ตัว laravel จะไม่มี grid ติดตั้งมาให้ในตัวครับ ถ้าจะใช้ต้องลงเอง ผมเลือกใช้ คือ Nayjest Grids เพราะว่าใช้ bootstrapt เป็นพื้นฐานใช้งานง่าย ไม่ยากจนเกินไป สามารถส่งออกเป็นไฟล์ .csv และ excel ได้ ถึงจะไม่ได้เป็นแบบ ajax แต่เจ้าของโครงการก็ประกาศว่าจะทำ และดูจากการ update แล้วถือว่าถี่มากคงอีกไม่นานก็ได้ใช้

ติดตั้งโดย

 1. เปิดไฟล์ composer.json เพิ่ม[code language=”php” title=”composer.json”]

  "laravelcollective/html": "^5",
  "nayjest/grids": "^1.3.1"

  [/code]
 2. Command[code language=”text”]composer update[/code]
 3. เปิดไฟล์ \config\app.php เพิ่ม [code language=”php” title=”\config\app.php”]
  ‘providers’ => [

  ‘Collective\Html\HtmlServiceProvider’,
  ‘Nayjest\Grids\ServiceProvider’,

  ‘aliases’ => [

  ‘Form’ => ‘Collective\Html\FormFacade’,
  ‘Grids’ => ‘Nayjest\Grids\Grids’,
  ‘HTML’ => ‘Collective\Html\HtmlFacade’,
  ‘Input’ => ‘Illuminate\Support\Facades\Input’,

  ][/code]

สร้าง grid โดย

 1. [code language=”php” title=”\app\Http\Controllers\UsersController.php”]
  <?php

  namespace App&#92;Http&#92;Controllers;

  use App&#92;Http&#92;Controllers&#92;Controller;
  use Grids;

  class UsersController extends Controller
  {
  public function index()
  {
  $grid = [
  ‘src’ => ‘App&#92;User’,
  ‘columns’ => [
  ‘id’,
  ‘name’,
  ’email’,
  ‘created_at’,
  ‘updated_at’,
  ],
  ];
  echo Grids::make($grid);
  }

  }
  [/code]

 2. สร้าง route โดยไปที่ \app\Http\routes.php[code language=”php” title=”\app\Http\routes.php”]

  Route::get(‘/users/index’, ‘UsersController@index’);
  …[/code]

ทดลองโดยเรียก /users/index ในเครื่องผมคือ http://localhost/laravel52/public/users/index grid แสดงข้อมูลออกมาแล้วแต่ จะส่งออกเป็นไฟล์ csv หรือ excel ยังไงละ ใจเย็นๆครับ อ่าน สร้าง grid ใน laravel แบบ advance ครับ