Tag Archive align

สะสาง css ยุ่งโดย CSScomb

เจอ css ที่มันเขียนแบบวุ่นมากๆ ไม่เป็นระเบียบเลย เดิมจะใช้ Dreamweaver ช่วยจัด แต่หลังๆ พยามจะใช้โปรแกรม freeware / opensource มากขึ้นก็ไปเจอ CSScomb เป็น css formatter ที่ทำงานได้กับหลายๆโปรแกรมๆ รวมทั้ง sublime ด้วย

ถ้าไม่เคยลง package control มาก่อนให้ลง package control ก่อน

 1. โดยไปที่ View > Show Console จะมี กล่องเปิดขึ้นมา
  • sublime 3 ใส่
   import urllib.request,os,hashlib; h = 'eb2297e1a458f27d836c04bb0cbaf282' + 'd0e7a3098092775ccb37ca9d6b2e4b7d'; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( urllib.request.ProxyHandler()) ); by = urllib.request.urlopen( 'http://packagecontrol.io/' + pf.replace(' ', '%20')).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); print('Error validating download (got %s instead of %s), please try manual install' % (dh, h)) if dh != h else open(os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write(by)
  • หรือ ถ้าใช้ sublime 2 ใส่

   import urllib2,os,hashlib; h = 'eb2297e1a458f27d836c04bb0cbaf282' + 'd0e7a3098092775ccb37ca9d6b2e4b7d'; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); os.makedirs( ipp ) if not os.path.exists(ipp) else None; urllib2.install_opener( urllib2.build_opener( urllib2.ProxyHandler()) ); by = urllib2.urlopen( 'http://packagecontrol.io/' + pf.replace(' ', '%20')).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); open( os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write(by) if dh == h else None; print('Error validating download (got %s instead of %s), please try manual install' % (dh, h) if dh != h else 'Please restart Sublime Text to finish installation')
 2. รอให้ มี box เตือนขึ้นมาปิดซับลาม แล้วเปิดขึ้นมาใหม่

ลง phpfmt โดย

 1. กด ctrl shift และ P พร้อมกัน จะมี กล่องขึ้นมาด้านบนตรงกลาง
 2. เลือก Package Control: Install Package
 3. เลือก CSScomb

กำหนดรูปแบบได้โดย

 1. ไปเลือก option จากเครื่องมือในเว็บ Build config คลิกแบบที่ชอบไปเรื่อย ของผมได้
  [{
  	"always-semicolon": true,
  	"block-indent": "\t",
  	"color-case": "lower",
  	"color-shorthand": false,
  	"element-case": "lower",
  	"eof-newline": false,
  	"leading-zero": true,
  	"quotes": "double",
  	"remove-empty-rulesets": true,
  	"sort-order-fallback": "abc",
  	"space-after-colon": " ",
  	"space-after-combinator": " ",
  	"space-after-opening-brace": "\n",
  	"space-after-selector-delimiter": "\n",
  	"space-before-closing-brace": "\n",
  	"space-before-colon": "",
  	"space-before-combinator": " ",
  	"space-before-opening-brace": "\n",
  	"space-before-selector-delimiter": "",
  	"space-between-declarations": "\n",
  	"strip-spaces": true
  }]
 2. ไปที่ Preference > Package Settings > CSScome > Seetings – user วางที่ copy มา ทับของเดิมได้เลย

  ทดลองใช้โดย Tools > Run CSScomb ถึงจะทำได้ไม่เท่าที่หวังแต่ก็ช่วยได้เยอะอยู่

จัด code php ตาม PHR 2 สำหรับคนไม่ใช้ PHP7

จากที่เคยเขียนเรื่อง จัด code php ตาม PHR 2 และหลังจากใช้ไปก็เจอปัญหาจึงเขียนเรื่อง phpfmt : PHP 70 or newer is required. จนเจอวิธีแก้ปัญหาจริงๆ

สาเหตุของปัญหาคือ phpfmt มันใช้ PHP 7 ในการจัดรูปแบบแต่ว่า project ที่ทำมีความจำเป็นต้องใช้ PHP 5.6 โดยตัว php-fmt ได้เตรียมทางออกไว้ให้แล้วแต่เพราะว่าไม่ได้หารีบเลยแก้แบบด่วนๆไปก่อน

