Tag Archive ติดตั้ง

Swagger: การติดตั้ง Swagger Editor

การเขียน OpenAPI เครื่องมือที่สามารถช่วยตรวจสอบและ test ได้คือ swagger-editor โดยสามารถ download มาติดตั้งในเครื่องของตัวเองได้

 1. ดาวน์โหลดตัว zip file จาก https://github.com/swagger-api/swagger-editor มาแตกไว้ในโฟลเดอร์ C:\swagger-api หรือจะใช้คำสั่ง

  git clone https://github.com/swagger-api/swagger-editor.git
 2. เปิด PowerShell แล้วไปที่ C:\swagger-api\swagger-editor
 3. ติดตั้ง http โดยคำสั่ง

  npm install -g http-server
 4. จากนั้นกลับออกมา 1 ระดับโดยคำสั่ง

  cd ../
 5. เปิด server โดยคำสั่ง

  http-server swagger-editor -a 127.0.0.1 -p 8080
 6. จากนั้นเปิด browser โดยใช้ URL: http://127.0.0.1:8081

เท่านี้ก็สามารถใช้ swagger-editor ได้โดยไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ตแล้ว
Cr.

ติดตั้ง SQL Server Management Studio (smss) แล้วค้าง

ถ้าติดตั้ง SQL Server Management Studio แล้วค้างอยู่ที่ข้อความ “Loading packages. Please wait…” เป็นชั่วโมงไม่ขยับไปไหน แก้ได้โดย

 1. พยาม Cancel ตัวติดตั้งก่อนถ้าทำไม่ได้ให้ end task ไปเลย
 2. ลบไฟล์ทั้งหมดใน temp file
  • โดยใส่ %temp% ใน Windows File Explorer แล้ว enter
  • หรือจะเปิด C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp ก็ได้
   จากนั้นลบไฟล์ทั้งหมด ที่สามารถจะลบได้ออกไป
 3. ลบ registry
  • เปิด command prompt โดยสิทธ์ administrator พิมพ์
   reg DELETE “HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft SQL Server Management Studio” /reg:32
   กด enter จะเห็นคำถาม
   Permanently delete the registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft SQL Server Management Studio (Yes/No)?
   พิมพ์ yes แล้ว enter
  • หรือเปิด registry editor โดยสิทธ์ administrator แล้วค้นหา “HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft SQL Server Management Studio” จากนั้นก็ลบออกไป
 4. restart windows อาจจะเข้าไปลบไฟล์อีกครั้ง
 5. ติดตั้ง smss ตามปกติ

ขอบคุณ How To Fix SSMS Installation Stuck Issue

windows: ลงโปรแกรมหลายเครื่อง

ถ้าต้องลงโปรแกรมเหมือน ๆ กันหลาย ๆ เครื่อง หรือตามไปอัพเดตโปรแกรมทุกเครื่องให้เป็นตัวล่าสุด จะดีมั๋ยถ้าจะลดเวลาที่ต้องใช้ลงไป ใช้สคริปท์ง่าย ๆ หมือนฝั่่ง Linux ที่ใช้ไฟล์เดียวก็ลงโปรแกรมที่ต้องใช้ได้ครบ

ก่อนอื่นโปรแกรมตัวนี้ชื่อ Chocolatey ไม่ต้องไปดาวน์โหลดมาก่อน วิธีติดตั้งมีทั้งแบบใช้คนเดียวและแบบองค์กรขนาดใหญ่ เพื่ออธิบายง่าย ๆ และที่ใช้ตอนนี้ไม่ได้มีเครื่องที่ต้องลงโปรแกรมมาก ขอใช้แบบลงส่วนตัวละกัน

 1. เปิด PowerShell ขึ้นมาโดนสิทธิ administrator copy
  Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(‘https://community.chocolatey.org/install.ps1’))
  ไปวางแล้ว enter ก็ลงโปรแกรมติดตั้งเสร็จแล้ว
 2. ต่อไปคือสร้างลิสต์โปรแกรมที่จะติดตั้งลงเครื่องอื่น ๆ ขึ้นมาเพื่อความสดวกจะติดตัว Chocolatey Gui ( ทำแค่เครื่องของเราเครื่องเดียวก็พอ ) พิมพ์ choco install chocolateygui ใน PowerShell แลัว enter
  1. เปิดโปรแกรม Chocolatey GUI จากเมนูของ windows โดยสิทธิ administrator จะเห็นว่าซ้ายมือจะมีอยู่ 2 เมนูคือ
   • This PC คือรายชื่อโปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่องเรา
   • chocolatey จะเป็นหน้าที่ไว้ค้นหาโปรแกรมที่จะติดตั้ง ต้องการจะติดตั้งโปรแกรมอะไรก็ค้นหาเอาจากหน้านี้ คลิกขวา install มันจะดาวน์โหลดโปรแกรมและติดตั้งให้เอง
  2. เมื่อลง program ที่ต้องการครบแล้วไปที่ This PC มุมขวาบนจะมีปุ่ม Export ให้เซฟไฟล์ไว้ใน flash drive จะเป็นไฟล์ Chocolatey.config
 3. ไปที่เครื่องที่จะติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเปิด PowerShell ขึ้นมาโดนสิทธิ administrator และลง Chocolatey เหมือนขั้นตอนที่ 1
 4. ติดตั้งโปรแกรมในลิสต์โดยใช้ choco install <path-to-exported-file> เช่น choco install “E:\Chocolatey.config” โปรแกรมจะถูกติดตั้งเพิ่มตามที่มีอยู่ในลิสต์ที่ได้ทำไว้
 5. เวลาผ่านไปโปรแกรมที่ลงไว้เริ่มเก่าแล้วก็สั่งอัพเดตโดยใช้ choco upgrade all -y ถ้าจะ upgrade บางโปรแกรมหรือจะยกเว้นบางโปรแกรมก็ทำตามคู่มือ https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/upgrade

