ติดตั้ง laravel ลั๊ลลาเวล

ติดตั้ง laravel ลั๊ลลาเวล

 1. ก่อนอื่นถ้าไม่มี composer ก็ลงมันก่อน
 2. จากนั้น update เจ้า composer ซะก่อนตามธรรมเนียม รีสตาร์ต เพื่อป้องกันปัญหาเปิด command ออกมาพิมพ์[code language=”text”]
  composer self-update
  [/code]
 3. เพิ่มตัวติดตั้ง laravel ก่อนด้วยคำสั่ง[code language=”text”]
  composer global require "laravel/installer"[/code]
 4. ไปที่ที่จะเก็บงานก่อน[code language=”text”]
  D:
  cd D:\xampp\htdocs
  [/code]
 5. สร้างโปรเจคใหม่ชื่อ laravel52[code language=”text”]
  composer create-project –prefer-dist laravel/laravel laravel52
  [/code] ตอนนี้ไฟล์จะถูกสร้างขึ้นมาใน D:\xampp\htdocs\laravel52 เป็นอันสร้างโครงสร้างสำเร็จ
 6. เชื่อมต่อ database โดยไปที่ file \config\database.php แก้ [code language=”text” title=”configdatabase.php”]
  ‘default’ => env(‘DB_CONNECTION’, ‘mysql’),
  [/code]เป็นชนิดฐานข้อมูลที่ใช้ได้คือ

  • MySQL
  • Postgres
  • SQLite
  • SQL Server

  หลังจากนั้นก็ไปแก้ ในอาเรย์ connections เฉพาะ index ที่ตรงกับค่าของ DB_CONNECTION

 7. สร้างตารางใหม่โดย command[code language=”text”]
  cd laravel52
  php artisan migrate
  [/code]เข้าไปดูใน databse ไม่มีอะไรเกิดขึ้น งง ซิครับ
 8. เป็นเพราะ laravel ใช้ config ในไฟล์ .env แก้[code language=”text” title=”.env”]
  DB_CONNECTION=mysql
  DB_HOST=127.0.0.1
  DB_PORT=3306
  DB_DATABASE=homestead
  DB_USERNAME=homestead
  DB_PASSWORD=secret
  [/code] และ command[code language=”text”]
  php artisan migrate
  [/code]อีกครั้ง ถ้า config ถูกต้องจะมีตาราง migrations, password_resets, users ขึ้นมา

การติดตั้งเบื่้อต้นสำเร็จแล้ว

About the author

phunsanit administrator