Category Archive พุทธ

Byphunsanit

ไปบริจาคเลือดกันเถอะ

ถ้าคุณจะทำบุญในโอกาศอะไร ขอแนะนำให้ไปบริจาคเลือดดูนะครับ ได้กุศลแรงแน่นอนเพราะเป็นการทำบุญโดยการช่วยชีวิตมนุษย์ และเป็นการทำบุญที่ไม่เจาะจงผู้รับ จะได้บุญเป็นพิเศษ เหมือนถ้าเราทำบุญกับพระโดยไม่ระบุว่าจะให้องค์ไหน จะได้บุญที่ยิ่งใหญ่กว่าปกติ วันที่ผมไปมีป้านเขียนไว้ว่า ต้องการเลือดทั้งหมด 42,000 ยูนิตอันนี้เดือนเดียวนะครับ ถ้าคิดว่าเดือนหนึ่งมี 30 วัน วันนี้วันที่ 8 แสดงว่าวันนี้ต้องได้ 11,200 ยูนิตเพิ่งได้แค่ 7,200 ยูนิตเท่านั้นครับ ขาดอีกถึง 400 ยูนิด แสดงว่าที่เคยได้ยินว่าขาดแคลยเลือกเป็นเรื่องจริงแน่นอนครับ เพียงเสียสละเลือดเล็กน้อย กับเวลานิดหน่อยก็ได้ทำสิ่งดีๆ ที่ภูมิใจได้แล้วครับ
เพิ่อไม่ให้เสียเวลาเหมือนผมให้เตรียมตัวมาก่อนไปบริจาคโดยอ่านได้ที่

  1. โลหิตรวม (Whole Blood)
  2. พลาสมา (Single Donor Plasma)
  3. เกล็ดโลหิต (Single Donor Platelets)
  4. เม็ดโลหิตแดง (Single Donor Red Cell)
  5. เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต (Stem Cell)
  6. สถานที่บริจาค (หน่วยเคลื่อนที่)