สลับสีตาราง worldWord เวอร์ชั่นหลังมีตัวช่วยใส่สีตารางสวยๆ สบายตา ที่สำคัญคืออ่านง่ายขึ้น จึงมีคนเลียนแบบมาใช้กับตารางในเว็บบ้าง ความจริงการใส่สีตารางสลับกัน โดยใช้ css (:nth-child odd) มีคนเขียนไว้เยอะแล้ว แต่ตัวนี้จะพิเศษกว่าเพราะว่าด้านล่างแถวสีฟ้าอ่อน สังเกตุดีๆ จะเห็นเส้นสีขาว ซ่อนอยู่ด้วยทำให้ดูมีมิติ สวยขึ้นอีกนิด เหมือนต้นแบบครับ (ไม่เห็นบนไออีแก่ๆ เก่าเก็บ อีกตามเคย) โหลดตัวอย่างได้ที่นี่[sourcecode language=”html”]<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Cool table</title>
<style>
table.plus {
background: #7ba0cd;
border-collapse: collapse;
border-left: solid 1px #7ba0cd;
border-right: solid 1px #7ba0cd;
font-family: "Calibri", "sans-serif";
font-size: 11pt;
width: 100%;
}
table.plus tr {
background: #FFFFFF;
border-bottom: solid 1px #7ba0cd;
}
table.plus thead tr {
background-color: #4e80bc;
color: white;
}
table.plus tbody tr:nth-of-type(odd) {
background: #d2deed;
border-bottom: solid 1px #FFFFFF;
box-shadow: 0 2px 0 -1px #7ba0cd;
}
table.plus tbody tr.case,
table.plus tfoot tr {
background: #d7d7d7;
}
</style>
</head>

<body>
<form action="username" method="post">
<table class="plus">
<caption>
User Register
</caption>
<thead>
<tr>
<th width="30">No.</th>
<td width="100">required</td>
<td width="100">name</td>
<td width="100">value</td>
<td>sample</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th>1</th>
<td>yes</td>
<td><label for="username">username</label></td>
<td><input type="text" name="username" /></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th>2</th>
<td>yes</td>
<td><label for="text">password</label></td>
<td><input type="password" name="password" /></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th>3</th>
<td>yes</td>
<td><label for="passwordCon">passwordCon</label></td>
<td><input type="password" name="passwordCon" /></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th>4</th>
<td>yes</td>
<td><label for="email">email</label></td>
<td><input type="text" name=email" /></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
<tfoot>
<tr>
<td colspan="4"><label for="profiler">profiler Your Application</label>
<input type="checkbox" name="profiler" value="1" checked />
<input type="submit" value="call" /></td>
<td></td>
</tr>
</tfoot>
</table>
</form>
</body>
</html>[/sourcecode]