Yii2 Fixed jQuery version

Yii2 Fixed jQuery version

งานที่ทำใช้ jQuery plugin ที่จำกัดอยู่ที่ไม่เกินเวอร์ชั่น 2.1.3 เท่านั้น แต่ทุกครั้งที่ update yii โดยใช้คำสั่ง composer update มันจะเปลี่ยนเจคิวรี่เป็นตัว 2.1.4 ทุกครั้ง ต้องมาเปลี่ยนทุกครั้งเลย แก้ได้โดยไปสั่งใช้คอมโพสเซอร์โหลดตัวที่ต้องการมา

 1. แก้ composer.json เพิ่ม
    "require": {
  ...
      "components/jquery": "2.1.3"
  ...
    },
  
 2. ไปใช้ command พิมพ์ composer update มันจะโหลดเจคิวรี่มาเก็บไว้ที่ \vendor\components\jquery
 3. สั่งให้ยีสองโหลด jquery ตัวนี้มาใช้โดยกำหนด
  ...
    'components'   => [
  ...
      'assetManager' => [
        'bundles' => [
          'yii\web\JqueryAsset' => [
            'baseUrl' => '@web',
            'js' => [
              '../../vendor/components/jquery/jquery.min.js',
            ],
            'sourcePath' => null
          ],
        ],
      ],
  ...
  

yii จะเปลี่ยน link จาก

<script src="/YiiAdvanced/frontend/web/assets/41df07c8/jquery.js"></script>

เป็น

<script src="/YiiAdvanced/frontend/web/../../vendor/components/jquery/jquery.min.js"></script>

หลังจากนี้ถึงจะอัพเดตกี่ครั้ง jquery ก็จะยังเป็นตัวเดิมอยู่

About the author

phunsanit administrator