ถ้าไม่เข้าใจลองดูวิธีได้จากคู่มือ https://docs.chocolatey.org/en-us/chocolatey-gui/user-interface/main-window/actions/export ตัวสคริปต์ที่มันใช้เป็นไฟล์ง่าย ๆ อย่างที่ผมใช้คือ

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<packages>
 <package id="avastfreeantivirus" version="21.6.6446.0" />
 <package id="chocolatey-core.extension" version="1.3.5.1" />
 <package id="chocolatey-dotnetfx.extension" version="1.0.1" />
 <package id="chocolatey-visualstudio.extension" version="1.9.0" />
 <package id="chocolatey-windowsupdate.extension" version="1.0.4" />
 <package id="chocolatey" version="0.10.15" />
 <package id="chocolateygui" version="0.18.1" />
 <package id="dotnetfx" version="4.8.0.20190930" />
 <package id="filezilla" version="3.55.1" />
 <package id="Firefox" version="91.0" />
 <package id="gimp" version="2.10.24.3" />
 <package id="GoogleChrome" version="92.0.4515.131" />
 <package id="googledrive" version="2.34.5075.1619" />
 <package id="greenshot" version="1.2.10.6" />
 <package id="keepass.install" version="2.48.1" />
 <package id="microsoft-teams" version="1.4.00.19572" />
 <package id="microsoft-windows-terminal" version="1.9.1942.0" />
 <package id="notepadplusplus.install" version="8.1.2" />
 <package id="postman" version="8.9.1" />
 <package id="sourcetree" version="3.4.1" />
 <package id="visualstudio-installer" version="2.0.1" />
 <package id="vlc" version="3.0.16" />
 <package id="winmerge" version="2.16.12" />
</packages>

จะลองแก้เองเพื่อที่จะใช้กับ user หลาย ๆ กลุ่มก็ได้ครับ กลุ่มนี้เพิ่มบรรทัดนี้ อีกกลุ่มลงอีกโปรแกรมก็แค่ copy ไปอีกไฟล์ แล้วเพิ่มลดรายชื่อโปรแกรมเอา

PowerBuilder 8: ติดตั้ง

จริงๆ แล้ว PowerBuilder 8 ออกมาในปี 2001 มาติดตั้งปีนี้ 2021 ก็ 20 ปีพอดี ถ้าจะนับเป็นคนก็เป็นหนุ่มสาวกันแล้วละ แน่นอนว่ามันไม่ทันกับ windows 10 แน่นอน การลงมันเลยต้องมีการติดตั้งที่พิเศษจากโปรแกรมอื่นๆ

 1. หาตัวติดตั้งมาก่อน หาโหลดไม่ได้แล้วจัดเป็นโปรแกรม classic ที่ใช้ตอนนี้ได้เป็นมรดกมาจากรุ่นพี่ ถ้ามีแล้วจงรักษาเอาไว้ให้ดี
 2. ไปคลิกที่ตัวติดตั้ง C:\PowerBuilder v.8\pb 8.01\Setup.exe
  1. ในหน้า Select Components ให้เอา PowerBuilder, PowerDynamo และ Adaptive Server Anyware ออกไปก่อนเพราะถ้าติดตั้งตอนนี้มันจะค้างที่ 70% ถ้าเจอค้างกด end task ตัวติดตั้งตัวแรกทิ้งไปเลย
  2. ติดตั้งโปรแกรมโดยเลี่ยงทั้ง 3 โปรแกรมให้มากที่สุด restart
  3. ติดตั้งโปรแกรม C:\PowerBuilder v.8\pb 8.01\Setup.exe ใหม่อีกครั้ง คราวนี้เลือกติดตั้งทุกตัว
 3. update โดยติดตั้ง C:\PowerBuilder v.8\PB 8.02\PB802.zip\PB802.exe
 4. update โดยติดตั้ง C:\PowerBuilder v.8\PB 8.03\PB803.zip\PB803.exe
 5. โปรแกรมจะถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคู่มือจะไม่สามารถกด F1 จากตัวโปรแกรมได้ ให้ไปล้วง short cut ออกมาจาก C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sybase\PowerBuilder 8.0\

