ติดตั้ง laravel ลั๊ลลาเวล

ติดตั้ง laravel ลั๊ลลาเวล

 1. ก่อนอื่นถ้าไม่มี composer ก็ลงมันก่อน
 2. จากนั้น update เจ้า composer ซะก่อนตามธรรมเนียม รีสตาร์ต เพื่อป้องกันปัญหาเปิด command ออกมาพิมพ์
  composer self-update
  
 3. เพิ่มตัวติดตั้ง laravel ก่อนด้วยคำสั่ง
  composer global require "laravel/installer"
 4. ไปที่ที่จะเก็บงานก่อน
  D:
  cd D:\xampp\htdocs
  
 5. สร้างโปรเจคใหม่ชื่อ laravel52
  composer create-project --prefer-dist laravel/laravel laravel52
  

  ตอนนี้ไฟล์จะถูกสร้างขึ้นมาใน D:\xampp\htdocs\laravel52 เป็นอันสร้างโครงสร้างสำเร็จ

 6. เชื่อมต่อ database โดยไปที่ file \config\database.php แก้
  'default' => env('DB_CONNECTION', 'mysql'),
  

  เป็นชนิดฐานข้อมูลที่ใช้ได้คือ

  • MySQL
  • Postgres
  • SQLite
  • SQL Server

  หลังจากนั้นก็ไปแก้ ในอาเรย์ connections เฉพาะ index ที่ตรงกับค่าของ DB_CONNECTION

 7. สร้างตารางใหม่โดย command
  cd laravel52
  php artisan migrate
  

  เข้าไปดูใน databse ไม่มีอะไรเกิดขึ้น งง ซิครับ

 8. เป็นเพราะ laravel ใช้ config ในไฟล์ .env แก้
  DB_CONNECTION=mysql
  DB_HOST=127.0.0.1
  DB_PORT=3306
  DB_DATABASE=homestead
  DB_USERNAME=homestead
  DB_PASSWORD=secret
  

  และ command

  php artisan migrate
  

  อีกครั้ง ถ้า config ถูกต้องจะมีตาราง migrations, password_resets, users ขึ้นมา

การติดตั้งเบื่้อต้นสำเร็จแล้ว

About the author

phunsanit administrator