Tag Archive เมเนจเม้นท์

Byphunsanit

โปรแกรมจัดการ mysql ง่ายๆ เร็วๆ

การจัดการ database คู่บุญ PHP อย่าง MySql หรือ mariadb ร้อยทั้งร้อย และทุกโฮสต์เตรียมเอาไว้ให้ใช้คือ phpMyAdmin แต่มันตัวอ้วนใหญ่ขึ้นทุกๆปี ตามลูกเล่นที่มากขึ้น ถ้ารีบเอางานขึ้นหรือเตรียมไว้เป็นช่องทางฉุกเฺฉินขอแนะนำ Adminer เป็นมายเอสคิวเอล management ที่ตัวเล็กกว่าเยอะ ฟรี ที่สำคัญคือมีไฟล์แค่ไฟล์เดียว

การติกตั้งแค่โหลดมากจากเว็บ เปลี่ยนชื่อซะหน่อยเพื่อความปลอดภัย ให้เป็นชื่อแบบที่เรารู้อยู่แค่คนเดียว แล้ว ftp ขึ้นไป เรียกใช้ได้เลย อาจจะไม่ถนัดเท่าตัวเดิมแต่การติดตั้ง script import export data แบ็คอัพแก้ตารางก็ทำได้ดี สะดวกพอใช้