หลังจากติดตั้ง yii2 ตาม ติดตั้ง yii 2 advance ผ่าน composer ขั้นตอนต่อไปจะเพิ่มระบบสมาชิกแบบที่ใช้ฐานข้อมูล โดยผมเลือกใช้ dektrium/yii2-user เพิ่มคุณสมบัติ

 • ระบบลงทะเบียนสมาชิกและเลือกให้ส่งเมล์ยืนยันได้
 • login โดยใช้ facebook, ig
 • ขอรหัสผ่านใหม่
 • จัดการข้อมูลส่วนตัว
 • ระบบจัดการสมาชิก

การติดตั้ง

 1. ใช้ command พิมพ์[code language=”text”]composer require "dektrium/yii2-user:0.9.*@dev"[/code] ตอบ yes ในขั้นตอนนี้จะเป็นการแก้ไขไฟล์ composer.json โดยเพิ่ม “dektrium/yii2-user”: “0.9.*@dev” ใน “require” และติดตั้ง ในโฟลเดอร์ \vendor\dektrium\yii2-user ถ้าไม่ได้ลง composer ไว้ก็ download มาวางไว้ก็ได้
 2. เข้าไปที่ database ลบ ตาราง user ออกไปก่อน แล้ว run command[code language=”text”]php yii migrate/up –migrationPath=@vendor/dektrium/yii2-user/migrations[/code]ตอบ yes รอจนเห็น message “Migrated up successfully.”
 3. เปิดไฟล์ \common\config\main.php เพิ่ม[code language=”php” title=”main.php”]
  <?php
  return [
  ‘vendorPath’ => dirname(dirname(__DIR__)) . ‘/vendor’,
  ‘components’ => [

  ‘urlManager’ => [
  ‘class’ => ‘yii\web\UrlManager’,
  ‘enablePrettyUrl’ => true,
  ‘showScriptName’ => false,
  ],

  ‘user’ => [
  //’identityClass’ => ‘app\models\User’,
  ‘identityClass’ => ‘dektrium\user\models\User’,
  ‘enableAutoLogin’ => true,
  ],
  ],
  ‘modules’ => [

  ‘user’ => [
  ‘class’ => ‘dektrium\user\Module’,
  ‘admins’ => [‘phunsanit’],
  ‘confirmWithin’ => 21600,
  ‘cost’ => 12,
  ‘enableUnconfirmedLogin’ => true,
  ],

  ],
  ];
  [/code]
 4. เปิดไฟล์ D:\xampp\htdocs\advanced\backend\config และ D:\xampp\htdocs\advanced\frontend\config ลบ config user ใน components ออก[code language=”php” title=”main.php”]
  ‘components’ => [

  ‘user’ => [
  ‘identityClass’ => ‘common\models\User’,
  ‘enableAutoLogin’ => true,
  ],

  [/code]ออก
 5. สร้าง user ใหม่ โดยไปที่ http://localhost/advanced/frontend/web/user/registration/register
 6. จากนั้น login โดย http://localhost/advanced/frontend/web/user/security/login
 7. แก้ menu ใหม่ใน backend\views\layout\main.php และ backend\views\layout\main.php หาใน array $menuItems โดยดู link ได้จาก List of available actions
 8. ปรับแต่งเพิ่มเติมตามคู่มือ