PowerBuilder: Library

PowerBuilder: Library

ใน powerbuilder ตัว library จะต่างจากในภาษาอื่นที่เหมือนจะเป็นกล่องที่ไว้เก็บ function, window, datawindow ไว้เป็นกลุ่ม ๆ มากกว่าที่จะทำหน้าที่ใด หน้าที่หนึ่งในภาษาอื่น ๆ

การสร้างไลบารี่ทำได้โดย

  1. ไปที่ Tools > Libary Painter จะเห็นว่ามี menu Entry เพิ่มขึ้นมา
  2. Entry > Library > Create เลือกที่เก็บไลบารี่พร้อมตั้งชื่อ เช่น Polyfill
  3. อาจจะเพิ่ม Comments ว่าไลบารี่นี้จะเก็บอะไร สร้างไว้ทำไมเป็นต้น แล้วกด Ok

การเพิ่มไลบารี่เข้าไปใน Workspace

ขั้นตอนนี้จะมีการ Build program ใหม่ ไม่ควรทำกับตัวที่มีคนอื่นใช้อยู่ด้วย งานจะเข้าเอาได้

  1. คลิกขวาที่ Target ( ก้อนลูกบาศก์สีแดงที่อยู่ใต้ Workspace นั่นละ )
  2. เลือก Migrate…
  3. ใน Migrate Application คลิก Browse… เลือกไลบารี่ที่ต้องการ
  4. คลิก OK
  5. ปิด Workspace แล้วเปิด Workspace ใหม่จะเห็นไลบารี่ที่เพิ่มเข้ามา

About the author

พิชญ์ พันธุ์สนิท administrator

Leave a Reply