Tag Archive ติดตั้ง

windows: ลงโปรแกรมหลายเครื่อง

ถ้าต้องลงโปรแกรมเหมือน ๆ กันหลาย ๆ เครื่อง หรือตามไปอัพเดตโปรแกรมทุกเครื่องให้เป็นตัวล่าสุด จะดีมั๋ยถ้าจะลดเวลาที่ต้องใช้ลงไป ใช้สคริปท์ง่าย ๆ หมือนฝั่่ง Linux ที่ใช้ไฟล์เดียวก็ลงโปรแกรมที่ต้องใช้ได้ครบ

ก่อนอื่นโปรแกรมตัวนี้ชื่อ Chocolatey ไม่ต้องไปดาวน์โหลดมาก่อน วิธีติดตั้งมีทั้งแบบใช้คนเดียวและแบบองค์กรขนาดใหญ่ เพื่ออธิบายง่าย ๆ และที่ใช้ตอนนี้ไม่ได้มีเครื่องที่ต้องลงโปรแกรมมาก ขอใช้แบบลงส่วนตัวละกัน

 1. เปิด PowerShell ขึ้นมาโดนสิทธิ administrator copy
  Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(‘https://community.chocolatey.org/install.ps1’))
  ไปวางแล้ว enter ก็ลงโปรแกรมติดตั้งเสร็จแล้ว
 2. ต่อไปคือสร้างลิสต์โปรแกรมที่จะติดตั้งลงเครื่องอื่น ๆ ขึ้นมาเพื่อความสดวกจะติดตัว Chocolatey Gui ( ทำแค่เครื่องของเราเครื่องเดียวก็พอ ) พิมพ์ choco install chocolateygui ใน PowerShell แลัว enter
  1. เปิดโปรแกรม Chocolatey GUI จากเมนูของ windows โดยสิทธิ administrator จะเห็นว่าซ้ายมือจะมีอยู่ 2 เมนูคือ
   • This PC คือรายชื่อโปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่องเรา
   • chocolatey จะเป็นหน้าที่ไว้ค้นหาโปรแกรมที่จะติดตั้ง ต้องการจะติดตั้งโปรแกรมอะไรก็ค้นหาเอาจากหน้านี้ คลิกขวา install มันจะดาวน์โหลดโปรแกรมและติดตั้งให้เอง
  2. เมื่อลง program ที่ต้องการครบแล้วไปที่ This PC มุมขวาบนจะมีปุ่ม Export ให้เซฟไฟล์ไว้ใน flash drive จะเป็นไฟล์ Chocolatey.config
 3. ไปที่เครื่องที่จะติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเปิด PowerShell ขึ้นมาโดนสิทธิ administrator และลง Chocolatey เหมือนขั้นตอนที่ 1
 4. ติดตั้งโปรแกรมในลิสต์โดยใช้ choco install <path-to-exported-file> เช่น choco install “E:\Chocolatey.config” โปรแกรมจะถูกติดตั้งเพิ่มตามที่มีอยู่ในลิสต์ที่ได้ทำไว้
 5. เวลาผ่านไปโปรแกรมที่ลงไว้เริ่มเก่าแล้วก็สั่งอัพเดตโดยใช้ choco upgrade all -y ถ้าจะ upgrade บางโปรแกรมหรือจะยกเว้นบางโปรแกรมก็ทำตามคู่มือ https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/upgrade

ถ้าไม่เข้าใจลองดูวิธีได้จากคู่มือ https://docs.chocolatey.org/en-us/chocolatey-gui/user-interface/main-window/actions/export ตัวสคริปต์ที่มันใช้เป็นไฟล์ง่าย ๆ อย่างที่ผมใช้คือ

