Tag Archive uninstall

Byphunsanit

Remove babylon search ใน Firefox

อยู่ๆก็มีเจ้าbabylon มาแทน Google หาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ อยากให้กลับไปเป็นพี่เกิ้นเหมือนเดิม ทำตามนี่ครับ

  1. พิมพ์ about:config ในช่องที่ไว้กรอก URL
  2. กดปุ่ม ตกลงเราจะระมัดระวัง
  3. จะเข้าอีกหน้าหนึ่ง ตรงช่องค้นหา (ด้านล่างนะครับ ไม่ใช่ช่องค้นหาปกติ) ใส่คำว่า Babylon ลงไป
  4. รายการจะเหลือแค่สิ่งที่เกี่ยวกับเจ้า Babylon จอมยุ่ง จะเห็นว่าสถานะจะขึ้นว่า ตั้งค่าโดยผู้ใช้ คลิกขวาบรรทัดนั้น เลือก กลับค่าเดิม ไล่เปลี่ยนบรรทัดอื่นให้หมด
  5. เปิด tab ใหม่ จะกลับไปเป็น Firefox แบบเดิมๆครับ