 1. ไปที่ PHP Downloads โหลด php 7 มาติดตั้ง โดยผมเก็บไว้ที่ C:\php7
 2. เปิด sublime ไปที่ Preference > package settings > phpfmt > Settings – Default จะมีไฟล์ถูกเปิดขึ้นมาก แก้ php_bin ตามตัวอย่าง
  {
  	"option": "value",
  	"php_bin":"C:/php7/php.exe",
  	"version": 4
  }
  

  แค่นี้สามารถใช้ phpfmt จัด code ให้ได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้ พีเอชพี 7 ได้แล้ว อาจจะปรับแต่งการจัด code ได้โดยไปที่ Preference > package settings > phpfmt > Settings – User แก้ไฟล์ตามตัวอย่าง

  {
  	"autocomplete": true,
  	"format_on_save": true,
  	"psr1": true,
  	"psr2": true,
  	"version": 1
  }
  

จัด code php ตาม PHR 2

ผู้พัฒนา framewordk หลายๆเจ้าช่วยกันออกแบบมาตราฐานการจัด code php ให้เป็นมาตราฐานเดียวกัน จะได้ดูง่าย เรียกว่า coding style guide “PSR” รายละเอียดมีไม่กี่ข้อ ประมาณ 1 หน้า A4 เท่านั้นแต่การที่ต้องมาจัด code ทุกหน้า (วันนี้ผมจัดไป 500 ไฟล์) ก็เยอะไป แถมเสี่ยงที่จะทำผิดพลาดสูง

ใน Sublime Text จะมี plugins ชื่อ phpfmt สามารถช่วยเราจัดรูปแบบให้ทุกครั้งที่บันทึกข้อมูล (^_^)

ถ้าไม่เคยลง package control มาก่อนให้ลง package control ก่อน

 1. โดยไปที่ View > Show Console จะมี กล่องเปิดขึ้นมา
  • sublime 3 ใส่
   import urllib.request,os,hashlib; h = 'eb2297e1a458f27d836c04bb0cbaf282' + 'd0e7a3098092775ccb37ca9d6b2e4b7d'; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( urllib.request.ProxyHandler()) ); by = urllib.request.urlopen( 'http://packagecontrol.io/' + pf.replace(' ', '%20')).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); print('Error validating download (got %s instead of %s), please try manual install' % (dh, h)) if dh != h else open(os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write(by)
  • หรือ ถ้าใช้ sublime 2 ใส่

   import urllib2,os,hashlib; h = 'eb2297e1a458f27d836c04bb0cbaf282' + 'd0e7a3098092775ccb37ca9d6b2e4b7d'; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); os.makedirs( ipp ) if not os.path.exists(ipp) else None; urllib2.install_opener( urllib2.build_opener( urllib2.ProxyHandler()) ); by = urllib2.urlopen( 'http://packagecontrol.io/' + pf.replace(' ', '%20')).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); open( os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write(by) if dh == h else None; print('Error validating download (got %s instead of %s), please try manual install' % (dh, h) if dh != h else 'Please restart Sublime Text to finish installation')
 2. รอให้ มี box เตือนขึ้นมาปิดซับลาม แล้วเปิดขึ้นมาใหม่

ลง phpfmt โดย

 1. กด ctrl shift และ P พร้อมกัน จะมี กล่องขึ้นมาด้านบนตรงกลาง
 2. เลือก Package Control: Install Package
 3. เลือก phpfmp

หลังจากลงปลั๊กอินแล้ว เราจะปรับแต่งตัวเลือกต่างๆ ได้ทาง command (มีเยอะมาก) โดยดูได้จาก phpfmtจะใช้ตัวไหนก็ กด ctrl shif p พร้อมกัน แล้วพิมพ์ลงไปได้เลย
ที่ผมใช้คือ

phpfmt: indentation with spaces
ให้ใช้ space ในการเยื้อง code จริงๆผมชอบใช้ tab ในการจัดมากกว่า (อักษรว่าง 4 ตัว แทนได้ด้วยอักษร tab แค่ตัวเดียว source file ของเราจะเล็กลงไปได้เยอะถ้าใช้เท็บ) แต่มาตราฐาน PSR ไม่ให้ใช้ tab ครับ อะไม่เท็บก็ no tab
phpfmt: toggle auto align
ให้มันจัด code อัตโนมัติเลย ไม่ต้องมาสั่งอยู่
phpfmt: toggle autocomplete
ช่วยเติม code ให้เรา
phpfmt: toggle format on save
ปลี่ยนไฟล์เป็น UTF-8 without BOM
phpfmt: toggle PSR2
ใช้ formatt แบบล่าสุด

ดูเพิ่มเติม phpfmt : PHP 70 or newer is required.