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<packages>
 <package id="avastfreeantivirus" version="21.6.6446.0" />
 <package id="chocolatey-core.extension" version="1.3.5.1" />
 <package id="chocolatey-dotnetfx.extension" version="1.0.1" />
 <package id="chocolatey-visualstudio.extension" version="1.9.0" />
 <package id="chocolatey-windowsupdate.extension" version="1.0.4" />
 <package id="chocolatey" version="0.10.15" />
 <package id="chocolateygui" version="0.18.1" />
 <package id="dotnetfx" version="4.8.0.20190930" />
 <package id="filezilla" version="3.55.1" />
 <package id="Firefox" version="91.0" />
 <package id="gimp" version="2.10.24.3" />
 <package id="GoogleChrome" version="92.0.4515.131" />
 <package id="googledrive" version="2.34.5075.1619" />
 <package id="greenshot" version="1.2.10.6" />
 <package id="keepass.install" version="2.48.1" />
 <package id="microsoft-teams" version="1.4.00.19572" />
 <package id="microsoft-windows-terminal" version="1.9.1942.0" />
 <package id="notepadplusplus.install" version="8.1.2" />
 <package id="postman" version="8.9.1" />
 <package id="sourcetree" version="3.4.1" />
 <package id="visualstudio-installer" version="2.0.1" />
 <package id="vlc" version="3.0.16" />
 <package id="winmerge" version="2.16.12" />
</packages>

จะลองแก้เองเพื่อที่จะใช้กับ user หลาย ๆ กลุ่มก็ได้ครับ กลุ่มนี้เพิ่มบรรทัดนี้ อีกกลุ่มลงอีกโปรแกรมก็แค่ copy ไปอีกไฟล์ แล้วเพิ่มลดรายชื่อโปรแกรมเอา

PowerBuilder 8: ติดตั้ง

จริงๆ แล้ว PowerBuilder 8 ออกมาในปี 2001 มาติดตั้งปีนี้ 2021 ก็ 20 ปีพอดี ถ้าจะนับเป็นคนก็เป็นหนุ่มสาวกันแล้วละ แน่นอนว่ามันไม่ทันกับ windows 10 แน่นอน การลงมันเลยต้องมีการติดตั้งที่พิเศษจากโปรแกรมอื่นๆ

 1. หาตัวติดตั้งมาก่อน หาโหลดไม่ได้แล้วจัดเป็นโปรแกรม classic ที่ใช้ตอนนี้ได้เป็นมรดกมาจากรุ่นพี่ ถ้ามีแล้วจงรักษาเอาไว้ให้ดี
 2. ไปคลิกที่ตัวติดตั้ง C:\PowerBuilder v.8\pb 8.01\Setup.exe
  1. ในหน้า Select Components ให้เอา PowerBuilder, PowerDynamo และ Adaptive Server Anyware ออกไปก่อนเพราะถ้าติดตั้งตอนนี้มันจะค้างที่ 70% ถ้าเจอค้างกด end task ตัวติดตั้งตัวแรกทิ้งไปเลย
  2. ติดตั้งโปรแกรมโดยเลี่ยงทั้ง 3 โปรแกรมให้มากที่สุด restart
  3. ติดตั้งโปรแกรม C:\PowerBuilder v.8\pb 8.01\Setup.exe ใหม่อีกครั้ง คราวนี้เลือกติดตั้งทุกตัว
 3. update โดยติดตั้ง C:\PowerBuilder v.8\PB 8.02\PB802.zip\PB802.exe
 4. update โดยติดตั้ง C:\PowerBuilder v.8\PB 8.03\PB803.zip\PB803.exe
 5. โปรแกรมจะถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคู่มือจะไม่สามารถกด F1 จากตัวโปรแกรมได้ ให้ไปล้วง short cut ออกมาจาก C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sybase\PowerBuilder 8.0\

อ่านเพิ่มเติม https://pitt.plusmagi.com/powerbuilder-8-ภาษาไทย

เซ็ต JAVA_HOME

ตัวอย่างการตั้งค่า system variables สำหรับการชี้ Java Development Kit (JDK) ที่ติดตั้งในเครื่อง

 1. ในช่องค้นหาพิมย์ว่า edit environment variables for your account
 2. คลิกรายการแรกที่เจอ
 3. ด้านล่าง System variables คลิก New..
 4. ช่อง Variable name: ใส่ JAVA_HOME
 5. ช่อง Variable value: ใส่ path jdk ที่ติดตั้งไว้ เช่น C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_80
  Note: อย่าใส่ \bin ลงไปในขั้นตอนนี้
 6. คลิก OK
 7. คลิก Variable ที่ชื่อ Path เพิ่ม %JAVA_HOME%\bin ลงไป ถ้าเป็น windows เก่ากว่า windows 10 ใช้ ; คั่นกับรายการอื่นๆ
  Note: ตัวแปรนี้จะทำให้สามมารถใช้ java commands ได้จากทุกที่
 8. คลิก OK
 9. คลิก OK
 10. ทดสอบโดยการเปิด command ขึ้นมาใหม่ พิมย์[code language=”text”]java -version[/code]จะเห็นข้อความประมาณ[code language=”text”]java version "1.7.0_80" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_80-b15) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.80-b11, mixed mode)[/code]

