ถึง kali จะมี firefox esr (Firefox Extended Support Release) แถมมาให้แต่ยังไงบางอย่างใช้ Google Chrome กับ extension บางอย่างมันสดวกกว่าอยู่ดี แต่ kali ลงยากเย็นกว่าปกติเลยลงวิธีติดตั้งไว้หน่อย

 1. ทำตามประเพณีก่อน[code language=”text”]sudo apt-get update[/code]
 2. โหลดตัวติดตั้งมาจาก google โดยตรง[code language=”text”]sudo wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb[/code]
 3. เพราะว่าเป็นตัวติดตั้งของ debian จึงต้องลง gdebi package manager มาช่วย[code language=”text”]sudo apt-get install gdebi -y[/code]
 4. เริ่มติดตั้งกันซะที[code language=”text”]sudo gdebi google-chrome-stable_current_amd64.deb[/code]
 5. เปิด program โดย
  [code language=”text”]google-chrome[/code]
  สำหรับ user ทั่วไป
  [code language=”text”]google-chrome -no-sandbox[/code]
  สำหรับ root (อันตรายเพราะไปปิดการกักกันไม่ให้เว็บสามารถเข้าไปใช้ส่วนอื่นของเครื่องได้)