หา id ที่ว่างอยู่มา reused

Byphunsanit

หา id ที่ว่างอยู่มา reused

site เดิม content ติดอยู่ใน google แล้วบางส่วน แต่จำเป็นที่จะต้องลบออก แต่ลูกค้าอยากจะให้ link เดิมมันยังเข้าได้ ถึงเนื้อหาใหม่มันจะไม่เกี่ยวกับเรื่องเดิมก็ตาม (เอาเป็นว่าให้เข้ามาที่ไซต์ก่อน)

ก่อนอื่นก็หา id ในตารางที่ว่าอยู่ เพราะโดนลบออกไปแล้วก่อน ใน mySQL ก็เขียนประมาณ

SELECT a.id + 1 AS START, MIN(b.id) -1 AS END
FROM jos_modules AS a,
     jos_modules AS b
WHERE a.id < b.id
GROUP BY a.id
HAVING
START < MIN(b.id)

ที่เหลือก็เขียน code เอา id ไป reused โดยตอน INSERT / UPDATE ก็ระบุ id เข้าไปด้วย ใน mysql จะไม่ห้ามถ้าเราจะ recycle id ถึงแม้ว่าเราจะใส่ auto increment ไว้ก็ตาม ขอแค่ id ไม่ซ้ำกับที่มีอยู่เดิม

CR : Sequence gaps in MySQL
RT : https://pitt.plusmagi.com/mysql-auto-number

About the author

phunsanit administrator