Tag Archive คอมโพสเซอร์

CodeIgniter: Composer

โดยปกติ composer จะเก็บไฟล์โดยสร้าง folder vendor ใน folder เดียวกับไฟล์ composer.json

ใน codeinigter ว่างไฟล์ composer.json ไว้นอกสุดแต่ในไฟล์ \application\config\config.php กลับเขียน[code language=”php” title=”\application\config\config.php”]/*
|————————————————————————–
| Composer auto-loading
|————————————————————————–
|
| Enabling this setting will tell CodeIgniter to look for a Composer
| package auto-loader script in application/vendor/autoload.php.
|
| $config[‘composer_autoload’] = TRUE;
|
| Or if you have your vendor/ directory located somewhere else, you
| can opt to set a specific path as well:
|
| $config[‘composer_autoload’] = ‘/path/to/vendor/autoload.php’;
|
| For more information about Composer, please visit http://getcomposer.org/
|
| Note: This will NOT disable or override the CodeIgniter-specific
| autoloading (application/config/autoload.php)
*/[/code]คือ พี่แกให้เก็บไฟล์ไว้ที่ application/vendor ไม่ใช่ /vendor

ปัญหานี้แก้ได้โดยเพิ่ม[code language=”javascript” title=”composer.json”]{

"config": {
"vendor-dir": "application/vendor"
},

}[/code]หลังจากนั้นก็ไปเปิด auto-load โดยเปลี่ยน[code language=”php” title=”\application\config\config.php”]$config[‘composer_autoload’] = false;[/code]เป็น[code language=”php” title=”\application\config\config.php”]$config[‘composer_autoload’] = true;[/code]แล้วทดลองใช้ command[code language=”text” title=”command”]composer update[/code]จะเห็นว่าไฟล์เข้าไปที่ application/vendor แล้ว

ถ้า composer โหลดไฟล์มาไม่ได้เพราะติด proxy อ่าน

อ่านเพิ่มเติม

Yii2 Fixed jQuery version

งานที่ทำใช้ jQuery plugin ที่จำกัดอยู่ที่ไม่เกินเวอร์ชั่น 2.1.3 เท่านั้น แต่ทุกครั้งที่ update yii โดยใช้คำสั่ง composer update มันจะเปลี่ยนเจคิวรี่เป็นตัว 2.1.4 ทุกครั้ง ต้องมาเปลี่ยนทุกครั้งเลย แก้ได้โดยไปสั่งใช้คอมโพสเซอร์โหลดตัวที่ต้องการมา

 1. แก้ composer.json เพิ่ม
  [code language=”php” title=”composer.json”]
  "require": {

  "components/jquery": "2.1.3"

  },
  [/code]
 2. ไปใช้ command พิมพ์ composer update มันจะโหลดเจคิวรี่มาเก็บไว้ที่ \vendor\components\jquery
 3. สั่งให้ยีสองโหลด jquery ตัวนี้มาใช้โดยกำหนด
  [code language=”php” title=”main.php”]

  ‘components’ => [

  ‘assetManager’ => [
  ‘bundles’ => [
  ‘yii\web\JqueryAsset’ => [
  ‘baseUrl’ => ‘@web’,
  ‘js’ => [
  ‘../../vendor/components/jquery/jquery.min.js’,
  ],
  ‘sourcePath’ => null
  ],
  ],
  ],

  [/code]

yii จะเปลี่ยน link จาก[code lang=”html”]<script src="/YiiAdvanced/frontend/web/assets/41df07c8/jquery.js"></script>
[/code]เป็น[code lang=”html”]<script src="/YiiAdvanced/frontend/web/../../vendor/components/jquery/jquery.min.js"></script>[/code]หลังจากนี้ถึงจะอัพเดตกี่ครั้ง jquery ก็จะยังเป็นตัวเดิมอยู่

ติดตั้ง yii 2 advance ผ่าน composer

YII เพิ่งออกเวอร์ชั่น 2 มาวันที่ 12 ตุลาคม พ ศ 2557 เลยเอามาลองของซักหน่อย ก่อนอื่นให้ลง composer สำหรับติดตั้งตามยุคสมัย (จริงๆ โหลด zip มาแตกเองง่ายกว่าด้วยซ้ำไป ถ้าไม่ต้องการใช้ composer ให้โหลด zip มาแล้วข้ามขั้นตอนที่ 1 ไปเลยครับ)

 1. ก่อนอื่น update เจ้า composer ซะก่อนตามธรรมเนียม รีสตาร์ต เพื่อป้องกันปัญหาเปิด command ออกมาพิมพ์
  [code language=”text”]
  composer self-update
  [/code]
  ลง composer asset plugin ทำครั้งเดียวไม่ต้องทำอีก
  [code language=”text”]
  composer global require "fxp/composer-asset-plugin:1.0.0"
  [/code]
  โดยปกติ จะสร้าง yii project ได้โดยคำสั่ง
  [code language=”text”]
  composer create-project –prefer-dist yiisoft/yii2-app-basic basic
  [/code]
  composer จะ copy ไปไว้ใน folder ชื่อ basic งานที่จะทำเหมาะกับ yii Advanced Application Template มากกกว่า ที่ต่างกันคือ

  • แยก Front- and และ back-end apps ระบบใหญ่ๆ ควรแยกไว้เพื่อความสะดวกที่สำคัญ yii สามารถใช้ configuration และ model ร่วมกันได้ ทั้ง 2 ฝั่ง
  • User model มีระบบ login, User signup and password restore เบื้องต้นติดมาด้วย

  และต้องการให้เก็บใน D:\xampp\htdocs\YiiAdvanced ให้เปลี่ยนคำสั่งเป็น
  [code language=”text”]
  composer create-project –prefer-dist yiisoft/yii2-app-advanced D:\xampp\htdocs\YiiAdvanced
  [/code]

 2. ปรับสภาพแวดล้อมให้ช่วยเขียน code ได้ง่ายขึ้น
  • ไปที่เราติดตั้ง php ไว้ก่อน พิมพ์
   [code language=”text”]
   cd c:\xampp\php
   [/code]
  • พิมพ์
   [code language=”text”]
   php D:\xampp\htdocs\YiiAdvanced\init
   [/code]
  • เลือก Development พิมพ์ 0 enter ขึ้นจริง 1 enter
 3. สร้าง database
  • สร้าง database เปล่าๆ ไว้ก่อน ของผมชื่อ YiiAdvanceDB
  • ไปที่ common/config/main-local.php ใน folder ที่เราสร้างไว้ เพิ่ม database connection ใน components ตามตัวอย่าง
   [code language=”php”]
   ‘components’ => [
   ‘db’ => [
   ‘class’ => ‘yii\db\Connection’,
   ‘dsn’ => ‘mysql:host=localhost;dbname=YiiAdvanceDB’,
   ‘username’ => ‘root’,
   ‘password’ => ”,
   ‘charset’ => ‘utf8’,
   ],
   [/code]
  • Command กลับไปที่เราเก็บ project file
   [code language=”text”]
   d:
   cd D:\xampp\htdocs\YiiAdvanced
   [/code]
  • พิมพ์
   [code language=”text”]
   yii migrate[/code]
   ตอบ yes ดูในฐานข้อมูล จะมีตาราง user กับ migrate เพิ่มขึ้นมา

การเตรียมโปรเจ็คด้วยยี่สำเร็จแล้ว! หวังว่าคงเข้าใจมากกว่าในคู่มือเว็บ yii นะครับ