การติดตั้ง PHP บน IIS

Byphunsanit

การติดตั้ง PHP บน IIS

มีความจำเป็นบางอย่างที่ทำให้ต้องลง PHP ใน Internet Information Services (IIS) แทน apache / xampp ตามปกติ แต่จริงๆ แล้วมันก็ไม่ได้ติดตั้งยากอะไร แค่มีวิธีการที่ต่างไปจากปกติเท่านั้นเอง

ขั้นตอนการติดตั้้ง

  1. download Web Platform Installer มาติดตั้งก่อน
  2. เปิดโปรแกรม Microsoft Web Platform Installer
  3. มุมขวาบนจะมีช่องให้ search หาส่วนติดตั้งที่ต้องการ เช่น PHP 7.4 โดยมีเคล็ดลับคือ ถ้าต้องลง sql server driver ด้วยให้หา Microsoft Drivers for PHP ที่มี version สูงมากที่สุดก่อน เพราะบางครั้งมี PHP version ใหม่มาแล้วแต่ไม่มี sql driver ให้เลือก เมื่อได้ที่ต้องการแล้วให้คลิก add ไว้ก่อน จากนั้นก็ไปหาส่วนที่ต้องการอื่น ๆ ต่อไป เช่น Web Platform Installer ต้องใช้ในการ rewrite url ใน iis
  4. เมื่อได้ครบแล้วคลิก Install
  5. คลิก I Accept
  6. ปิดโปรแกรมเมื่อไม่ต้องการติดตั้งเพิ่มเติมแล้ว

php จะถูกติดตั้งอยู่ใน C:\Program Files\PHP แยกตาม php version เช่น v7.3 โดยจะมี php.ini และ extension ต่างๆ แยกออกมาต่างหาก โดยในบรรทัดล่าง ๆ จะมี [PHP_WINCACHE] หรือ [ExtensionList] บอกตำแหน่งที่เกี่ยวกับ php / zend entension ที่ได้ถูกติดตั้งเอาไว้

About the author

phunsanit administrator

Leave a Reply