อ่านเพิ่มเติม https://pitt.plusmagi.com/powerbuilder-8-ภาษาไทย

เซ็ต JAVA_HOME

ตัวอย่างการตั้งค่า system variables สำหรับการชี้ Java Development Kit (JDK) ที่ติดตั้งในเครื่อง

 1. ในช่องค้นหาพิมย์ว่า edit environment variables for your account
 2. คลิกรายการแรกที่เจอ
 3. ด้านล่าง System variables คลิก New..
 4. ช่อง Variable name: ใส่ JAVA_HOME
 5. ช่อง Variable value: ใส่ path jdk ที่ติดตั้งไว้ เช่น C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_80
  Note: อย่าใส่ \bin ลงไปในขั้นตอนนี้
 6. คลิก OK
 7. คลิก Variable ที่ชื่อ Path เพิ่ม %JAVA_HOME%\bin ลงไป ถ้าเป็น windows เก่ากว่า windows 10 ใช้ ; คั่นกับรายการอื่นๆ
  Note: ตัวแปรนี้จะทำให้สามมารถใช้ java commands ได้จากทุกที่
 8. คลิก OK
 9. คลิก OK
 10. ทดสอบโดยการเปิด command ขึ้นมาใหม่ พิมย์
  java -version
  จะเห็นข้อความประมาณ
  java version "1.7.0_80"
  Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_80-b15)
  Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.80-b11, mixed mode)

ติดตั้ง composer แบบ manual

ต้องลง composer แต่ไม่มีสิทธิติดตั้งโปรแกรม หรือต้องลงหลายเครื่องๆ การลงแบบ manual จะเร็วกว่า

ติดตั้งโดย

 1. สร้างโฟลเดอร์ ขึ้นมา โดยปกติจะอยู่ที่ C:\ProgramData\ComposerSetup\bin
 2. สร้างไฟล์ composer.bat
   @echo OFF
  :: in case DelayedExpansion is on and a path contains !
  setlocal DISABLEDELAYEDEXPANSION
  php "%~dp0composer.phar" %*
 3. download composer.phar มาจาก Download Composer มา save ไว้
 4. เพิ่ม Path variable ตามวิธี แก้ / เพิ่ม windows environment variables registry
 5. ทดสอบโดยใช้ command
   composer –v

ถ้ายังใช้ไม่ได้ ให้ restart explorer.exe จากนั้นเปิด command line ใหม่ลองเช็คอีกครั้ง จะได้ไม่ต้อง restart windows ใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ติดตั้ง laravel ลั๊ลลาเวล

 1. ก่อนอื่นถ้าไม่มี composer ก็ลงมันก่อน
 2. จากนั้น update เจ้า composer ซะก่อนตามธรรมเนียม รีสตาร์ต เพื่อป้องกันปัญหาเปิด command ออกมาพิมพ์
  composer self-update
  
 3. เพิ่มตัวติดตั้ง laravel ก่อนด้วยคำสั่ง
  composer global require "laravel/installer"
 4. ไปที่ที่จะเก็บงานก่อน
  D:
  cd D:\xampp\htdocs
  
 5. สร้างโปรเจคใหม่ชื่อ laravel52
  composer create-project --prefer-dist laravel/laravel laravel52
  

  ตอนนี้ไฟล์จะถูกสร้างขึ้นมาใน D:\xampp\htdocs\laravel52 เป็นอันสร้างโครงสร้างสำเร็จ

 6. เชื่อมต่อ database โดยไปที่ file \config\database.php แก้
  'default' => env('DB_CONNECTION', 'mysql'),
  

  เป็นชนิดฐานข้อมูลที่ใช้ได้คือ

  • MySQL
  • Postgres
  • SQLite
  • SQL Server

  หลังจากนั้นก็ไปแก้ ในอาเรย์ connections เฉพาะ index ที่ตรงกับค่าของ DB_CONNECTION

 7. สร้างตารางใหม่โดย command
  cd laravel52
  php artisan migrate
  

  เข้าไปดูใน databse ไม่มีอะไรเกิดขึ้น งง ซิครับ

 8. เป็นเพราะ laravel ใช้ config ในไฟล์ .env แก้
  DB_CONNECTION=mysql
  DB_HOST=127.0.0.1
  DB_PORT=3306
  DB_DATABASE=homestead
  DB_USERNAME=homestead
  DB_PASSWORD=secret
  