ติดตั้ง composer แบบ manual

ต้องลง composer แต่ไม่มีสิทธิติดตั้งโปรแกรม หรือต้องลงหลายเครื่องๆ การลงแบบ manual จะเร็วกว่า

ติดตั้งโดย

 1. สร้างโฟลเดอร์ ขึ้นมา โดยปกติจะอยู่ที่ C:\ProgramData\ComposerSetup\bin
 2. สร้างไฟล์ composer.bat
  [code language="text" title="composer.bat"] @echo OFF
  :: in case DelayedExpansion is on and a path contains !
  setlocal DISABLEDELAYEDEXPANSION
  php "%~dp0composer.phar" %*[/code]
 3. download composer.phar มาจาก Download Composer มา save ไว้
 4. เพิ่ม Path variable ตามวิธี แก้ / เพิ่ม windows environment variables registry
 5. ทดสอบโดยใช้ command
  [code language="text" title="command"] composer –v[/code]

ถ้ายังใช้ไม่ได้ ให้ restart explorer.exe จากนั้นเปิด command line ใหม่ลองเช็คอีกครั้ง จะได้ไม่ต้อง restart windows ใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ติดตั้ง laravel ลั๊ลลาเวล

 1. ก่อนอื่นถ้าไม่มี composer ก็ลงมันก่อน
 2. จากนั้น update เจ้า composer ซะก่อนตามธรรมเนียม รีสตาร์ต เพื่อป้องกันปัญหาเปิด command ออกมาพิมพ์[code language=”text”]
  composer self-update
  [/code]
 3. เพิ่มตัวติดตั้ง laravel ก่อนด้วยคำสั่ง[code language=”text”]
  composer global require "laravel/installer"[/code]
 4. ไปที่ที่จะเก็บงานก่อน[code language=”text”]
  D:
  cd D:\xampp\htdocs
  [/code]
 5. สร้างโปรเจคใหม่ชื่อ laravel52[code language=”text”]
  composer create-project –prefer-dist laravel/laravel laravel52
  [/code] ตอนนี้ไฟล์จะถูกสร้างขึ้นมาใน D:\xampp\htdocs\laravel52 เป็นอันสร้างโครงสร้างสำเร็จ
 6. เชื่อมต่อ database โดยไปที่ file \config\database.php แก้ [code language=”text” title=”configdatabase.php”]
  ‘default’ => env(‘DB_CONNECTION’, ‘mysql’),
  [/code]เป็นชนิดฐานข้อมูลที่ใช้ได้คือ

  • MySQL
  • Postgres
  • SQLite
  • SQL Server

  หลังจากนั้นก็ไปแก้ ในอาเรย์ connections เฉพาะ index ที่ตรงกับค่าของ DB_CONNECTION

 7. สร้างตารางใหม่โดย command[code language=”text”]
  cd laravel52
  php artisan migrate
  [/code]เข้าไปดูใน databse ไม่มีอะไรเกิดขึ้น งง ซิครับ
 8. เป็นเพราะ laravel ใช้ config ในไฟล์ .env แก้[code language=”text” title=”.env”]
  DB_CONNECTION=mysql
  DB_HOST=127.0.0.1
  DB_PORT=3306
  DB_DATABASE=homestead
  DB_USERNAME=homestead
  DB_PASSWORD=secret
  [/code] และ command[code language=”text”]
  php artisan migrate
  [/code]อีกครั้ง ถ้า config ถูกต้องจะมีตาราง migrations, password_resets, users ขึ้นมา

การติดตั้งเบื่้อต้นสำเร็จแล้ว

ติดตั้ง yii 2 advance ผ่าน composer

YII เพิ่งออกเวอร์ชั่น 2 มาวันที่ 12 ตุลาคม พ ศ 2557 เลยเอามาลองของซักหน่อย ก่อนอื่นให้ลง composer สำหรับติดตั้งตามยุคสมัย (จริงๆ โหลด zip มาแตกเองง่ายกว่าด้วยซ้ำไป ถ้าไม่ต้องการใช้ composer ให้โหลด zip มาแล้วข้ามขั้นตอนที่ 1 ไปเลยครับ)

