Tag Archive ถ่วง

Byphunsanit

เขียน PHP ให้ทำงานช้า

ปกติคุณจะเห็นบทความที่จะทำให้ php ที่ทำงานเร็วอยู่แล้วเร็วขึ้นไปอีก แต่วันนี้เราจะทำสิ่งตรงข้ามกับสามัญสำนึกครับ
ทำไม่ต้องเขียนให้ทำงานช้า?
บางครั้งเพื่อที่จะทดสอบการทำงานของระบบเช่น ถ้าเซิร์ฟเวอร์ทำงานช้า JavaScript หรือ Ajax จะทำงานโดยสมบูรณ์รึเปล่า เขียน ajax แบบมี preload บางคนอาจจะทดสอบโดยเขียนลูปจำนวนมากๆ หรือ ดึงข้อมูลจากดาต้าเบสจำนวนมาก มีวิธีที่ง่ายกว่านั้น และที่สำคัญคือ php มีฟังก์ชั่นไว้ให้แล้ว คือ ฟังก์ชั่น sleep (ให้กระต่ายอย่าง php นอนรอไปก่อน)

<?php
echo 'เริ่มต้นเวลา '.date('h:i:s')."n";
/* เวลางีบกลางวัน หน่วยเป็นวินาทีครับ */
sleep(30);
echo 'สิ้นสุดเวลา '.date('h:i:s')."n";
echo 'ช้าไปเท่าไหร่เนี่ย';