เพราะว่าต้องแยกส่วนของ frontend และ backend ไว้คนละ server เพื่อความสดวกและปลอดภัย โดยทั้งคู่จะติดต่อกันผ่านทาง api แต่เวลาเขียนมีคอมพิวเตอร์แค่เครื่องเดียว ตามปกติสามารถทำได้โดยแยกงานไว้คนละ folder และเพื่อให้เหมือนของจริงยิ่งขึ้นก็ใข้วิธีทำ Virtual Host แยกออกเป็น 2 เซิร์ฟเวอร์ (ถึงจะแค่เครื่องจำลองก็เถอะ)

ทำได้โดยการเปิดไฟล์ C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf และเพิ่ม[code language=”text” title=”C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf”]

## backend
Listen 81
<VirtualHost *:81>

CustomLog "D:\xampp\htdocs\cms_backend\logs\apacheAccess.txt" common
ErrorLog "D:\xampp\htdocs\cms_backend\logs\apacheError.txt"

php_flag display_errors on
php_flag log_errors on
php_value error_log "D:\xampp\htdocs\cms_backend\logs\phpError.txt"
php_value error_reporting 2147483647

DocumentRoot "D:\xampp\htdocs\cms_backend\www"

ServerAdmin phunsanit@hotmail.com
ServerName backend.localhost

</VirtualHost>

## frontend
Listen 82
<VirtualHost *:82>

CustomLog "D:\xampp\htdocs\cms_frontend\logs\apacheAccess.txt" common
ErrorLog "D:\xampp\htdocs\cms_frontend\logs\apacheError.txt"

php_flag display_errors on
php_flag log_errors on
php_value error_log "D:\xampp\htdocs\cms_frontend\logs\phpError.txt"
php_value error_reporting 2147483647

DocumentRoot "D:\xampp\htdocs\cms_frontend\www"

ServerAdmin phunsanit@hotmail.com
ServerName frontend.localhost

</VirtualHost>[/code]

อธิบาย

Listen
คือหมายเลขพอร์ตที่จะให้รอรับ request อย่าตั้งให้ชนกับตัวอื่น
CustomLog, ErrorLog
คือไฟล์ log ที่แยกออกมาของแต่ละ virtual host โดยสามารถอ่านคู่มือได้จาก Log Files
php_flag, php_value
คือ การปรับแต่ง php เป็นพิเศษสำหรับ server ตัวนี้เท่านั้น
DocumentRoot
คือ folder ที่ไว้เก็บ php ที่เราตั้งใจแยกไว้ เป็น code ชุดเดียวกับที่เราจะเอาขึ้น server จริง
ServerAdmin, ServerName
คือ ข้อมูล server แต่ละตัว

ทดสอบโดย restart apache ใหม่และเปิดเว็บ