');
        textarea.val(temp);
      }

      format();
      textarea.on('change', function () {
        format();
      });
    });
  </script>
</body>

</html>

About the author

phunsanit administrator

Leave a Reply