 1. ก่อนอื่น update เจ้า composer ซะก่อนตามธรรมเนียม รีสตาร์ต เพื่อป้องกันปัญหาเปิด command ออกมาพิมพ์
  [code language=”text”]
  composer self-update
  [/code]
  ลง composer asset plugin ทำครั้งเดียวไม่ต้องทำอีก
  [code language=”text”]
  composer global require "fxp/composer-asset-plugin:1.0.0"
  [/code]
  โดยปกติ จะสร้าง yii project ได้โดยคำสั่ง
  [code language=”text”]
  composer create-project –prefer-dist yiisoft/yii2-app-basic basic
  [/code]
  composer จะ copy ไปไว้ใน folder ชื่อ basic งานที่จะทำเหมาะกับ yii Advanced Application Template มากกกว่า ที่ต่างกันคือ

  • แยก Front- and และ back-end apps ระบบใหญ่ๆ ควรแยกไว้เพื่อความสะดวกที่สำคัญ yii สามารถใช้ configuration และ model ร่วมกันได้ ทั้ง 2 ฝั่ง
  • User model มีระบบ login, User signup and password restore เบื้องต้นติดมาด้วย

  และต้องการให้เก็บใน D:\xampp\htdocs\YiiAdvanced ให้เปลี่ยนคำสั่งเป็น
  [code language=”text”]
  composer create-project –prefer-dist yiisoft/yii2-app-advanced D:\xampp\htdocs\YiiAdvanced
  [/code]

 2. ปรับสภาพแวดล้อมให้ช่วยเขียน code ได้ง่ายขึ้น
  • ไปที่เราติดตั้ง php ไว้ก่อน พิมพ์
   [code language=”text”]
   cd c:\xampp\php
   [/code]
  • พิมพ์
   [code language=”text”]
   php D:\xampp\htdocs\YiiAdvanced\init
   [/code]
  • เลือก Development พิมพ์ 0 enter ขึ้นจริง 1 enter
 3. สร้าง database
  • สร้าง database เปล่าๆ ไว้ก่อน ของผมชื่อ YiiAdvanceDB
  • ไปที่ common/config/main-local.php ใน folder ที่เราสร้างไว้ เพิ่ม database connection ใน components ตามตัวอย่าง
   [code language=”php”]
   ‘components’ => [
   ‘db’ => [
   ‘class’ => ‘yii\db\Connection’,
   ‘dsn’ => ‘mysql:host=localhost;dbname=YiiAdvanceDB’,
   ‘username’ => ‘root’,
   ‘password’ => ”,
   ‘charset’ => ‘utf8’,
   ],
   [/code]
  • Command กลับไปที่เราเก็บ project file
   [code language=”text”]
   d:
   cd D:\xampp\htdocs\YiiAdvanced
   [/code]
  • พิมพ์
   [code language=”text”]
   yii migrate[/code]
   ตอบ yes ดูในฐานข้อมูล จะมีตาราง user กับ migrate เพิ่มขึ้นมา

การเตรียมโปรเจ็คด้วยยี่สำเร็จแล้ว! หวังว่าคงเข้าใจมากกว่าในคู่มือเว็บ yii นะครับ

วิธีลง Python บน windows 7 / 8

ลงไพธอนใหม่ที่ไรเป็นจะต้องหาวิธีลงใหม่ทุกครั้ง เพราะว่าวิธีในคู่มือใช้กับ windows 7 / 8 ไม่ได้ เลยขอจดไว้กันลืม

 1. โหลด Python มาจากเว็บ ลงให้เรียบร้อย
 2. ไปที่ control panel (windows 8 กด win key + x ) > Control Panel > System and Security > System
 3. คลิก Advance system settings
 4. คลิกแท็ป Advance กดปุ่ม Environment Variables ด้านล่าง
 5. จะเห็นหน้าต่าง Environment Variables เปิดขึ้น
 6. กด New มา ใต้ System variables ในช่อง Variable name: ใส่ Path
  ช่อง Variable value ใส่ path ที่ลงโปรแกรมไว้เช่น C:Python27;C:Python27DLLs;C:Python27Lib;C:Python27Liblib-tk (ให้แทนที่ C:Python27 ด้วย path ที่ลง python ไว้)
 7. ทดสอบโดยเปิดหน้า command ชึ้นมาใหม่ พิมย์ echo %Path% ถ้าเห็น path ที่ใส่เข้าไปแสดงว่าใช้ได้