  และ command

  php artisan migrate
  

  อีกครั้ง ถ้า config ถูกต้องจะมีตาราง migrations, password_resets, users ขึ้นมา

การติดตั้งเบื่้อต้นสำเร็จแล้ว

ติดตั้ง yii 2 advance ผ่าน composer

YII เพิ่งออกเวอร์ชั่น 2 มาวันที่ 12 ตุลาคม พ ศ 2557 เลยเอามาลองของซักหน่อย ก่อนอื่นให้ลง composer สำหรับติดตั้งตามยุคสมัย (จริงๆ โหลด zip มาแตกเองง่ายกว่าด้วยซ้ำไป ถ้าไม่ต้องการใช้ composer ให้โหลด zip มาแล้วข้ามขั้นตอนที่ 1 ไปเลยครับ)

 1. ก่อนอื่น update เจ้า composer ซะก่อนตามธรรมเนียม รีสตาร์ต เพื่อป้องกันปัญหาเปิด command ออกมาพิมพ์
  composer self-update
  

  ลง composer asset plugin ทำครั้งเดียวไม่ต้องทำอีก

  composer global require "fxp/composer-asset-plugin:1.0.0"
  

  โดยปกติ จะสร้าง yii project ได้โดยคำสั่ง

  composer create-project --prefer-dist yiisoft/yii2-app-basic basic
  

  composer จะ copy ไปไว้ใน folder ชื่อ basic งานที่จะทำเหมาะกับ yii Advanced Application Template มากกกว่า ที่ต่างกันคือ

  • แยก Front- and และ back-end apps ระบบใหญ่ๆ ควรแยกไว้เพื่อความสะดวกที่สำคัญ yii สามารถใช้ configuration และ model ร่วมกันได้ ทั้ง 2 ฝั่ง
  • User model มีระบบ login, User signup and password restore เบื้องต้นติดมาด้วย

  และต้องการให้เก็บใน D:\xampp\htdocs\YiiAdvanced ให้เปลี่ยนคำสั่งเป็น

  composer create-project --prefer-dist yiisoft/yii2-app-advanced D:\xampp\htdocs\YiiAdvanced
  
 2. ปรับสภาพแวดล้อมให้ช่วยเขียน code ได้ง่ายขึ้น
  • ไปที่เราติดตั้ง php ไว้ก่อน พิมพ์
   cd c:\xampp\php
   
  • พิมพ์
   php D:\xampp\htdocs\YiiAdvanced\init
   
  • เลือก Development พิมพ์ 0 enter ขึ้นจริง 1 enter
 3. สร้าง database
  • สร้าง database เปล่าๆ ไว้ก่อน ของผมชื่อ YiiAdvanceDB
  • ไปที่ common/config/main-local.php ใน folder ที่เราสร้างไว้ เพิ่ม database connection ใน components ตามตัวอย่าง
     'components' => [
       'db' => [
         'class' => 'yii\db\Connection',
         'dsn' => 'mysql:host=localhost;dbname=YiiAdvanceDB',
         'username' => 'root',
         'password' => '',
         'charset' => 'utf8',
       ],
   
  • Command กลับไปที่เราเก็บ project file
   d:
   cd D:\xampp\htdocs\YiiAdvanced
   
  • พิมพ์
   yii migrate

   ตอบ yes ดูในฐานข้อมูล จะมีตาราง user กับ migrate เพิ่มขึ้นมา

การเตรียมโปรเจ็คด้วยยี่สำเร็จแล้ว! หวังว่าคงเข้าใจมากกว่าในคู่มือเว็บ yii นะครับ

วิธีลง Python บน windows 7 / 8

ลงไพธอนใหม่ที่ไรเป็นจะต้องหาวิธีลงใหม่ทุกครั้ง เพราะว่าวิธีในคู่มือใช้กับ windows 7 / 8 ไม่ได้ เลยขอจดไว้กันลืม

 1. โหลด Python มาจากเว็บ ลงให้เรียบร้อย
 2. ไปที่ control panel (windows 8 กด win key + x ) > Control Panel > System and Security > System
 3. คลิก Advance system settings
 4. คลิกแท็ป Advance กดปุ่ม Environment Variables ด้านล่าง
 5. จะเห็นหน้าต่าง Environment Variables เปิดขึ้น
 6. กด New มา ใต้ System variables ในช่อง Variable name: ใส่ Path
  ช่อง Variable value ใส่ path ที่ลงโปรแกรมไว้เช่น C:Python27;C:Python27DLLs;C:Python27Lib;C:Python27Liblib-tk (ให้แทนที่ C:Python27 ด้วย path ที่ลง python ไว้)
 7. ทดสอบโดยเปิดหน้า command ชึ้นมาใหม่ พิมย์ echo %Path% ถ้าเห็น path ที่ใส่เข้าไปแสดงว่าใช้ได้