สร้าง backend ใน laravel 5

สร้าง backend ใน laravel 5

ข้ามไปอ่าน Laravel: AdminLTE จะอัพเดตกว่า

ผมเลือก AdminLTE มาใช้เป็น backend เพราะว่าเขียนโดยใช้ bootstrapt สวยพอประมาณ มีตัวอย่างเยอะ และที่สำคัญแจกฟรี และคุณ Sergi Tur Badenas แปลงให้ใช้กับ laravel 5 ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว (framework อื่นก็มีครับ ตาม link ผมก็ใช้ใน YII2 อยู่เหมือนกัน)

ติดตั้งโดย

 1. เพิ่ม package acacha/adminlte-laravel ในไฟล์ composer.json[code language=”text” title=”composer.json”]
  "require": {

  "acacha/admin-lte-template-laravel": "2.*"

  },[/code]
 2. run command[code language=”text” title=”command”]composer update[/code]
 3. เปิดไฟล์ \config\app.php เพิ่ม[code language=”php” title=”\config\app.php”]

  ‘providers’ => [

  Acacha\AdminLTETemplateLaravel\Providers\AdminLTETemplateServiceProvider::class,
  App\Providers\RouteServiceProvider::class

  ],

  ‘aliases’ => [

  ‘AdminLTE’ => Acacha\AdminLTETemplateLaravel\Facades\AdminLTE::class,

  ],[/code]

 4. Publish ไฟล์ไปโฟลเดอร์ public โดย run command[code language=”text” title=”command”]php artisan vendor:publish –tag=adminlte –force[/code]

สร้าง backend

 1. สร้างไฟล์ \app\Http\Controllers\AdminController.php[code language=”php” title=”\app\Http\Controllers\AdminController.php”]<?php

  namespace App\Http\Controllers;

  use App\User;
  use App\Http\Controllers\Controller;

  class AdminController extends Controller {

  /**
  * Show the profile for the given user.
  */
  public function index()
  {
  return view(‘home’);
  }

  }
  [/code]

 2. เพิ่ม route ในไฟล์ \app\Http\routes.php[code language=”php” title=”\app\Http\routes.php”]

  Route::get(‘admin/’, ‘[email protected]’);

  [/code]

About the author

phunsanit administrator