จากเรื่อง default file รูปด้วย .htaccess ตัว directory \datas\peoples\ ต้องการที่จะให้ git push folder นี้และไฟล์ .htaccess และ default.jpg ขึ้นไปด้วย แต่ไม่ต้องการไฟล์อื่นๆ ใน \datas\peoples\ โพลเดอร์นี้ไปด้วย

ทำได้โดย

 1. ตรวจให้แน่ใจว่าไดเร็กทอรี่ ไม่อยู่ใน ไฟล์ .gitignore อื่นๆ ที่อยู่ใน directory แม่ เช่น \.gitignore และ \datas\.gitignore
 2. สร้างไฟล์ \datas\.gitignore โดยมีเนื้อหา[code language=”text”]
  # Ignore everything in this directory
  *
  # Except this file
  !.gitignore

  !/peoples/
  !/peoples/.htaccess
  !/peoples/default.jpg
  [/code] อธิบายง่ายๆคือ

  • * แทนละเว้นทุกไฟล์ใน folder \datas
  • ยกเว้น file ที่มีเครื่องหมาย ! นำหน้าชื่อ เช่น !.gitignore คือ ให้สนใจไฟล์ .gitignore ที่ใส่คำสั่งนี้ด้วย (ถ้าไม่ใส่ ไฟล์นี้จะถูกไม่สนใจ รวมถึงคำสั่งที่เขียนไว้ด้วย
  • !/peoples/ สร้างโพลเดอร์ /peoples/ เปล่าๆ ในโพลเดอร์ \datas\
  • !/peoples/.htaccess และ !/peoples/default.jpg คือให้เก็บ 2 ไฟล์นี้ไปด้วย
 3. add, push และ commit

หลังจากนี้ ทุกครั้งที่ pull ลงมาก็จะสร้างทั้ง 2 ไฟล์ทุกครั้ง